MỚI

Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân xơ gan và chảy máu do loét dạ dày tá tràng cấp tính so với chảy máu tĩnh mạch khi sử dụng các liệu pháp đầu tay hiện tại

Ngày xuất bản: 19/08/2022

Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân xơ gan và chảy máu do loét dạ dày tá tràng cấp tính so với chảy máu tĩnh mạch khi sử dụng các liệu pháp đầu tay hiện tại. Sự hiện diện của xơ gan làm tăng tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân chảy máu do loét dạ dày tá tràng (peptic ulcer bleeding – PUB).

Nhóm tác giả: Alba Ardevol,Gemma Ibañez-Sanz,Joaquim Profitos,Carles Aracil,Josep M. Castellvi,Edilmar Alvarado,Alba Cachero,Diana Horta,Josep Miñana,Bárbara Gomez-Pastrana,Oana Pavel,Eva Dueñas,Meritxell Casas,Montserrat Planella,Jose Castellote,Candid Villanueva

Xuất bản: 17/7/2017

TỔNG QUAN

Sự hiện diện của xơ gan làm tăng tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân chảy máu do loét dạ dày tá tràng (peptic ulcer bleeding – PUB). Cả xuất huyết do giãn tĩnh mạch cấp tính (acute variceal bleeding – AVB) và PUB đều có liên quan đáng kể đến tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân xơ gan. Nghiên cứu thuần tập đa trung tâm này được thực hiện để đánh giá liệu tỷ lệ tử vong của bệnh nhân xơ gan với PUB có khác với tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân AVB hay không. Bệnh nhân xơ gan và xuất huyết tiêu hóa cấp tính được đưa vào và điều trị liên tục bằng truyền somatostatin cùng thuốc ức chế bơm proton từ khi nhập viện kết hợp điều trị kháng sinh dự phòng. Nội soi cấp cứu với liệu pháp nội soi được thực hiện trong vòng 6 giờ đầu. Nghiên cứu bao gồm 646 bệnh nhân với AVB và 144 với PUB. Có sự khác biệt cơ bản giữa các nhóm, chẳng hạn như sử dụng thuốc dạ dày hoặc thuốc chẹn kênh β. Điểm số MELD của Child-Pugh và Model cho Bệnh Gan Giai Đoạn Cuối là tương tự nhau. Chảy máu xa ở nhóm AVB thường xuyên hơn so với nhóm PUB (18% so với 10%; tỷ lệ chênh lệch [OR] = 0,50; khoảng tin cậy 95% [CI] = 0,29-0,88). Tuy nhiên, nguy cơ tử vong sau 45 ngày là tương tự ở cả hai nhóm (19% ở nhóm AVB so với 17% ở nhóm PUB; OR = 0,85; KTC 95% = 0,55-1,33; P = 0,48). Các thông số khác, như điểm số Child-Pugh, chấn thương thận cấp tính, suy gan cấp tính mãn tính, hoặc sốc hay nhiễm trùng, nhưng không phải là nguyên nhân gây chảy máu, có liên quan đến nguy cơ tử vong. Chỉ 2% nhóm PUB so với 3% nhóm AVB chết do không kiểm soát được xuất huyết (P = 0,39), trong khi phần lớn bệnh nhân trong cả hai nhóm tử vong do suy gan hoặc do các bệnh đi kèm khác.

Kết luận: Sử dụng liệu pháp đầu tay hiện tại, bệnh nhân xơ gan và chảy máu do loét dạ dày tá tràng cấp tính có tỷ lệ sống tương tự so với những bệnh nhân xuất huyết tĩnh mạch. Nguy cơ chảy máu nhiều hơn ở những bệnh nhân bị xuất huyết tĩnh mạch. Tuy nhiên, rất ít bệnh nhân trong cả hai nhóm tử vong do không kiểm soát được chảy máu, thay vào đó, nguyên nhân tử vong thường liên quan đến suy gan hoặc các bệnh đi kèm.

doi.org/10.1002/hep.29370

Để đọc chi tiết nghiên cứu này, vui lòng truy cập  (https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.29370)

Được trích dẫn: 26 bài báo

 • Georgios Demetiou, Aikaterini Augoustaki, Evangelos Kalaitzakis, Endoscopic management and outcome of non-variceal bleeding in patients with liver cirrhosis: A systematic review, World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 10.4253/wjge.v14.i3.163, 14, 3, (163-175), (2022).
  Crossref
 • Georgios Demetiou, Aikaterini Augoustaki, Evangelos Kalaitzakis, Endoscopic management and outcome of non-variceal bleeding in patients with liver cirrhosis: A systematic review, World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 10.4253/wjge.v14.i3.164, 14, 3, (164-176), (2022).
  Crossref
 • Di Sun, Han Wang, Jie Liu, Xinlian Wang, Hongbo Guo, Lijuan Xue, Libing Li, Jubo Li, Baojie Zhang, Yueguang Xue, Shilin Li, Ying Liu, An enzyme cross-linked hydrogel as a minimally invasive arterial tissue sealing and anti-adhesion barrier, Nano Today, 10.1016/j.nantod.2022.101467, 44, (101467), (2022).
  Crossref
 • Malte H. Wehmeyer, Thomas Horvatits, Anika Buchholz, Linda Krause, Sarah Walter, Antonia Zapf, Ansgar W. Lohse, Johannes Kluwe, Stop of proton-pump inhibitor treatment in patients with liver cirrhosis (STOPPIT): study protocol for a prospective, multicentre, controlled, randomized, double-blind trial, Trials, 10.1186/s13063-022-06232-w, 23, 1, (2022).
  Crossref
 • Johannes Thaler, Ton Lisman, Peter Quehenberger, Lena Hell, Philipp Schwabl, Bernhard Scheiner, Theresa Bucsics, Rienk Nieuwland, Cihan Ay, Michael Trauner, Ingrid Pabinger, Thomas Reiberger, Mattias Mandorfer, Intraperitoneal Activation of Coagulation and Fibrinolysis in Patients with Cirrhosis and Ascites, Thrombosis and Haemostasis, 10.1055/a-1515-9529, 122, 03, (353-362), (2021).
  Crossref
 • Jerome Edelson, Jessica E. Basso, Don C. Rockey, Updated strategies in the management of acute variceal haemorrhage, Current Opinion in Gastroenterology, 10.1097/MOG.0000000000000723, 37, 3, (167-172), (2021).
  Crossref
 • Alana Z. Terres, Rafael S. Balbinot, Ana L. F. Muscope, Louise Z. Eberhardt, Juline I. L. Balensiefer, Bruna T. Cini, Gilberto L. Rost, Morgana L. Longen, Bruna Schena, Raul A. Balbinot, Silvana S. Balbinot, Jonathan Soldera, Predicting mortality for cirrhotic patients with acute oesophageal variceal haemorrhage using liver‐specific scores, GastroHep, 10.1002/ygh2.460, 3, 4, (236-246), (2021).
  Wiley Online Library
 • Chitranshu Vashishtha, Shiv Kumar Sarin, Primary prophylaxis of gastric variceal bleeding: the choices need to be tested!!, Hepatology International, 10.1007/s12072-021-10227-1, 15, 4, (863-867), (2021).
  Crossref
 • Gin‐Ho Lo, Letter to the Editor: Could Variceal Screening Stratified by Liver/Spleen Stiffness Replace the Role of Endoscopy?, Hepatology, 10.1002/hep.31004, 71, 3, (1133-1133), (2020).
  Wiley Online Library
 • Sofia Simona Jakab, Guadalupe Garcia-Tsao, Evaluation and Management of Esophageal and Gastric Varices in Patients with Cirrhosis, Clinics in Liver Disease, 10.1016/j.cld.2020.04.011, (2020).
  Crossref
 • Alba Ardevol, Edilmar Alvarado, Marta Garcia-Guix, Anna Brujats, Laura Gonzalez, Virginia Hernández-Gea, Carles Aracil, Oana Pavel, Berta Cuyas, Isabel Graupera, Alan Colomo, Maria Poca, Xavier Torras, Mar Concepción, Càndid Villanueva, Early rebleeding increases mortality of variecal bleeders on secondary prophylaxis with β-blockers and ligation, Digestive and Liver Disease, 10.1016/j.dld.2020.06.005, (2020).
  Crossref
 • Harshil Shah, Tsu Jung Yang, Ivan Wudexi, Shantanu Solanki, Shakumar Patel, Don Rajan, Aaron Rodas, Mousa Dajjani, Raja Chandra Chakinala, Priyal Shah, Khadiza Sarker, Achint Patel, Wilbert Aronow, Trends and outcomes of peptic ulcer disease in patients with cirrhosis, Postgraduate Medicine, 10.1080/00325481.2020.1795485, 132, 8, (773-780), (2020).
  Crossref
 • Xiangbo Xu, Bang Liu, Su Lin, Bimin Li, Yunhai Wu, Yiling Li, Qiang Zhu, Yida Yang, Shanhong Tang, Fanping Meng, Yu Chen, Shanshan Yuan, Lichun Shao, Mauro Bernardi, Eric M. Yoshida, Xingshun Qi, Terlipressin May Decrease In-Hospital Mortality of Cirrhotic Patients with Acute Gastrointestinal Bleeding and Renal Dysfunction: A Retrospective Multicenter Observational Study, Advances in Therapy, 10.1007/s12325-020-01466-z, 37, 10, (4396-4413), (2020).
  Crossref
 • Ran Cheng, Ning Tan, Qian Kang, Hao Luo, Hongyu Chen, Jiali Pan, Yifan Han, Yuqing Yang, Xiaoyuan Xu, High-density lipoprotein cholesterol is a predictor of survival in cirrhotic patients with acute gastrointestinal bleeding: a retrospective study, BMC Gastroenterology, 10.1186/s12876-020-01522-6, 20, 1, (2020).
  Crossref
 • Cheng‐Kun Wu, Shih‐Cheng Yang, Chih‐Ming Liang, Yu‐Chi Li, Wen‐Shuo Yeh, Wei‐Chen Tai, Chen‐Hsiang Lee, Yao‐Hsu Yang, Chien‐Ning Hsu, Tzu‐Hsien Tsai, Seng‐Kee Chuah, The role of antibiotics in upper gastrointestinal bleeding among cirrhotic patients without major complications after endoscopic hemostasis, Journal of Gastroenterology and Hepatology, 10.1111/jgh.14873, 35, 5, (777-787), (2019).
  Wiley Online Library
 • Hong Zhao, Ruihong Zhao, Jianhua Hu, Xuan Zhang, Jianke Ma, Yemin Shi, Weihang Ma, Jifang Sheng, Lanjuan Li, Upper gastrointestinal hemorrhage in acute-on-chronic liver failure: prevalence, characteristics, and impact on prognosis, Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 10.1080/17474124.2019.1567329, 13, 3, (263-269), (2019).
  Crossref
 • Maurizio Biselli, Annagiulia Gramenzi, Barbara Lenzi, Marco Dall’Agata, Monica Loreta Pierro, Giovanni Perricone, Marta Tonon, Luca Bellettato, Gennaro D’Amico, Paolo Angeli, Silvia Boffelli, Maria Elena Bonavita, Marco Domenicali, Paolo Caraceni, Mauro Bernardi, Franco Trevisani, Development and Validation of a Scoring System That Includes Corrected QT Interval for Risk Analysis of Patients With Cirrhosis and Gastrointestinal Bleeding, Clinical Gastroenterology and Hepatology, 10.1016/j.cgh.2018.12.006, 17, 7, (1388-1397.e1), (2019).
  Crossref
 • Enrique Rodríguez de Santiago, Diego Burgos-Santamaría, Leticia Pérez-Carazo, Enric Brullet, Lucía Ciriano, Faust Riu Pons, Miguel Ángel de Jorge Turrión, Susana Prados, Daniel Pérez-Corte, Irene Becerro-Gonzalez, Emma Martinez-Moneo, Angel Barturen, Ignacio Fernández-Urién, Antonio López-Serrano, Carlos Ferre-Aracil, María Lopez-Ibañez, Carlos Carbonell, Oscar Nogales, Eva Martínez-Bauer, Álvaro Terán Lantarón, Giulia Pagano, Enrique Vázquez-Sequeiros, Agustín Albillos, Antonio Guerrero García, Nadja Volpato, Carlos Rodriguez-Escaja, Francisco Javier García-Alonso, Sergio Sevilla-Ribota, Hector Miguel Marcos Prieto, Carlos Miguel Chavarría-Herbozo, Oscar Murcia, Javier Aranda-Hernández, Rodrigo Borobia, Javier García Lledó, Cecilio Santander, David Coto, Daniel Oyón, Inmaculada Ortiz Polo, Mariano González-Haba Ruíz, Consuelo Froilán Torres, Marina De Benito Sanz, Beatriz Peñas, Sofía Parejo, Diego Juzgado, Alberto Ibañez, Hemostatic spray powder TC-325 for GI bleeding in a nationwide study: survival and predictors of failure via competing risks analysis, Gastrointestinal Endoscopy, 10.1016/j.gie.2019.06.008, (2019).
  Crossref
 • Yingying Li, Hongyu Li, Qiang Zhu, Emmanuel Tsochatzis, Ran Wang, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi, Effect of acute upper gastrointestinal bleeding manifestations at admission on the in-hospital outcomes of liver cirrhosis, European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 10.1097/MEG.0000000000001524, 31, 11, (1334-1341), (2019).
  Crossref
 • Zhaohui Bai, Bimin Li, Su Lin, Bang Liu, Yiling Li, Qiang Zhu, Yunhai Wu, Yida Yang, Shanhong Tang, Fanping Meng, Yu Chen, Shanshan Yuan, Lichun Shao, Xingshun Qi, Development and Validation of CAGIB Score for Evaluating the Prognosis of Cirrhosis with Acute Gastrointestinal Bleeding: A Retrospective Multicenter Study, Advances in Therapy, 10.1007/s12325-019-01083-5, (2019).
  Crossref
 • Zhaohui Bai, Massimo Primignani, Xiaozhong Guo, Kexin Zheng, Hongyu Li, Xingshun Qi, Incidence and mortality of renal dysfunction in cirrhotic patients with acute gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis, Expert Review of Gastroenterology & Hepatology, 10.1080/17474124.2019.1694904, (1-8), (2019).
  Crossref
 • Ian LP Beales, Advances in the Therapy of Bleeding Peptic Ulcer, Clinical Medicine Insights: Therapeutics, 10.1177/1179559X18790258, 10, (1179559X1879025), (2018).
  Crossref
 • Gin‐Ho Lo, Thomas Reiberger, Peptic ulcer bleeding in patients with cirrhosis: Is it as bad as variceal bleeding?, Hepatology, 10.1002/hep.29680, 67, 4, (1219-1220), (2018).
  Wiley Online Library
 • Rinaldo Pellicano, Marilena Durazzo, Upper GI Bleeding in Cirrhotic Patients: Which Method to Search for Helicobacter Pylori Infection?, Hepatology, 10.1002/hep.30108, 68, 6, (2441-2441), (2018).
  Wiley Online Library
 • Angel Lanas, Jean-Marc Dumonceau, Richard H. Hunt, Mitsuhiro Fujishiro, James M. Scheiman, Ian M. Gralnek, Helen E. Campbell, Alaa Rostom, Càndid Villanueva, Joseph J. Y. Sung, Non-variceal upper gastrointestinal bleeding, Nature Reviews Disease Primers, 10.1038/nrdp.2018.20, 4, (18020), (2018).
  Crossref
 • George Triadafilopoulos, David Lewis, Exposé: Different Faces of a Bleeding Giant Duodenal Ulcer, Digestive Diseases and Sciences, 10.1007/s10620-017-4736-2, 63, 4, (845-850), (2017).
  Crossref
facebook
14

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia