MỚI

Sự thay đổi của creatine phosphokinase huyết thanh trong toàn bộ quá trình tạo hình khớp háng ở bệnh nhân Việt Nam đã đăng tải trên tạp chí Journal of Arthroscopy and Joint Surgery 6(2019) 180-183.

Ngày xuất bản: 06/05/2022

Nhóm tác giả: Thanh Dao Xuan 1, Dung Tran Trung 1, 3, *, Du Hoang Gia 2, Duc Nguyen Minh 3.

Đơn vị công tác:

  1. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam.
  2. Bệnh viện Đại học Bachmai, Hà Nội, việt Nam.
  3. Bệnh viện Đại hoc Saint Paul , Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan

Cơ sở: Chúng tôi đã phân tích các dấu hiệu sinh hóa của tổn thương cơ ở những bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật tạo hình khớp háng toàn phần với phương pháp tiếp cận sau tiêu chuẩn và xâm lấn tối thiểu để cung cấp khả năng nhận biết khách quan của tổn thương mô mềm cục bộ tại thời điểm phẫu thuật tạo hình khớp.

Phương pháp: 61 bệnh nhân trong nhóm một được điều trị bằng phương pháp tạo hình khớp háng toàn phần xâm lấn tối thiểu thông qua phương pháp tiếp cận chiều dài dưới 9cm và 53 bệnh nhân trong nhóm hai được điều trị bằng quy trình tương tự với phương pháp tiếp cận dài hơn 9cm. Nồng độ creatine phosphokinase (CPK) huyết thanh được đo trước phẫu thuật và vào các ngày sau phẫu thuật: ngày 1, ngày 2 và ngày 5.

Kết quả: Mức độ của các dấu hiệu tổn thương cơ đã tăng lên ở cả hai nhóm. Mức tăng CPK vào ngày đầu tiên sau hậu phẫu ở cả hai nhóm đều cao gấp 2,5e3 lần so với CPK trước phẫu thuật và giảm nhẹ vào vài ngày tiếp theo. Không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm về sự thay đổi của mức CPK.

Kết luận: Việc đo lường khách quan của dấu hiệu tổn thương cơ, cung cấp một cách xác định công bằng về tác động tức thời của can thiệp phẫu thuật ở những bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật tạo hình khớp háng toàn phần.

Từ khóa: Creatine phosphokinase, Tạo hình khớp háng toàn bộ, Tổn thương cơ

Để đọc chi tiết bài báo, vui lòng truy cập tại đây.

facebook
17

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia