MỚI

Tin tức

Ngày xuất bản: 23/11/2022

HRD (hay thiếu hụt cơ chế sửa chữa tái tổ hợp tương đồng) là nguyên nhân gây ra các đột biến di truyền và làm tăng nguy cơ hình thành ung thư. Xét nghiệm gen HRD giúp xác định các đột biến liên quan đến cơ chế sửa chữa DNA sai hòng này và giúp xác định liệu pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân.

Tin tức

Ngày xuất bản: 16/05/2022

Nhóm tác giả: Phuong Hoang Nguyen , Van-Tinh Nguyen , Thao Thi Chu , Linh-Huyen Truong , Thu Thi Hoai Do , Tu Dac Nguyen , Anh Viet Bui, Tien Anh Ngo , Uyen Thi Trang Than , Liem Thanh Nguyen.Ngày đăng tải: ngày 12 tháng 2 năm 2020Được đăng tải trên tạp chí: Biopreservation and Biobanking, tập 18, số 1, trang 18-24