MỚI

Sự không đồng nhất của ngành phẫu thuật Nhi khoa toàn cầu – xác định nhu cầu và cơ hội trên toàn thế giới đã được đăng tải trên Tạp chí phẫu thuật toàn cầu (World Jounarl Surgery) chương 43 mục 06 trang 1404-1415.

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm tác giả: Kent Garber1, Carla Cecilia Ramirez Cabrera2, Quang-Le Dinh3, Justin T Gerstle4, AiXuan Holterman5, Leecarlo Milano6, Nyagetuba J K Muma7, Liem Thanh Nguyen8, Hoang Tran9, Son Ngoc Tran10, Shant Shekherdimian11

Ngày xuất bản: Tháng 6/2019 

Đơn vị công tác: 

 1. Khoa Ngoại Tổng hợp, Đại học California, Los Angeles, Hoa Kì.
 2. Bệnh viện Roosevelt, Thành phố Guatemala, Guatemala.
 3. Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 4. Khoa Ngoại, Trung tâm ung thư Memorial Sloan Kettering, New York, Hoa Kì.
 5. Đại học Y khoa Illinois, Chicago, Hoa Kì.
 6. Khoa Ngoại, Bệnh viện quận Tarakan, Jakarta, Indonesia.
 7. Bệnh viện AIC Kijabe, Kijabe, Kenya.
 8. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.
 9. Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam.
 10. Bệnh viện Saint Paul Hà Nội, Việt Nam.
 11. Đơn nguyên Ngoại Nhi, Đại học California, Los Angeles, Hoa Kì. 

Tổng quan: 

Bối cảnh: Gánh nặng trên toàn cầu về những điều kiện phẫu thuật nhi khoa vẫn chưa nhận được sự quan tâm phù hợp, đặc biệt là tại các quốc gia thu nhập thấp và vừa. Trong số nhiều yếu tố góp phần gây ra khoảng trống này đó là sự thiếu khả năng tiếp cận vào hệ thống chăm sóc thứ cấp dẫn tới thu hẹp về nguồn lực và sự phân phối tài nguyên không phù hợp, nguồn tài chính của hệ thống chăm sóc sức khỏe còn hạn hẹp, hạn chế về chất lượng chăm sóc và những thách thức tùy theo bối cảnh như thiên tai và xung đột. Sự đóng góp tương đối của những yếu tố này và những yếu tố khác thay đổi nhiều theo vùng và thậm chí với các quốc gia trong cùng một khu vực.

Phương pháp: Đánh giá này nhằm bàn luận về sự không đồng nhất của ngành phẫu thuật nhi khoa toàn cầu và đề ra những khuyến cáo nhằm phá bỏ những rào cản để hướng tới hệ thống chăm sóc phẫu thuật nhi khoa chất lượng cao trên toàn thế giới.

Kết quả: Dù cho dữ liệu còn giới hạn nhưng có sự không đồng nhất đáng kể trong ngành phẫu thuật nhi khoa giữa các vùng với nhau và giữa các quốc gia trong cùng một vùng với nhau. Sự không đồng nhất này có thể phản ánh sự khác biệt về địa lí, dịch tễ, nhân khẩu học, mức thu nhập, mức chi tiêu cho sức khỏe, những chính sách về y tế và thói quen văn hóa giữa các vùng hay các quốc gia với nhau.

Bàn luận: Các nghiên cứu cấp quốc gia và sự tham gia của các bên liên quan là cần thiết để hiểu rõ hơn về sự không đồng nhất trong khu vực và các điều chỉnh về chính sách góp phần để cải cách một cách bền vững. Trọng tâm của những nỗ lực này nằm ở việc cải thiện nguồn tài chính, khả năng tiếp cận và chất lượng chăm sóc phẫu thuật nhi khoa.   

Được trích dẫn: 

Kiểm tra lời cam kết của với tương lai thông qua 10 tuyên bế về Chăm sóc phẫu thuật toàn cầu.

Tsang VWL, Luo LH, Kisa P, Blair GK.

Pediatr Surg Int. 2021 Jul;37(7):957-964. doi: 10.1007/s00383-021-04875-5. Epub 2021 Mar 10.

PMID: 33689002

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
20

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia