MỚI

Nghiên cứu về quyền tự chủ sinh sản và sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ ở Hà Nội, Việt Nam đã được đăng trên tạp chí Contracept X 2019;1:100011

Ngày xuất bản: 08/05/2022

Nhóm tác giả: Nghia Nguyen1, Jessica Londeree2, Linh H Nguyen1, Dung H Tran2,3, Maria F Gallo2

Xuất bản trực tuyến: Ngày 05/10/2019

Đơn vị công tác

  1. Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
  2. Đại học Bang Ohio, Đại học Y tế Công cộng, Khoa Dịch tễ học, Cunz Hall, 1841 Neil Avenue, Columbus, OH, 43210, USA.
  3. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Đường Lathanh, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan

Mục tiêu: Quyền tự chủ sinh sản (nghĩa là quyền kiểm soát và quyết định việc sử dụng các biện pháp tránh thai, mang thai và sinh đẻ) có thể quyết định khả năng sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ. Mặc dù Thang điểm quyền tự chủ về sinh sản được xây dựng để đánh giá định lượng quyền tự chủ sinh sản của phụ nữ, thang điểm này vẫn chưa được công nhận ở bất kỳ nước nào ngoài Hoa Kỳ.

Thiết kế nghiên cứu: Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu cắt ngang ở những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có quan hệ tình dục ở Hà Nội, Việt Nam, không mong muốn có thai. Chúng tôi đã xây dựng một bộ câu hỏi chứa Thang đo mức độ tự chủ về sinh sản (Reproductive Autonomy Scale) và tổng hợp điểm từ ba thang điểm con: (1) quyền ra quyết định, (2) không bị ép buộc và (3) khả năng giao tiếp. Để đánh giá tính nhất quán, chúng tôi đã tính toán điểm Cronbach’s alpha cho mỗi tỷ lệ con. Chúng tôi sử dụng hồi quy logistic để đánh giá sự khác biệt về điểm số giữa các phụ nữ đã và không quan hệ tình dục không an toàn trong tháng qua.

Kết quả: Phân tích dựa trên 500 người tham gia; trong số những phụ nữ này, 17% (n = 85) quan hệ tình dục không an toàn trong tháng qua. Các thang điểm con có tính nhất quán từ trung bình đến cao (Cronbach’s alpha: 0,65-0,87). Điểm số trung bình giữa những phụ nữ đã và không quan hệ tình dục có nguy cơ gần đây là giống nhau. Quan hệ tình dục không được bảo vệ trong tháng qua không liên quan đến quyền ra quyết định (tỷ suất chênh đã điều chỉnh [aOR], 0,77; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,49-1,20), không bị ép buộc (aOR, 0,94; CI 95%, 0,52 -1,67) hoặc khả năng giao tiếp (aOR, 1,69; CI 95%, 0,92-3,09).

Kết luận: Các phát hiện nêu bật sự cần thiết phải phát triển và công nhận một biện pháp đo lường mới hoặc điều chỉnh các thang đo sẵn để đánh giá quyền tự chủ sinh sản đối với các nhóm dân cư ngoài Hoa Kỳ.

Từ khóa: Biện pháp tránh thai; Đo đạc; Tự chủ sinh sản; Quan hệ tình dục không an toàn; Việt Nam.

Được trích dẫn bởi 1 bài báo

Việc không sử dụng các biện pháp tránh thai ở phụ nữ ở Uganda: một đánh giá so sánh về các yếu tố dự báo giữa các khu vực.

Otim J.

BMC Womens Health. 2020 Dec 17;20(1):275. doi: 10.1186/s12905-020-01148-6.

PMID: 33334342 

facebook
19

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia