MỚI

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về phòng ngừa đau thắt lưng

Ngày xuất bản: 06/08/2022

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên tình trạng thiếu sót các khuyến nghị cụ thể về việc phòng ngừa đau thắt lưng. Với mục tiêu là đánh giá hiệu quả của các can thiệp, bài viết này đưa ra những số liệu về hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, cùng với đó là mức độ chất lượng của các bằng chứng.

Nhóm tác giả: Tiến sĩ Daniel Steffens1,2; Tiến sĩ Chris G. Maher1; Tiến sĩ Leani S. M. Pereira2; Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe (Dịch tễ học Lâm sàng) Matthew L Stevens, MScMed1; Tiến sĩ Vinicius C. Oliveira2; Cử nhân Vật lý trị liệu Meredith Chapple3; Tiến sĩ Luci F. Teixeira-Salmela2; Tiến sĩ Mark J. Hancock3

Ngày phát hành: 02/2016

Đơn vị công tác:

 1. Phân khoa Cơ xương khớp, Viện Sức khỏe Toàn Cầu George, Trường Y khoa Sydney, trực thuộc Đại học Sydney, Sydney, Úc
 2. Khoa Vật lý trị liệu, Đại học Liên bang Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
 3. Chuyên ngành Vật lý trị liệu, Y khoa và Khoa học Sức khỏe, Đại học Macquarie, Sydney, Úc

Tóm tắt

1. Tầm quan trọng

Các hướng dẫn và tổng quan hệ thống hiện có vẫn còn thiếu nhiều khuyến nghị cụ thể cho việc phòng ngừa đau thắt lưng (ĐTL).

2. Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp phòng ngừa ĐTL.

3. Nguồn dữ liệu

MEDLINE, EMBASE, Physiotherapy Evidence Database Scale (Tạm dịch: Bằng chứng Vật lý trị liệu quy mô cơ sở dữ liệu) và Trung tâm đăng ký các thử nghiệm có đối chứng thuộc Cochrane từ khi thành lập đến ngày 22 tháng 11 năm 2014.

4. Lựa chọn nghiên cứu

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về các chiến lược phòng ngừa ĐTL không đặc hiệu.

5. Trích xuất và tổng hợp dữ liệu

Hai bài đánh giá độc lập đã trích xuất dữ liệu và đánh giá nguy cơ sai lệch. Để đánh giá nguy cơ sai lệch, người ta sử dụng Bằng chứng Vật lý trị liệu quy mô cơ sở dữ liệu. Người ta sử dụng hệ thống Phân độ sự Đánh giá, Phát triển và Lượng giá các Khuyến nghị (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation system) để mô tả chất lượng của các bằng chứng.

6. Các kết quả chính và biện pháp

Một đợt ĐTL là chỉ số kết quả chính và một đợt nghỉ ốm liên quan ĐTL là chỉ số kết quả phụ. Chúng tôi đã sử dụng mô hình hiệu quả ngẫu nhiên để tính toán các nguy cơ tương đối (NCTĐ) và khoảng tin cậy (KTC) 95%.

7. Kết quả

Quá trình nghiên cứu tài liệu đã xác định được 6.133 nghiên cứu có tiềm năng đủ điều kiện, trong đó có 23 báo cáo đã xuất bản (thông qua 21 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 30.850 đối tượng khác nhau) có chung tiêu chí lựa chọn.

Với các kết quả được trình bày dưới dạng NCTĐ (KTC 95%), chúng tôi có bằng chứng cấp trung bình cho thấy tập thể dục kết hợp với giáo dục sức khỏe làm giảm nguy cơ bị ĐTL (0,55 [0,41-0,74]) và bằng chứng cấp thấp về việc hai yếu tố trên không ảnh hưởng đến việc nghỉ ốm (0,74 [0,44-1,26]).

Có bằng chứng từ cấp thấp đến rất thấp phản ánh rằng chỉ tập thể dục cũng có khả năng làm giảm nguy cơ bị ĐTL (0,65 [0,50-0,86]) và yếu tố này có liên quan đến việc nghỉ ốm (0,22 [0,06-0,76]).

Riêng đối với giáo dục sức khỏe, có bằng chứng từ cấp trung bình đến rất thấp cho thấy việc giáo dục sức khỏe không ảnh hưởng đến ĐTL (1,03 [0,83-1,27]) hoặc nghỉ ốm (0,87 [0,47-1,60]).

Có bằng chứng từ cấp thấp đến rất thấp cho thấy đai lưng không làm giảm nguy cơ bị ĐTL (1,01 [0,71-1,44]) hoặc nghỉ ốm (0,87 [0,47-1,60]), cũng như có bằng chứng cấp thấp về việc miếng lót giày không có tác dụng bảo vệ bệnh ĐTL (1,01 [0,74-1,40]).

8. Kết luận và sự liên hệ

Bằng chứng hiện nay chỉ ra rằng chỉ tập thể dục hoặc tập thể dục kết hợp giáo dục sức khỏe thực sự có đem lại hiệu quả trong phòng ngừa ĐTL. Các biện pháp can thiệp khác như chỉ giáo dục sức khỏe, sử dụng đai lưng, miếng lót giày không có tác dụng phòng ngừa ĐTL. Việc giáo dục sức khỏe, tập luyện hoặc điều chỉnh môi trường làm việc có giúp phòng ngừa nghỉ ốm hay không vẫn là điều chưa chắc chắn vì chất lượng của các bằng chứng còn thấp.

PMID: 26752509

DOI: 10.1001/jamainternmed.2015.7431

Được trích dẫn: 103 bài báo

 1. Effects of Changes in Osmolarity on the Biological Activity of Human Normal Nucleus Pulposus Mesenchymal Stem Cells. Zhang H, et al. Stem Cells Int. 2022. PMID: 35502327
 2. The Effects of Stabilization Exercises Combined With Pelvic Floor Exercise in Women With Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Clinical Study. Abdel-Aziem AA, et al. J Chiropr Med. 2021. PMID: 35496721
 3. The Flares of Low back pain with Activity Research Study (FLAReS): study protocol for a case-crossover study nested within a cohort study. Suri P, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2022. PMID: 35449043
 4. Emerging Issues Questioning the Current Treatment Strategies for Lumbar Disc Herniation. Wan ZY, et al. Front Surg. 2022. PMID: 35419406
 5. Core Muscle Activation With Foam Rolling and Static Planks.Zahiri A, et al. Front Physiol. 2022. PMID: 35370773

Tài liệu tham khảo

 1. GBD 2013 Risk Factors Collaborators.  Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 [published online September 10, 2015].  Lancet. PubMed Google Scholar
 2. Hoy  D, March  L, Brooks  P,  et al.  Measuring the global burden of low back pain.  Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(2):155-165. PubMed Google Scholar Crossref
 3. Hoy  D, Bain  C, Williams  G,  et al.  A systematic review of the global prevalence of low back pain.  Arthritis Rheum. 2012;64(6):2028-2037. PubMed Google Scholar Crossref
 4. Stanton  TR, Henschke  N, Maher  CG, Refshauge  KM, Latimer  J, McAuley  JH.  After an episode of acute low back pain, recurrence is unpredictable and not as common as previously thought.  Spine (Phila Pa 1976). 2008;33(26):2923-2928. PubMed Google Scholar Crossref
 5. Carey  TS, Garrett  JM, Jackman  A, Hadler  N.  Recurrence and care seeking after acute back pain: results of a long-term follow-up study: North Carolina Back Pain Project.  Med Care. 1999;37(2):157-164. PubMed Google Scholar Crossref
 6. Pengel  LH, Herbert  RD, Maher  CG, Refshauge  KM.  Acute low back pain: systematic review of its prognosis.  BMJ. 2003;327(7410):323. PubMed Google Scholar Crossref
 7. van Poppel  MN, Hooftman  WE, Koes  BW.  An update of a systematic review of controlled clinical trials on the primary prevention of back pain at the workplace.  Occup Med (Lond). 2004;54(5):345-352. PubMed Google Scholar Crossref
 8. Maher  CG.  A systematic review of workplace interventions to prevent low back pain.  Aust J Physiother. 2000;46(4):259-269. PubMed Google Scholar Crossref
 9. Linton  SJ, van Tulder  MW.  Preventive interventions for back and neck pain problems: what is the evidence?  Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(7):778-787. PubMed Google Scholar Crossref
 10. Chuter  V, Spink  M, Searle  A, Ho  A.  The effectiveness of shoe insoles for the prevention and treatment of low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.  BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:140. PubMed Google Scholar Crossref

Nguồn tham khảo: Theo JAMA Network

 • Để biết thêm thông tin về tài liệu tham khảo, vui lòng truy cập tại đây.
 • Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của Vinmec. Việc sao chép, sử dụng phải được Vinmec chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. Vinmec không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. Vinmec không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

Vinmec sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc Vinmec được liên kết với website www.vinmec.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
7

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Tương tác thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia