MỚI

Ngày xuất bản: 26/12/2022

Các hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ xem bệnh thận mạn (CKD) là một yếu tố gia tăng nguy cơ mắc bệnh và do đó cần điều trị statin ở những bệnh nhân có nguy cơ trung bình ở độ tuổi 40–75. Ngược lại, các hiệp hội tim mạch châu Âu khuyến cáo điều trị statin cho tất cả những bệnh nhân CKD ở độ tuổi trung niên

Tin tức

Ngày xuất bản: 25/12/2022

Bệnh thận mạn (CKD), được xác định bằng sự suy giảm chức năng thận hoặc có albumin niệu kéo dài ít nhất 3 tháng, trong nhiều nghiên cứu cho thấy CKD có liên quan với việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD). Trong khi CKD thường là kết quả của tăng huyết áp và đái tháo đường thì cả bất thường chức năng thận và albmunin niệu đều là những yếu tố nguy cơ độc lập với CVD có sự hiện diện của tăng huyết áp và đái tháo đường.

Tin tức

Ngày xuất bản: 02/12/2022

Tác giả: Tiểu ban Ngoại Trung tâm CTCH & YHTTNgười thẩm định: Giám đốc trung tâm CTCH & YHTTNgười phê duyệt: Phùng Nam LâmNgày phát hành: 29/08/2022Mô tả: Clinical pathway hướng dẫn thực hiện quy trình chẩn đoán và điều trị U tế bào khổng lồ áp dụng cho bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành y học tái tạo

Tin tức

Ngày xuất bản: 02/12/2022

Tác giả: Tiểu ban Ngoại Trung tâm CTCH & YHTTNgười thẩm định: Giám đốc trung tâm CTCH & YHTTNgười phê duyệt: Phùng Nam LâmNgày phát hành: 29/08/2022Mô tả: Clinical pathway hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Thoái hóa khớp cổ chân áp dụng cho bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành y học tái tạo

Tin tức

Ngày xuất bản: 01/12/2022

Tác giả: Tiểu ban Ngoại Trung tâm CTCH & YHTTNgười thẩm định: Giám đốc trung tâm CTCH & YHTTNgười phê duyệt: Phùng Nam LâmNgày phát hành: 29/08/2022Mô tả: Clinical pathway hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Thoái hóa khớp cổ chân áp dụng cho bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành y học tái tạo

Tin tức

Ngày xuất bản: 25/08/2022

Bài viết dưới đây đưa ra những hướng dẫn cụ thể về phẫu thuật thay khớp gối, bao gồm khái niệm, các bộ phận của đầu gối, lý do và rủi ro của việc thực hiện phẫu thuật cũng như quy trình trước, trong và sau khi phẫu thuật.
Trang
của 96