MỚI

CẬP NHẬT THỰC HÀNH

Xem thêm +

22/03/2023

Rò động tĩnh mạch màng cứng xoang hang (RĐTMMCXH) là tình trạng thông động tĩnh mạch trực tiếp hoặc gián tiếp vùng xoang hang có mạch nuôi xuất phát từ các nhánh màng cứng động mạch cảnh ngoài và/hoặc động mạch cảnh trong. Điều trị can thiệp rò động tĩnh mạch màng cứng xoang hang qua xoang đá dưới là một kỹ thuật hiệu quả, an toàn.

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Xem thêm +

Hội đồng biên tập của VinmecDr là những chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm tại Việt Nam, mang tới nhiều thông tin cập nhật, có giá trị học thuật và ứng dụng lâm sàng cao.

CLINICAL PATHWAY

Xem thêm +

THÔNG TIN THUỐC

TRA CỨU NGAY
ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký ngay để cập nhật tin tức y khoa mới