MỚI

Sinh thiết lạnh xuyên phế quản để chẩn đoán bệnh phổi kẽ

Ngày xuất bản: 13/01/2023

Bài viết mô tả mức độ hiệu quả của các khuyến nghị về việc sinh thiết lạnh xuyên phế quản để chẩn đoán bệnh phổi kẽ.

TÓM TẮT KIẾN NGHỊ

Ở những bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh phổi kẽ (ILD), chúng tôi đề nghị có thể sử dụng phương pháp sinh thiết lạnh xuyên phế quản (TBC) để cung cấp các phát hiện mô bệnh học cho chẩn đoán đa mô thức (MDD). (W-FL)

Sinh thiết lạnh xuyên phế quản để chẩn đoán bệnh phổi kẽ

Ở những bệnh nhân nghi ngờ ILD được làm sinh thiết lạnh xuyên phế quản, chúng tôi đề nghị sinh thiết ít nhất hai vị trí khác nhau (hoặc các phân đoạn khác nhau trong cùng một thùy hoặc các thùy khác nhau). (W-L)

Ở những bệnh nhân nghi ngờ ILD được làm sinh thiết lạnh xuyên phế quản, chúng tôi đề nghị sinh thiết ở vị trí sinh thiết lạnh nằm cách màng phổi 1 cm. (U-CBS)

Ở những bệnh nhân nghi ngờ ILD được làm sinh thiết lạnh xuyên phế quản, chúng tôi đề nghị sử dụng phương pháp soi huỳnh quang. (U-CBS)

Ở những bệnh nhân nghi ngờ ILD được làm sinh thiết lạnh xuyên phế quản, chúng tôi đề nghị thực hiện sinh thiết lạnh xuyên phế quản cùng với thuốc chẹn phế quản qua ống nội khí quản hoặc ống soi phế quản cứng. (U-CBS)

Ở những bệnh nhân nghi ngờ ILD được làm sinh thiết lạnh xuyên phế quản, chúng tôi đề nghị sử dụng đầu sinh thiết  nhỏ (1,9 mm) thay vì đầu sinh thiết lớn hơn (2,4 mm). (U-CBS)

Phân loại khuyến nghị

CẤP

CẤP KHUYẾN NGHỊ

Lợi ích so với Rủi ro và Gánh nặng

Sức mạnh phương pháp luận của bằng chứng hỗ trợ


Ứng dụng

S-H

Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng cao

Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại.

Chúng tôi rất tin tưởng rằng hiệu quả thực tế gần với hiệu quả ước tính.

Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong hầu hết các trường hợp. Nghiên cứu sâu hơn rất khó có thể thay đổi niềm tin của chúng tôi về ước tính hiệu quả.

S-M

Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng vừa phải

Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại.

Chúng tôi tự tin vừa phải về ước hiệu quả: ảnh hưởng thực tế có thể gần với ảnh hưởng ước tính , nhưng cũng có khả năng khác biệt đáng kể.

Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong hầu hết các trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn cũng có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính.

S-L

Khuyến nghị mạnh, bằng chứng chất lượng thấp

Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại.

Sự tự tin của chúng tôi về ước tính ảnh hưởng bị hạn chế: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng.

Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong nhiều trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính.

S-VL

Khuyến nghị mạnh, bằng chứng chất lượng thấp

Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại.

Chúng tôi tin tưởng rất ít vào ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực sự có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng

Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong nhiều trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính.

W-H

Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng cao

Lợi ích cân bằng chặt chẽ với rủi ro và gánh nặng.

Chúng tôi rất tin tưởng rằng ảnh hưởng thực tế rất gần với hiệu quả ước tính.

Hành động tốt nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc giá trị của bệnh nhân hoặc giá trị xã hội. Nghiên cứu sâu hơn rất khó có thể thay đổi niềm tin của chúng tôi về ước tính hiệu quả.

W-M

Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng trung bình

Lợi ích cân bằng chặt chẽ với rủi ro và gánh nặng.

Chúng tôi tự tin vừa phải về ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực sự có thể gần với ước tính ảnh hưởng, nhưng cũng có khả năng khác biệt đáng kể

Hành động tốt nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc giá trị của bệnh nhân hoặc giá trị xã hội. Nghiên cứu chất lượng cao hơn cũng có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể làm thay đổi ước tính.

W-L

Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng thấp

Sự không chắc chắn trong các ước tính về lợi ích, rủi ro và gánh nặng; lợi ích, rủi ro và gánh nặng có thể được cân bằng chặt chẽ.

Niềm tin của chúng tôi về ước tính ảnh hưởng bị hạn chế: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng.

Các lựa chọn thay thế khác có thể hợp lý không kém. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể làm thay đổi ước tính.

W-VL

Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng rất thấp

Sự không chắc chắn trong các ước tính về lợi ích, rủi ro và gánh nặng; lợi ích, rủi ro và gánh nặng có thể được cân bằng chặt chẽ.

Chúng tôi có rất ít niềm tin vào ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng.

Các lựa chọn thay thế khác có thể hợp lý không kém. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính.

 

Đề xuất dựa trên sự đồng thuận chưa được phân loại

U-CBS

Tuyên bố dựa trên sự đồng thuận không được phân loại

Không chắc chắn vì thiếu bằng chứng nhưng có ý kiến ​​chuyên gia rằng lợi ích lớn hơn rủi ro và gánh nặng hoặc ngược lại.

Bằng chứng thiếu sót cho một đề xuất được phân loại.

Nghiên cứu trong tương lai có thể có tác động quan trọng đến sự tự tin của chúng tôi đối với ước tính về hiệu quả và có thể thay đổi ước tính.

 

 

Từ khóa: bệnh phổi kẽ, sinh thiết lạnh xuyên phế quản, sinh thiết phổi phẫu thuật

 

facebook
154

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia