MỚI

Việc sử dụng quang phổ tương quan huỳnh quang để theo dõi các thụ thể β2-adrenoceptor bề mặt tế bào ở mức độ biểu hiện thấp trong các tế bào cơ tim và nguyên bào sợi có nguồn gốc từ phôi thai người.

Ngày xuất bản: 24/05/2022

Nhóm tác giả: Joëlle Goulding , Alexander Kondrashov , Sarah J Mistry , Tony Melarangi , Nguyen T N Vo , Duc M Hoang , Carl W White , Chris Denning , Stephen J Briddon , Stephen J Hill.

Ngày xuất bản: 12/03/2021.

Đơn vị công tác: 

  1. Trung tâm Protein màng và các thụ thể (COMPARE), Đại học Nottingham, Nottingham, Anh Quốc.
  2. Phòng Sinh lý học, Dược lý học và Khoa học thần kinh, Trường Khoa học đời sống, Đại học Nottingham, Nottingham, Anh Quốc.
  3. Phòng Ung thư và tế bào gốc, Viện Khám phá sinh học Đại học Nottingham, Nottingham, Anh Quốc.
  4. Trường Dược, Đại học Nottingham, Nottingham, Anh.
  5. Khoa Sản xuất tế bào, Viện Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.
  6. Viện Nghiên cứu Y khoa Harry Perkins và Trung tâm nghiên cứu Y khoa, Trung tâm Y tế QEII, Đại học Western Australia, Nedlands, WA, Úc.
  7. Trung tâm Hội đồng nghiên cứu Úc về Công nghệ Liệu pháp cá nhân, Melbourne, VIC, Úc.

Tổng quan

Tầm quan trọng của kiểu hình tế bào trong việc xác định cơ chế phân tử làm nền tảng cơ bản cho chức năng của thụ thể β2-adrenergic (β2AR) đã được ghi nhận trước đây khi so sánh các đáp ứng trong tế bào sơ cấp và dòng tế bào mô hình tái tổ hợp. Ở đây, chúng tôi đã tạo ra các dòng tế bào gốc phôi người (ES) β2AR có kiểu gen đơn bội đặc hiệu gắn với SNAP (haplotype-specific SNAP-tagged β2AR) và ứng dụng phương pháp quang phổ tương quan huỳnh quang (FCS) để nghiên cứu các thụ thể trên bề mặt tế bào của các tế bào đầu dòng (progenitor cells) và trong nguyên bào sợi biệt hóa cũng như tế bào cơ tim. FCS có thể định lượng số lượng β2AR gắn với SNAP và sự khuếch tán trong cả tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi người và các tế bào HEK293T đã được chỉnh sửa bộ gen CRISPR/Cas9, trong đó mức độ biểu hiện quá thấp để phát hiện bằng kính hiển vi đồng tiêu (confocal microscopy) tiêu chuẩn. Những nghiên cứu này minh họa cho sức mạnh của FCS trong việc phát hiện các β2AR trên bề mặt tế bào dù ở mức độ biểu hiện rất thấp, thường thấy ở các tế bào biểu hiện nội sinh (endogenously expressing cells). Hơn nữa, việc sử dụng công nghệ tế bào gốc phôi kết hợp với FCS cho phép chúng tôi chứng minh rằng các β2AR trên bề mặt tế bào nội hóa (internalize) để đáp ứng với kích thích của formoterol trong các tế bào đầu dòng của ES nhưng không tiếp tục biệt hóa thành các nguyên bào sợi có nguồn gốc từ ES. Điều này chỉ ra rằng quá trình nội hóa thụ thể do chất chủ vận gây ra bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kiểu hình tế bào và điều này có thể có liên quan mật thiết đến việc điều trị bằng thuốc chủ vận β2AR tác dụng kéo dài.

Từ khóa: tế bào cơ tim; sự biệt hóa; tế bào  gốc phôi; nguyên bào sợi; quang phổ tương quan huỳnh quang; đơn bội; sự nội hóa thụ thể; đa hình đơn nucleotide; thụ thể β2-adrenergic.

Được trích dẫn: 1 bài báo

Goulding J, Mistry SJ, Soave M, Woolard J, Briddon SJ, White CW, Kellam B, Hill SJ.

Pharmacol Res Perspect. 2021 May;9(3):e00779. doi: 10.1002/prp2.779.

PMID: 34003582 

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây (10.1096/fj.202002268R)

facebook
25

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia