MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định sử dụng Telepathology và phần mềm Pathcore trong hội chẩn từ xa không chính thức, đào tạo và so sánh liên phòng

Ngày xuất bản: 22/07/2022

Người thẩm định: Trương Công Duẩn

Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm

Ngày phát hành: 01/04/2022

 

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định sử dụng Telepathology và phần mềm Pathcore trong hội chẩn từ xa không chính thức, đào tạo và so sánh liên phòng áp dụng cho phạm vi hội chẩn không chính thức, đào tạo và so sánh liên phòng.

1. Mục đích

– Sử dụng pathcore cho những trường hợp hội chẩn ca bệnh ngoài khoa không chính thức

– Sử dụng Pathcore cho mục đích đào tạo và những ca bệnh trong chương trình so sánh liên phòng giữa các Bệnh viện trong Hệ thống Y tế Vinmec.

2. Phạm vi áp dụng

– Lựa chọn tiêu bản, scan, upload và chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số giải phẫu bệnh được thực hiện tại Vinmec Times City, được sử dụng trong phạm vi hội chẩn không chính thức, đào tạo và so sánh liên phòng.

– Quy định này không áp dụng cho những ca bệnh hội chẩn chính thức.

3. Trách nhiệm

BS và KTV chịu trách nhiệm phần việc theo quy định

Trưởng Đơn nguyên/ Trưởng khoa chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy định.

4. Định nghĩa – Viết tắt

4.1.Viết tắt

BS Bác sĩ

GPB Hội chẩn ngoài khoa

VMTC Vinmec Times City

KTV Kỹ thuật viên

4.2. Định nghĩa

Hội chẩn ngoài khoa (extradepartment consultation): Một ca giải phẫu bệnh được gửi ra ngoài đến một bác sĩ giải phẫu bệnh cụ thể hoặc một bệnh viện khác để lấy ý kiến thứ hai cho một ca bệnh cụ thể trước khi ký trả kết quả.

Hội chẩn chính thức (official consultation): Là khi một bác sĩ giải phẫu bệnh hỏi ý kiến thứ hai bằng văn bản của một bác sĩ giải phẫu bệnh khác và ý kiến này được thể hiện trong báo cáo kết quả của bệnh nhân.

Hội chẩn không chính thức (Non-official consultation): Là khi một bác sĩ giải phẫu bệnh nhận được quan điểm ý kiến thứ hai từ đồng nghiệp bằng lời nói, hoặc văn bản nhưng ý kiến này chỉ dùng để bác sĩ giải phẫu bệnh tham khảo và thường không được bao gồm trong kết quả của bệnh nhân.

Tiêu bản đào tạo: là những ca bệnh hay, điển hình hoặc hiếm gặp được lưu lại để phục vụ cho mục đích đào tạo sinh viên VinUni hoặc BS, KTV GPB trong Hệ thống Y tế Vinmec.

So sánh liên phòng (Interlaboratory comparisons): chương trình so sánh ngang bằng cung cấp cơ hội học tập dựa trên sự so sánh ngang hàng giữa các phòng xét nghiệm cả về kỹ thuật và chẩn đoán. Phòng thí nghiệm tự phân tích mẫu, sau đó gửi mẫu đến phòng thí nghiệm tham chiếu phân tích lại, sau đó so sánh kết quả. Hoặc phòng thí nghiệm phân tích một mẫu đã được phòng thí nghiệm tham chiếu thực hiện, sau đó so sánh hai kết quả lại với nhau

Phần mềm pathcore: là phần mềm lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số của các tiêu bản mô học, giải phẫu bệnh. Phần mềm thuộc phạm vi quản lý của Trường Đại học VinUni, được sử dụng trong các giảng dạy mô học, giải phẫu bệnh.

5. Quy định

5.1. Bảo mật thông tin khách hàng

– Tất cả các tiêu bản được sử dụng để hội chẩn ca bệnh ngoài khoa không chính thức đều được che nhãn thủ công (dán nhãn đen/không nhìn xuyên thấu lên trên nhãn chính thức của bệnh nhân) trước khi scan và upload lên Pathcore.

– Tất cả các tiêu bản được sử dụng cho chương trình đào tạo và so sánh liên phòng đều được che nhãn thủ công (dán nhãn đen/không nhìn xuyên thấu lên trên nhãn chính thức của bệnh nhân) đồng thời gán mã của chương trình đào tạo hoặc so sánh liên phòng lên trên nhãn mới này.

5.2. Phân quyền truy cập Case Centre và máy scan 3D- Hitech

– Tất cả các BS GPB đều được cấp account truy cập vào Case Center của 3D-Hitech. Chỉ những kỹ thuật viên phụ trách kỹ thuật máy 3D-Hitech mới được cấp quyền truy cập vào Case Center. Những người được cấp account truy cập chịu trách nhiệm tuân thủ bảo mật thông tin theo quy định chung của Tập Đoàn.

5.3. Người thực hiện

– Kỹ thuật viên phụ trách máy scan 3D-Hitech sẽ thực hiện việc che nhãn thủ công, scan tiêu bản và upload tiêu bản lên phần mềm Pathcore.

– Bác sĩ GPB chịu trách nhiệm lựa chọn tiêu bản, ca bệnh sử dụng đúng mục đích và kiểm soát việc tuân thủ che nhãn và chia sẻ các tiêu bản kỹ thuật số.

5.4. Phân quyền truy cập phần mềm pathcore

– ĐN GPB có trách nhiệm lập danh sách những người đủ điều kiện gửi BLĐ Vinmec-

VinUni phê duyệt cấp quyền truy cập Pathcore

– Tất cả các BS GPB của VMTC và những kỹ thuật viên chịu trách nhiệm kỹ thuật máy scan 3-D Hitech được cấp account với quyền “Administrator” trên Pathcore.

– BS GPB tại các site khác của hệ thống y tế Vinmec được cấp account với quyền “Viewer” trên hệ thống Pathcore.

5.5. Lưu trữ tiêu bản trên Pathcore

– Lưu vào thư mục Vinmec, có thể chia nhánh thành các folder như “Đào tạo”, “So sánh liên phòng”.

– Các ca hội chẩn không chính thức, nếu thuộc nhóm bệnh hay hoặc điển hình dùng được cho mục đích đào tạo sẽ lưu vào folder “Đào tạo”. Nếu không thuộc nhóm này, BS GPB chịu trách nhiệm hội chẩn sẽ có trách nhiệm xóa bỏ vĩnh viễn khỏi Pathcore để giảm gánh nặng bộ nhớ lưu trữ.

5.6. Hình thức chia sẻ hình ảnh kỹ thuật số thông qua Pathcore

Việc chia sẻ tiêu bản kỹ thuật số cần được thực hiện theo hình thức:

Đối với các tiêu bản hội chẩn ngoài khoa không chính thức: Chia sẻ dưới dạng “share link” hoặc “share folder” và đặt chế độ “Expire date”. Với chế độ “expire date”, hình ảnh chia sẻ sẽ tự động biến mất sau thời gian mà BS GPB thiết lập.

Đối với các tiêu bản sử dụng cho đào tạo hoặc trong chương trình so sánh liên phòng trong Hệ thống y tế Vinmec: BS GPB site khác trong hệ thống truy cập vào tiêu bản theo account đã được cấp.

5.7. Lựa chọn tiêu bản:

5.7.1. Hội chẩn không chính thức:

– Các ca bệnh khó, phức tạp, hiếm gặp….

– Kết quả hội chẩn nội bộ chính thức không đạt được sự đồng thuận.

– Tìm kiếm thêm những thông tin bổ sung/khuyến cáo từ chuyên gia (trong nước hoặc quốc tế).

5.7.2.Lựa chọn tiêu bản cho chương trình đào tạo:

– Tất cả cả bác sĩ GPB VMTC có trách nhiệm thu thập và lựa chọn những ca bệnh hay, điển hình, hiếm gặp để chỉ định scan và upload lên phần mềm Pathcore để xây dựng thư viện hình giải phẫu bệnh nhằm mục đích phục vụ chương trình đào tạo chuyên môn trong hệ thống cũng như sinh viên VinUni.

5.7.3.Lựa chọn tiêu bản cho chương trình so sánh liên phòng:

– Tùy theo gói chương trình thực hiện (tế bào học gyne, tế bào học non-gyne, sinh thiết, giải phẫu bệnh ngoại khoa, ER, PR, Her-2, PDL-1…) số lượng tiêu bản và hình thức thực hiện sẽ tương tự như các chương trình ngoại kiểm CAP mà VMTC đã được tham gia. Kit hướng dẫn tham gia chương trình ngoại kiểm, cách thức đánh giá kết quả cũng như kết quả sẽ được xây dựng riêng cho từng gói chương trình.

– Ví dụ:

+ Chương trình tế bào gyne (cần 5 tiêu bản cho mỗi một phương pháp tế bào phết lam hoặc tế bào nhúng dịch).

+ Chương trình tế bào học non-gyne (cần ít nhất 5 tiêu bản non-gyne thuộc các vị trí khác nhau)

6. Lưu trữ hồ sơ:

Tên tài liệuMã tài liệu
Quy định sử dụng Telepathology và phần mềm Pathcore trong hội chẩn từ xa không chính thức, đào tạo và so sánh liên phòngQTQL.GPB.023

7. Các tài liệu liên quan: không áp dụng

8. Tài liệu tham khảo: không áp dụng

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
6

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia