MỚI

Sử dụng sai cách và lạm dụng Loperamide

Ngày xuất bản: 17/08/2022

Vấn nạn tử vong do sử dụng opioid kê đơn trong những năm gần đây dẫn đến việc các sản phẩm có chứa hydrocodone gần đây bị dời lịch phân phối để hạn chế việc tiếp cận chúng.

Đã được đăng tải trên tạp chí: Science and practice research, tập 57

Ngày xuất bản: ngày 08 tháng 02 năm 2017

Nhóm tác giả: Heather Miller, Ladan Panahi, Daniel Tapia, Andrew Tran, John D. Bowman

Tóm tắt

1. Mục đích

Vấn nạn tử vong do sử dụng opioid kê đơn trong những năm gần đây dẫn đến việc các sản phẩm có chứa hydrocodone gần đây bị dời lịch phân phối để hạn chế việc tiếp cận chúng. Những người sử dụng opioid đã nhận ra rằng loperamide có thể cải thiện các triệu chứng  của hội chứng cai và cũng tạo ra sự hưng phấn ở liều lượng rất cao. Bài báo này thảo luận về khả năng lạm dụng và lạm dụng loperamide và xem xét các xu hướng ngày càng gia tăng các trường hợp ngộ độc loperamide được công bố.

2. Thiết kế

PubMed đã được sử dụng để tìm MEDLINE các báo cáo trường hợp lạm dụng loperamide.

3. Cài đặt

Hoa Kỳ.

4. Kết cục chính định lượng được

Số trường hợp lạm dụng loperamide, đặc điểm của bệnh nhân, độc tính được báo cáo.

5. Kết quả

Từ năm 1985 đến năm 2016, 54 trường hợp báo cáo về ngộ độc loperamide đã được công bố, với 21 trường hợp từ năm 1985 đến 2013 và 33 trường hợp từ năm 2014 đến năm 2016. Ngoài ra, 179 trường hợp cố ý sử dụng sai loperamide đã được báo cáo lên Hệ thống cơ sở dữ liệu chất độc quốc gia từ năm 2008 đến năm 2016 , với hơn một nửa được báo cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2014.

6. Kết luận

Việc lạm dụng và lạm dụng Loperamide đang gia tăng ở Hoa Kỳ, và các dược sĩ được khuyến khích giám sát và hạn chế việc bán hàng của họ.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.japh.2016.12.079

Để đọc chi tiết nghiên cứu này, vui lòng truy cập tại đây

Tài liệu tham khảo

 1. Centers for Disease Control and Prevention Injury prevention and control: opioid overdose. (Available at:) http://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/index.html (Accessed July 26, 2016)
 2. U.S. Food and Drug Administration FDA approves new formulation for OxyContin. (Available at:) http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm207480.htm (Accessed November 20, 2016)
 3. United States Drug Enforcement Agency DEA to publish final rule rescheduling hydrocodone combination products. (Available at:) https://www.dea.gov/divisions/hq/2014/hq082114.shtml (Accessed July 27, 2016)
 4. Steinberg C. Crazy drug trends: loperamide addiction?. (Available at:) http://blog.palmpartners.com/crazy-drug-trends-loperamide-addiction/ (Accessed September 11, 2016)
 5. Saint Louis C. Addicts who can’t find painkillers turn to anti-diarrhea drugs. (Available at:) http://www.nytimes.com/2016/05/11/health/imodium-opioid-addiction.html?_r=0
 6. Drug Enforcement Administration Drug facts sheet – dextromethorphan. (Available at:) https://www.dea.gov/druginfo/drug_data_sheets/Detromethorphan.pdf
 7. Abuse potential of loperamide. Clin Pharmacol Ther. 1980; 28: 812-819
 8. “I just wanted to tell you that loperamide WILL WORK”: a web-based study of extra-medical use of loperamide. Drug Alcohol Depend. 2013; 130: 241-244
 9. Grey Pages The merits of high dose loperamide for opiate withdrawal. (Available at:) http://derekwmeyer.blogspot.com/2012/03/merits-of-high-dose-loperamide-for.html
 10. Finch M. How to use loperamide for opiate withdrawal. (Available at:) http://opiateaddictionsupport.com/how-to-use-loperamide-for-opiate-withdrawal/
 11.  DebbyDrugs524 What!? A good mood in withdrawals? Loperamide (for opiate withdrawal). (Available at:) https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=105782
 12. 2014 annual report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 32nd annual report. Clin Toxicol. 2015; 53: 962-1147
 13. Loperamide abuse associated with cardiac dysrhythmia and death. Ann Emerg Med. 2017; 69: 83-86
 14. Notes from the field: cardiac dysrhythmias after loperamide abuse–New York, 2008-2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 65: 1276-1277
 15. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse. Available at: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm505303.htm.
 16. Mylan Loperamide: prescribing information. (Available at:) http://www.mylan.com/products/product-catalog/product-profile-page?id=05525550-7ee4-4f12-bd5c-054e776f86c0
 17. Poor man’s methadone: a case report of loperamide toxicity. Am J Forensic Med Pathol. 2015; 36: 268-270
 18. Loperamide toxicokinetics: serum concentrations in the overdose setting. Clin Toxicol (Phila). 2015; 53: 495-496
 19. The long QT teaser: loperamide Abuse. Am J Med. 2015; 128: 1083-1086
 20. Loperamide (R 18 553), a novel type of antidiarrheal agent. Part 5: the pharmacokinetics of loperamide in rats and man. Arzneimittelforschung. 1974; 24: 1649-1653
 21. Opioid analgesics and P-glycoprotein efflux transporters: a potential systems-level contribution to analgesic tolerance. Curr Top Med Chem. 2011; 11: 1157-1164
 22. Coadministration of P-glycoprotein modulators on loperamide pharmacokinetics and brain distribution. Drug Metab Dispos. 2014; 42: 700-706
 23. Loperamide overdose-induced catatonia: potential role of brain opioid system and P-glycoprotein. Acta Neuropsychiatr. 2014; 26: 58-60
 24. Loperamide and P-glycoprotein inhibition: assessment of the clinical relevance. J Pharm Pharmacol. 2010; 62: 401-412
 25. Increased drug delivery to the brain by P-glycoprotein inhibition. Clin Pharmacol Ther. 2000; 68: 231-237
 26. Loperamide-related deaths in North Carolina. J Anal Toxicol. 2016; 40: 677-686
 27. Not your regular high: cardiac dysrhythmias caused by loperamide. Clin Toxicol (Phila). 2016; 54: 454-458
 28. Surveillance of loperamide ingestions: an analysis of 216 poison center reports. J Toxicol Clin Toxicol. 1997; 35: 11-19
 29. Loperamide dependence. J Clin Psychiatry. 1992; 53: 450
 30. Appendicitis associated with loperamide hydrochloride abuse. Ann Pharmacother. 1993; 27: 369-370
 31. Pancreatitis caused by loperamide overdose. Ann Pharmacother. 1996; 30: 1339
 32. Misuse of loperamide in anxiety disorder patients. Depress Anxiety. 1996; 4: 254-255
 33. Lethal gastroenteritis associated with clozapine and loperamide. Am J Psychiatry. 2003; 160: 2242-2243
 34. Tissue distribution of loperamide and N-desmethylloperamide following a fatal overdose. J Anal Toxicol. 2005; 29: 750-754
 35. Can loperamide cause acute pancreatitis?. Pancreas. 2011; 40: 780-781
 36. Cardiac conduction disturbance after loperamide abuse. Clin Toxicol (Phila). 2014; 52: 952-957
 37. Loperamide dependence and abuse. BMJ Case Rep. 2015; : 2015
 38. Ventricular tachycardia associated with high-dose chronic loperamide use. Pharmacotherapy. 2015; 35: 234-238
 39. Davenport L. Abuse of OTC antidiarrheal meds linked to cardiac deaths. Available at: http://www.medscape.com/viewarticle/863232. Accessed May 30, 2016.
 40. Loperamide induced torsades de pointes: a case report and review of the literature. Case Rep Med. 2016; 2016: 4061980
 41. Postmortem identification and quantitation of loperamide in human brain. Int Assoc Forensic Toxicol Bull. 2016; 46: 4-7
 42. 1178: ventricular tachycardia storm due to loperamide abuse. 43rd Crit Care Congress. 2013; 41: A1-377
 43. Ventricular dysrhythmias from loperamide misuse. J Emerg Med. 2016; 50: 508-509
 44. Torsades de pointes associated with high-dose loperamide ingestion. J Innov Cardiac Rhythm Manage. 2015; : 61897-61899
 45. High-dose loperamide abuse-associated ventricular arrhythmias. Heart Rhythm Case Reports. 2016; 2: 232-236
 46. Loperamide induced brugada syndrome. (Available at:) https://www.ovmc-eorh.com/assets/files/residents/sheyman_brugada.pdf
 47. Loperamide induced life threatening ventricular arrhythmia. Case Rep Cardiol. 2016; 2016: 5040176
 48. Electrocardiographic abnormalities, malignant ventricular arrhythmias, and cardiomyopathy associated with loperamide abuse. J Cardiovasc Electrophysiol. 2016; 27: 1230-1233
 49. Loperamide package insert. (Available at:) https://www.drugs.com/pro/imodium.html
 50. Loperamide overdose managed by naloxone. Lancet. 1980; 1: 1413
 51. Hospira Naloxone hydrochloride prescribing information. (Available at:) https://www.hospira.com/en/images/EN-1367_tcm81-5515.pdf
 52. NMS Labs Opioid addiction leads to alternative drug abuse. (Available at:) http://www.nmslabs.com/uploads/PDF/Loperamide_2016_PDF_letter.pdf
 53. Rigdon B.A. Pharmacists on the front lines in the fight against meth. A 50-state comparison of the laws regulating the retail sale of pseudoephedrine. J Leg Med. 2012; 33: 253-283
facebook
21

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia