MỚI

Ngày xuất bản: 17/03/2023

Kháng sinh là nguyên nhân hàng đầu gây ra các phản ứng dị ứng trong các nguyên nhân do thuốc. Trong đó nhóm penicillin và cephalosporin là nhóm được ghi nhận gây ra các phản ứng dị ứng nhiều nhất. Vậy việc lựa chọn kháng sinh cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng cần rất thận trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe người bệnh.

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Ngày xuất bản: 04/05/2022

Nhóm tác giả: Anh Dat Nguyen 1 2, Chinh Quoc Luong 3 2, Hieu Chi Chu 4 5, Van Khoa Dieu Nguyen 6 7, Chi Van Nguyen 1 2, Tuan Anh Nguyen 8 9, Quan Huu Nguyen 1 2, Ton Duy Mai 1 2, Dinh Van Nguyen 4 5, Bay Quang Nguyen 6 7, Thong Huu Tran  1 2, Phuong Viet Dao  1 2, Dat Tuan Nguyen  1 2, Nguyet Nhu Nguyen 4 5, Son Ngoc Do 10 11.

Tin tức

Ngày xuất bản: 04/05/2022

Nhóm tác giả: Dinh van Nguyen 1 2 3 4, Hieu Chi Chu 5, Christopher Vidal 3, Janet Anderson 4, Nguyet Nhu Nguyen 5, Nga Thi Quynh Do 6, Tu Linh Tran 7, Thuy Ninh Nguyen 7, Ha Thi Thu Nguyen 8, Richard B Fulton 4, Sheryl van Nuen 3 9, Susan Fernando 3 4 9.
Trang
của 2
'