MỚI

Kiểm soát tình trạng tăng huyết áp tại Việt Nam-giải pháp tại cấp cơ sở: đề cương nghiên cứu của một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) theo cụm, đã được đăng tải trên tạp chí Trials, 2020 Nov 27;21(1):985

Ngày xuất bản: 27/04/2022

Nhóm tác giả: Duc A Ha 1 2Oanh T Tran 2Hoa L Nguyen 3Germán Chiriboga 4Robert J Goldberg 4Van H Phan 2Cuc T Nguyen 2Giang H Nguyen 2Hien V Pham 2Thang T Nguyen 2Thanh T Le 5 6Jeroan J Allison 4

Đơn vị công tác

1 Bộ Y tế, Hà Nội, Việt Nam. 

2 Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Hà Nội, Việt Nam. 

3. Khoa Dân số và Khoa học Sức khoẻ Định lượng, Đại học Y khoa Massachusetts, 55 N Lake Ave, Worcester, MA, 01655, Mỹ. hoa.nguyen@umassmed.edu.

4. Khoa Dân số và Khoa học Sức khoẻ Định lượng, Đại học Y khoa Massachusetts, 55 N Lake Ave, Worcester, MA, 01655, Mỹ.

5. Viện Tim Mạch Trung ương, Hà Nội, Việt Nam. 

6. Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam. 

Tổng quan 

Tóm tắt: Việt Nam đã và đang trải qua quá trình chuyển đổi dịch tễ học thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn với sự gia tăng mức độ phổ biến của những căn bệnh không lây nhiễm. Các yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch (CVD) đang gia tăng hoặc ở mức độ cảnh báo tại Việt Nam, đặc biệt là tăng huyết áp (HTN). Bởi vì gánh nặng của bệnh tim mạch (CVD) sẽ không ngừng gia tăng trong dân số Việt Nam nếu không can thiệp hiệu quả và có các biện pháp kiểm soát thay đổi. Các mục tiêu của dự án đề xuất này là để đánh giá tính thực thi cũng như hiệu quả của hai chiến lược dựa trên cộng đồng đa phương diện và lâm sàng về việc kiểm soát tình trạng tăng huyết áp ở người trưởng thành tại Việt Nam thông qua thiết kế thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm. 

Phương pháp: 16 cộng đồng sẽ được chọn ngẫu nhiên để vào nhóm can thiệp (8 cộng đồng) hay nhóm so sánh (8 cộng đồng). Những người tham gia bị tăng huyết áp là người trưởng thành, đủ điều kiện và đồng ý tham gia nghiên cứu (n=680), sẽ được chỉ định vào nhóm can thiệp/so sánh dựa trên cộng đồng mà họ đang cư trú. Cả hai nhóm so sánh và can thiệp đều sẽ nhận sự can thiệp đa cấp độ theo mô hình của Chương trình Tăng huyết áp Quốc gia tại Việt Nam (Vietnam National Hypertension Program) bao gồm giáo dục và mô-đun thay đổi thực hành đối với nhân viên y tế, truyền tải tài liệu cho bệnh nhân, và một chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng đa phương tiện. Ngoài ra, nhóm can thiệp chỉ nhận ba cải tiến được lựa chọn cẩn thận, tích hợp vào việc chăm sóc lâm sàng thường quy: (1) cộng đồng mở rộng dịch vụ cho nhân viên y tế, (2) tự theo dõi huyết áp tại nhà và (3) “can thiệp dựa theo kể chuyện” (storytelling intervention) mà bao gồm các mô-đun tương tác, kể chuyện đa phương tiện phù hợp với sự hiểu biết và nhạy cảm về văn hoá, để thúc đẩy sự thay đổi về ứng xử thông qua sức mạnh của việc trao đổi với bệnh nhân bằng ngôn ngữ của chính họ. Can thiệp kể chuyện sẽ tiếp cận sẽ được truyền tải dưới dạng đĩa DVD với sự lắp đặt hàng loạt tại đường cơ sở (baseline) và lúc 3,6 và 9 tháng sau khi đăng kí thử nghiệm. Những thay đổi đối với huyết áp sẽ được đánh giá trong hai nhóm tại một vài thời điểm theo dõi. Kết quả tiến hành cũng sẽ được đánh giá. 

Thảo luận: Kết quả từ thử nghiệm toàn diện sẽ cung cấp cho những nhà hoạch định chính sách y tế bằng chứng thực tiễn cách chống lại yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim mạch (CVD) sử dụng sự can thiệp khả thi, bền vững và hiệu quả về chi phí mà có thể được áp dụng như là chương trình quốc gia để kiểm soát tình trạng tăng huyết áp ở Việt Nam. 

Đăng ký thử nghiệm: ClinicalTrials.gov NCT03590691. 

Đăng ký ngày 17 tháng 7 năm 2018. Phiên bản đề cương nghiên cứu: 6. Ngày: 15 tháng 8 năm 2019. 

PMID: 34637478                                        PMID: 34264973 

Từ khoá: Tăng huyết áp; Tự theo dõi huyết áp; Kể chuyện; Thử nghiệm; Việt Nam. 

Được trích dẫn: 2 bài báo 

Hiệu quả của giáo dục y tế dựa vào cộng đồng và chương trình hỗ trợ tại nhà để giảm huyết áp ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp không kiểm soát tại Nepal: Một thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm

Khanal MK, Bhandari P, Dhungana RR, Bhandari P, Rawal LB, Gurung Y, Paudel KN, Singh A, Devkota S, Courten B.

PLoS One. 2021 Oct 12;16(10):e0258406. doi: 10.1371/journal.pone.0258406. eCollection 2021.

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các hoạt động nghiên cứu lâm sàng: Khảo sát những người tham gia nghiên cứu và nhân viên y tế tham gia vào thử nghiệm tăng huyết áp ở Việt Nam

Nguyen HL, Tran OT, Ha DA, Phan VH, Nguyen CT, Nguyen GH, Nguyen TT, Chiriboga G, Goldberg RJ, Allison JJ.

PLoS One. 2021 Jul 15;16(7):e0253664. doi: 10.1371/journal.pone.0253664. eCollection 2021.

facebook
38

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia