MỚI

Ngày xuất bản: 14/07/2022

Nghiên cứu về đặc điểm viêm ruột mạn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhằm mục đích mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị lúc nhập viện của bệnh nhân bị bệnh viêm ruột mạn từ tháng 1/2010 đến tháng 04/2017.

Tin tức

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm tác giả: Duy Bo Nguyen 1 2, Sonia Khirani 1 3 4, Lucie Griffon 1 3, Geneviève Baujat 5, Caroline Michot 5, Pauline Marzin 5, Sophie Rondeau 5, Romain Luscan 6, Vincent Couloigner 6, Zagorka Pejin 7, Michel Zerah 8, Valérie Cormier-Daire 5, Brigitte Fauroux 1 3

Tin tức

Tin tức

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm tác giả: Kent Garber1, Carla Cecilia Ramirez Cabrera2, Quang-Le Dinh3, Justin T Gerstle4, AiXuan Holterman5, Leecarlo Milano6, Nyagetuba J K Muma7, Liem Thanh Nguyen8, Hoang Tran9, Son Ngoc Tran10, Shant Shekherdimian11
Trang
của 2