MỚI

Thiết lập một dòng tế bào gốc người đa tiềm năng cảm ứng (human induced pluripotent stem cell – hiPSC) của dân tộc Việt Nam (VRISGi001-A) từ tế bào gốc máu dây rốn dưới một hệ thống không có lớp feeder, đã được đăng tải trên tạp chí Stem Cell Research, May 2021; 53

Ngày xuất bản: 25/05/2022

Nhóm tác giả: Thi-Tuyet-Trinh Tran 1, Thi-Hong-Nhung Nguyen 1, Thi-Thao Nguyen 1, Xuan-Hung Nguyen 2

Ngày xuất bản: 17/04/2021.

Đơn vị công tác: 

  1. Viện Khoa học Ứng dụng và Y học tái tạo Vinmec (VIASRM). Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.
  2. Viện Khoa học Ứng dụng và Y học tái tạo Vinmec (VIASRM). Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam; Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG), Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam; Cao đẳng Khoa học sức khỏe, Đại học VinUni, Hà Nội, Việt Nam. Email: v.hungnx@gmail.com.

Nổi bật:

  • Dòng hiPSC của người Việt Nam đầu tiên được tạo ra từ một người phụ nữ Việt 35 tuổi khỏe mạnh.
  • Dòng hiPSC này được thiết lập dưới một hệ thống không có lớp feeder và tuân thủ các quy định sản xuất dược phẩm hiện hành.
  • Dòng hiPSC của người Việt đã được thiết lập thể hiện ổn định các dấu ấn đa tiềm năng.
  • Dòng hiPSC này đóng góp vào sự đa dạng di truyền cho các dòng hiPSC hiện sẵn có.

Tổng quan

Chúng tôi đã thiết lập dòng tế bào gốc người đa tiềm năng cảm ứng (human induced pluripotent stem cell – hiPSC) nguyên bản không dấu vết của người Việt Nam, VRISGi001-A, từ CD34 có nguồn gốc máu cuống rốn (cord-blood) + các tế bào gốc tạo máu (hematopoietic stem cells – HSCs) với một người phụ nữ 35 tuổi khỏe mạnh dưới quá trình tuân thủ quy định quản lý sản xuất dược phẩm hiện hành (cGMP-compliant  process). Đối với sự cảm ứng của hiPSC, ba véc-tơ vi-rút Sendai mang bốn yếu tố tái lập trình bao gồm c-MYC, SOX2, KLF4, và OCT3/4 đã được vận chuyển vào trong tế bào HSCs CD34+. Dòng tế bào VRISGi001-A cho thấy phần lớn các dấu ấn đa năng (pluripotent markers) và biệt hóa trong ống nghiệm thành các dẫn xuất (derivatives) của ba lớp vi khuẩn. Mức hiện có của dòng hiPSC của người Việt Nam có thể góp phần vào sự tiến bộ của đa dạng di truyền còn thiếu thốn đối với các dòng hiPSC đang hiện có.

Từ khóa: Vi-rút Sendai; tế bào gốc người đa tiềm năng cảm ứng của người Việt Nam; yếu tố Yamanaka.

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
21

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia