MỚI

Bộ phát quang trường ống nano carbon được tổng hợp trên nền hợp kim kim loại bởi PECVD cho các thiết bị phát xạ trường nhỏ gọn tùy chỉnh được sử dụng trong các ứng dụng nguồn X-Ray.

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm  tác giả: Sangjun Park 1, Amar Prasad Gupta 2 3, Seung Jun Yeo 4 5, Jaeik Jung 6, Sang Hyun Paik 7 8, Mallory Mativenga 9, Seung Hoon Kim 10, Ji Hoon Shin 11, Jeung Sun Ahn 12, Jehwang Ryu 13 14

Tên tạp chí: Nanomaterials (Basel). 2018. 8(6):378.

Ngày công bố: 29/05/2018

Đơn vị công tác:

 1. Khoa Vật lý, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. sjpark1112@khu.ac.kr.
 2. Khoa Vật lý, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. amargupta@khu.ac.kr.
 3. CAT Beam Tech Co., Ltd., Seoul Biohub, 117-3, Hoegi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02455, Korea. amargupta@khu.ac.kr.
 4. Khoa Vật lý, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. sjyeo@khu.ac.kr.
 5. CAT Beam Tech Co., Ltd., Seoul Biohub, 117-3, Hoegi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02455, Korea. sjyeo@khu.ac.kr.
 6. CAT Beam Tech Co., Ltd., Seoul Biohub, 117-3, Hoegi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02455, Korea. jijung@catbeamtech.com.
 7. CAT Beam Tech Co., Ltd., Seoul Biohub, 117-3, Hoegi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02455, Korea. radpsh@gmail.com.
 8. Khoa X quang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Hà Nội 10000, Việt Nam. radpsh@gmail.com.
 9. Khoa Hiển thị Thông tin, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. Mallory@khu.ac.kr.
 10. Khoa X quang, Trung tâm Y tế Asan, Đại học Y khoa Ulsan, Seoul 05505, Hàn Quốc. kimsh6713@gmail.com.
 11. Khoa X quang, Trung tâm Y tế Asan, Đại học Y khoa Ulsan, Seoul 05505, Hàn Quốc. jhshin@amc.seoul.kr.
 12. Khoa Vật lý, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. johnsonahn@khu.ac.kr.
 13. Khoa Vật lý, Đại học Kyung Hee, Seoul 02453, Hàn Quốc. jhryu@khu.ac.kr.
 14. CAT Beam Tech Co., Ltd., Seoul Biohub, 117-3, Hoegi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02455, Korea. jhryu@khu.ac.kr.

Tổng quan

Trong nghiên cứu này, một quy trình đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm được báo cáo để tổng hợp trực tiếp các bộ phát trường ống nano cacbon (CNT) trên hợp kim kim loại. Do bộ phát trường CNT có thể được tùy chỉnh dễ dàng cho các thiết bị phát xạ trường lạnh và nhỏ gọn, chúng hứa hẹn là sự thay thế cho các bộ phát nhiệt điện tử trong súng điện tử nguồn tia X có thể tiếp cận rộng rãi. Các mẫu phát CNT hiệu suất cao được chuẩn bị trong điều kiện plasma tối ưu hóa thông qua quy trình lắng đọng hơi hóa học tăng cường plasma (PECVD) và sau đó được đặc trưng bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi điện tử đường hầm và quang phổ Raman. Đối với dòng điện catot, thu được các đặc tính phát xạ trường (FE) với trường bật tương ứng (1 μA/cm²) và trường ngưỡng (1 mA/cm²) là 2,84 và 4,05 V/μm. Đối với trường 5,24 V/μm, mật độ dòng điện tối đa là 7 mA/cm² đã đạt được và hệ số tăng cường trường β là 2838 đã được tính toán. Ngoài ra, bộ phát CNT duy trì mật độ dòng điện là 6,7 mA/cm² trong 420 phút dưới trường 5,2 V/μm, xác nhận sự ổn định hoạt động tốt. Cuối cùng, hình ảnh tạo ra bằng tia X của một mạch tích hợp đã được chụp bằng thiết bị phát xạ trường nhỏ gọn được phát triển ở đây.

Từ khóa: PECVD; Nguồn tia X; ống nano carbon; thiết bị phát xạ trường nhỏ gọn; trường phát xạ; hợp kim kim loại.

Được trích dẫn:

Stable Field Emission from Vertically Oriented SiC Nanoarrays 

Xiao J, Zhao J, Liu G, Cole MT, Zhou S, Chen K, Liu X, Li Z, Li C, Dai Q.

Nanomaterials (Basel). 2021 Nov 11;11(11):3025. doi: 10.3390/nano11113025.

PMID: 34835790

Hot Oscillatory Pressing of Carbon Nanotube-Reinforced Copper Matrix Nanocomposite

Han M, Ding Y, Hu J, Shi Z, Jiao S, Guo X, Wang H, An L.

Nanomaterials (Basel). 2021 Sep 16;11(9):2411. doi: 10.3390/nano11092411.

PMID: 34578727 

Investigation of the Effect of Structural Properties of a Vertically Standing CNT Cold Cathode on Electron Beam Brightness and Resolution of Secondary Electron Images

Lee HR, Kim DW, Rodiansyah A, Cho B, Lim J, Park KC.

Nanomaterials (Basel). 2021 Jul 26;11(8):1918. doi: 10.3390/nano11081918.

PMID: 34443749  

Để đọc chi tiết bài báo, vui lòng truy cập tại đây

facebook
9

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia