MỚI

Lập bản đồ cấu trúc có hệ thống về mối liên hệ giữa BMI và bệnh tiểu đường loại 2 tại vị trí gen FTO bằng cách phân tích kết quả từ nhiều nhóm dân tộc.

Ngày xuất bản: 27/04/2022

Koichi Akiyama 1, Fumihiko Takeuchi 1, Masato Isono 1, Sureka Chakrawarthy 2, Quang Ngoc Nguyen 3, Wanqing Wen 4, Ken Yamamoto 5, Tomohiro Katsuya 6, Anuradhani Kasturiratne 2, Son Thai Pham 3, Wei Zheng 4, Yumi Matsushita 7, Miyako Kishimoto 8, Loi Doan Do 3, Xiao-Ou Shu 4, Ananda R Wickremasinghe 2, Hiroshi Kajio 8, Norihiro Kato 1

Đơn vị tác giả

  1. Khoa Chẩn đoán di truyền học và Liệu pháp , Viện nghiên cứu, Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Toàn cầu và Y khoa, Tokyo, Nhật Bản. 
  2. Khoa Y tế công cộng, Khoa Y, Đại học của Kelaniya, Ragama, Sri Lanka. 
  3. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam. 
  4. Phân khoa Dịch tễ học, Khoa Y , Trung tâm Dịch tễ học Vanderbilt, Trung tâm Ung thư Vanderbilt, Khoa Y Đại học, Nashville, Tennessee, USA. 
  5. Phân khoa Nghiên cứu gen, Viện Y khoa nghiên cứu điều chỉnh sinh học, Đại học Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản. 
  6. Khoa Liệu pháp Gen lâm sàng, Khoa Y Đại học Osaka, Suita, Nhật Bản. 
  7. Trung tâm Khoa học lâm sàng, Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe toàn cầu và Y khoa , Tokyo, Nhật Bản. 
  8. Bệnh viện Trung tâm, Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe toàn cầu và Y khoa, Tokyo, Nhật Bản. 

Tổng quan:

Bối cảnh nghiên cứu/ Đối tượng: Vị trí gen 16q12.2 trong intron đầu tiên của FTO có liên quan chặt chẽ với chỉ số khối cơ thể (BMI) và bệnh tiểu đường loại 2 trong các nghiên cứu liên kết toàn bộ bộ gen (GWAS). Để cải thiện độ phân giải của bản đồ cấu trúc ở FTO, chúng tôi tiến hành tiếp cận hệ thống bao gồm 2 phần. 

Phương pháp nghiên cứu: Phần đầu tiên là phân chia các biến thể liên quan thành các cụm trạng thái không cân bằng liên hợp (LD), tiếp theo là các phân tích có điều kiện và phân tích kiểu gen đơn bội. Phần thứ hai là lọc danh sách các biến thể nguyên nhân tiềm ẩn thông qua so sánh giữa các dân tộc.

Kết quả : Đầu tiên chúng tôi kiểm tra mối quan hệ LD giữa các FTO SNPs cho thấy mối liên hệ đáng kể với bệnh tiểu đường loại 2 ở GWAS Nhật Bản và giữa những báo cáo trước đây trong GWAS châu Âu. Chúng tôi có thể phân chia tất cả các SNP quy đổi và phân tích cho thấy sự liên kết trong khu vực FTO mục tiêu thành 7 cụm LD. Thử nghiệm 9 SNP được lựa chọn trong 4 quần thể gốc Á – Nhật Bản, Việt Nam, Sri Lanka và Trung Quốc (n≤26,109 về sự liên quan giữa BMI và n≤24,079 đối với bệnh tiểu đường type 2), chúng tôi  xác nhận kiểu gen đơn bội đáng tin cậy gắn bởi cụm SNPs và thành công thu hẹp danh sách biến thể gây bệnh tiềm ẩn đến 25 SNPs, đó là một con số nhỏ trong các nghiên cứu được thực hiện cho đến nay FTO. 

Kết quả: Dữ liệu của chúng tôi hỗ trợ  khả năng để giải quyết các biến thể gây bệnh từ những biến thể có sự tăng lên mạnh mẽ liên tục của LD trong 3 vùng khác nhau – châu Âu, châu Á và châu Phi – được bao gồm trong nghiên cứu tiếp theo. Cần lưu ý rằng tiếp cận bản đồ cấu trúc này có lợi thế về khả năng áp dụng cho bộ dữ liệu GWAS hiện có kết hợp với kiểu gen trực tiếp của biến thể chọn lọc. 

  • PMID: 24978468

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

facebook
1890

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia