MỚI

Nghiên cứu về Các khía cạnh hành chính quan trọng trong chương trình hỗ trợ chẩn đoán và điều trị từ xa.

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm tác giả: Joseph Christopher Farmer1

Ngày xuất bản: Tháng 07/2019 trên tạp chí Critical care clinics Chương 35 mục 03 trang 407-414.

Đơn vị công tác:

1. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Hoa Kì. Avera eCare, Trung tâm chăm sóc Avera, Sioux Falls, South Dakota, Hoa Kì. Hệ thống chăm sóc sức khỏe VinMec, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan: 

Việc định nghĩa, thiết kế, thực hiện và duy trì một chương trình hỗ trợ chẩn đoán và điều trị từ xa tối ưu thành công là một công việc phức tạp. Tất cả những bước trên phải được hoàn thành với nỗ lực chung giữa một đơn vị  tổ chức với đơn vị cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa. Những cân nhắc về khía cạnh hành chính quan trọng phải được tích hợp vào trong các bước lập kế hoạch và các bước tiến hành bao gồm cả sự thay đổi trong quản lý. Chúng tôi bàn luận ngắn gọn về những khía cạnh quan trọng trong thiết lập một mô hình kinh doanh bền vững và sự sắp xếp chương trình hỗ trợ chẩn đoán và điều trị từ xa với tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ mang tính cộng đồng. Hệ thống nền tảng cung cấp dịch vụ y tế từ xa cần thiết, những cân nhắc về nhân sự chủ chốt, cách một chương trình xác định và ước tính giá trị đã được bàn luận.

Từ khóa: Thẻ điểm cân bằng, chăm sóc sức khỏe, mô hình kinh doanh, Cấu trúc tổ chức, Quản lý nhân sự, chỉ số chất lượng, dịch vụ y tế từ xa

Được trích dẫn: 

Chăm sóc y tế tích cực ở một bệnh viện nhỏ hơn: Điều trị tại chỗ

Thorpe CM. Future Healthc J. 2020. PMID: 32104762

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
98

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia