MỚI

Tiêu chảy du lịch: Cập nhật về tỉ lệ mắc, nguyên nhân, và yếu tố nguy cơ trong triển khai quân đội và dân số du lịch tương đương

Ngày xuất bản: 17/08/2022

Tiêu chảy du lịch là một bệnh lý phổ biến với những khách du lịch dân sự dài ngày. Bài tổng quan hệ thống chỉ ra tầm quan trọng của việc phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

Đã được đăng tải trên tạp chí: Military Medicine, Tập 182, Sôd suppl_2, tháng 9/2017, Trang 4–10

Ngày xuất bản: 1/9/2017

Nhóm tác giả: Chad K. Porter, PhD, MPH, Scott Olson, MC USN, Alexis Hall, MPH, Mark S. Riddle, MC USN

Đơn vị công tác: Khoa Bệnh Đường ruột, Trung tâm Nghiên cứu Y học Hải quân, 503 Robert Grant Avenue, Silver Spring, MD 20910.

Tổng quan:

Tiêu chảy du lịch từ lâu đã là một bệnh lý phổ biến trong số những khách du lịch tới các quốc gia đang phát triển. Mặc dù các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tỉ lệ mắc tiêu chảy du lịch giảm với các khách du lịch ngắn ngày, một bài tổng quan hệ thống về các khách du lịch dài ngày, đã bao gồm binh lính quân đội  được triển khai, vẫn chưa được triển khai trong hơn 10 năm nay. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc tìm kiếm y văn của các tài liệu nghiên cứu được xuất bản từ 2005 đến 2015 có đánh giá tiêu chảy du lịch trong dân số quân đội được triển khai hoặc số lượng người du lịch dài ngày tương đương (≥1 tháng) đến các quốc gia đang phát triển. Công cụ tìm kiếm y văn của chúng tôi đã nhận định được 28 nghiên cứu hợp lệ. Chúng tôi thấy rằng tỷ lệ mắc tiêu chảy du lịch vẫn cao (tỷ lệ mắc trên lâm sàng 10%, tỷ lệ tự báo cáo 30%), với sự thay đổi tùy thuộc vào khu vực du lịch và tỷ lệ tương tự ở cả khách du lịch dài hạn quân sự và dân sự. Các loại vi khuẩn (các chủng  Escherichia coli, Campylobacter, Shigella, và Salmonella) là những tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa được xác định phổ biến nhất. Năm mươi phần trăm bệnh nhân bị mất khả năng làm việc và 5% phải nhập viện.

Bài tổng quan hệ thống này chỉ ra rằng trong số các binh lính quân đội được triển khai và khách du lịch dài ngày, tiêu chảy du lịch vẫn là một căn bệnh phổ biến có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sẵn sàng cho nhiệm vụ. Những dữ liệu này chứng minh rằng để duy trì hoạt động sẵn sàng  trong số các binh lính được triển khai, việc tập trung cảnh giác với bệnh tật và điều trị sớm các ca bệnh là rất quan trọng.

DOI: https://doi.org/10.7205/MILMED-D-17-00064

Để đọc chi tiết nghiên cứu này, vui lòng truy cập tại đây.

Được trích dẫn bởi 49 bài báo

Tài liệu tham khảo:

  1. Riddle MS, Sanders JW, Putnam SD, Tribble DR Incidence, etiology, and impact of diarrhea among long-term travelers (U.S. military and similar populations): a systematic review. Am J Trop Med Hyg 2006; 74(5): 891–900. [Google Scholar] [PubMed]
  2. Kendall ME, Crim S, Fullerton K, Han PV, et al. Travel-associated enteric infections diagnosed after return to the United States, foodborne diseases active surveillance network (FoodNet) 2004–2009. Clin Infect Dis 2012; 54(Suppl 5): S480–7. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  3. Hawk D, Tribble DR, Riddle MS Clinical treatment of nondysentery travelers’ diarrhea during deployment. Mil Med 2010; 175(3): 140–6. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  4. Halvorson HA, Schlett CD, Riddle MS Postinfectious irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; 101(8): 1894–9. [Google Scholar] [CrossrefPubMed] 
  5. Pike BL, Porter CK, Sorrell TJ, Riddle MS Acute gastroenteritis and the risk of functional dyspepsia: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2013; 108(10): 1558–63; quiz 64. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  6. Steffen R, Hill DR, DuPont HL Traveler’s diarrhea: a clinical review. JAMA 2015; 313(1): 71–80. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  7. Connor P, Porter CK, Swierczewski B, Riddle MS Diarrhoea during military deployment: current concepts and future directions. Curr Opin Infect Dis 2012; 25(5): 546–54. [Google Scholar] [CrossrefPubMed] 
  8. Riddle MS, Tribble DR, Cachafiero SP, Putnam SD, Hooper TI Development of a travelers’ diarrhea vaccine for the military: how much is an ounce of prevention really worth? Vaccine 2008; 26(20): 2490–502. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  9. Riddle MS, Tribble DR, Putnam SD, et al. Past trends and current status of self-reported incidence and impact of disease and nonbattle injury in military operations in Southwest Asia and the Middle East. Am J Public Health 2008; 98(12): 2199–206. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]
  10. Sanders JW, Putnam SD, Riddle MS, et al. The epidemiology of self-reported diarrhea in operations Iraqi freedom and enduring freedom. Diagn Microbiol Infect Dis 2004; 50(2): 89–93. [Google Scholar] [CrossrefPubMed]

Nguồn tham khảo: Theo academic.oup.com

facebook
4

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia