MỚI

Phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng bằng phương pháp phân tích tuần tự về dự phòng loét do stress bằng thuốc ức chế bơm proton hoặc thuốc kháng thụ thể histamin H2 ở người trưởng thành có bệnh cảnh nặng

Ngày xuất bản: 16/08/2022

Thuốc ức chế bơm proton (TUCBP) và thuốc kháng thụ thể histamin H2 (TKTTH2) đã được sử dụng rộng rãi như một biện pháp dự phòng loét do stress (DPLDS) ở những bệnh nhân bị bệnh nặng. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của những thuốc trên vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của DPLDS đối với kết quả điều trị trên lâm sàng ở người trưởng thành có bệnh cảnh nặng.

Đã đăng tải trên tạp chí BMC Gastroenterol

Ngày đăng tải: ngày 21 tháng 11 năm 2019

Nhóm tác giả: Xiaoyang Zhou, Hanyuan Fang, Jianfei Xu, Peifu Chen, Xujun Hu, Bixin Chen, Hua Wang,  Caibao Hu, Zhaojun Xu

Đơn vị công tác:

 1. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện HwaMei, Học viện Khoa học Trung Quốc, Ninh Ba, 315000 Chiết Giang Trung Quốc
 2. Khoa cấp cứu, Bệnh viện số 2 Ninh Ba Ngân Châu, Ninh Ba, 315000 Chiết Giang Trung Quốc
 3. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chiết Giang, Hàng Châu, 310000 Chiết Giang Trung Quốc

Tóm tắt
1. Hoàn cảnh

Thuốc ức chế bơm proton (TUCBP) và thuốc kháng thụ thể histamin H2 (TKTTH2) đã được sử dụng rộng rãi như một biện pháp dự phòng loét do stress (DPLDS) ở những bệnh nhân bị bệnh nặng. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của những thuốc trên vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của DPLDS đối với kết quả điều trị trên lâm sàng ở người trưởng thành có bệnh cảnh nặng.

2. Phương pháp

Tổng quan y văn được thực hiện trên PubMed, EMBASE, Web of Science và cơ sở dữ liệu Cochrane về các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng  (TNLSNNCĐC) mà thử nghiệm đó nghiên cứu về DPLDS bằng TUCBP hoặc TKTTH2 so sánh với dùng giả dược hoặc không có biện pháp dự phòng ở những bệnh nhân nặng, với cơ sở dữ liệu ban đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Việc lựa chọn nghiên cứu, việc trích xuất dữ liệu và đánh giá chất lượng được thực hiện 2 lần. Những kết cục chính bao gồm xuất huyết tiêu hóa (XHTH) nặng trên lâm sàng và XHTH kèm triệu chứng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp thông thường với mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên và phân tích tuần tự (PTTT).

3. Kết quả

29 TNLSNNCĐC đã được phân tích, trong đó 4 TNLSNNCĐC được đánh giá là có nguy cơ sai lệch thấp. Nhìn chung, DPLDS có thể làm giảm biến cố XHTH nặng trên lâm sàng [nguy cơ tương đối (RR) = 0,58; khoảng tin cậy (KTC) 95%: 0,42–0,81] và XHTH kèm triệu chứng (RR = 0,48; KTC 95%: 0,36–0,63), những kết quả này được củng cố bằng phân tích các thử nghiệm có nguy cơ sai lệch thấp, bên cạnh đó PTTT đã cung cấp thêm bằng chứng chắc chắn về tác dụng có lợi của DPLDS đối với XHTH kèm triệu chứng (KTC hiệu chỉnh bằng PTTT: 0,31–0,75), nhưng thiếu bằng chứng về XHTH nặng trên lâm sàng (KTC hiệu chỉnh bằng PTTT: 0,23–1,51). Trong số những bệnh nhân được nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa (NDQĐTH), DPLDS có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ XHTH nặng trên lâm sàng (RR = 0,61; KTC 95%: 0,44–0,85; KTC hiệu chỉnh bằng PTTT: 0,16–2,38) và XHTH kèm triệu chứng (RR = 0,64; KTC 95%: 0,42–0,96; KTC hiệu chỉnh bằng PTTT: 0,12–3,35), nhưng những tác dụng có lợi này đã không còn sau khi hiệu chỉnh bằng PTTT. Trong số những bệnh nhân không dùng NDQĐTH, DPLDS chỉ có tác dụng trong việc giảm nguy cơ XHTH kèm triệu chứng (RR = 0,37; KTC 95%: 0,25–0,55; KTC hiệu chỉnh bằng PTTT: 0,22–0,63), nhưng không có hiệu quả đối với XHTH nặng trên lâm sàng (RR = 0,27; KTC 95%: 0,04–2,09).

4. Kết luận

Mặc dù DPLDS có lợi đối với XHTH kèm triệu chứng và những bệnh nhân có bệnh nặng không được NDQĐTH nhưng lợi ích của nó đối với XHTH nặng trên lâm sàng vẫn cần thêm bằng chứng để có thể khẳng định. 

Từ khóa: Loét do stress, Thuốc ức chế bơm proton, Thuốc đối kháng thụ thể Histamine 2, Bệnh nặng, Xuất huyết tiêu hóa.

 • PMID: 31752703
 • PMCID: PMC6873751
 • DOI: 10.1186/s12876-019-1105-y

Để đọc chi tiết nghiên cứu này, vui lòng truy cập tại đây. 

Tài liệu tham khảo:

 1. Cook DJ, Fuller HD, Guyatt GH, Marshall JC, Leasa D, Hall R, et al. Risk factors for gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Canadian critical care trials group. N Engl J Med. 1994;330(6):377–381. doi: 10.1056/NEJM199402103300601. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 2. Krag M, Perner A, Wetterslev J, Wise MP, Borthwick M, Bendel’s, et al. Prevalence and outcome of gastrointestinal bleeding and use of acid suppressants in acutely ill adult intensive care patients. Intensive Care Med. 2015;41(5):833–845. doi: 10.1007/s00134-015-3725-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 3. Krag M, Perner A, Møller MH. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care. 2016;22(2):186–190. [PubMed] [Google Scholar]
 4. García-Rayado G, Lanas A. Upper gastrointestinal bleeding in critically ill patients: proton-pump inhibitors, histamine-2 receptor antagonists or placebo? Many questions remain unanswered. Curr Med Res Opin. 2018;34(11):1881–1883. doi: 10.1080/03007995.2018.1510830. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Cook DJ, Griffith LE, Walter SD, Guyatt GH, Meade MO, Heyland DK, et al. The attributable mortality and length of intensive care unit stay of clinically important gastrointestinal bleeding in critically ill patients. Crit Care. 2001;5(6):368–375. doi: 10.1186/cc1071. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Buendgens L, Bruensing J, Matthes M, Dückers H, Luedde T, Trautwein C, et al. Administration of proton pump inhibitors in critically ill medical patients is associated with increased risk of developing Clostridium difficile-associated diarrhea. J Crit Care. 2014;29(4):696.e11–696.e15. doi: 10.1016/j.jcrc.2014.03.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Macdougall BR, Bailey RJ, Williams R. H2-receptor antagonists and antacids in the prevention of acute gastrointestinal haemorrhage in fulminant hepatic failure. Two controlled trials. Lancet. 1977;1(8012):617–619. doi: 10.1016/S0140-6736(77)92055-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 8. Basso N, Bagarani M, Materia A, Fiorani S, Lunardi P, Speranza V. Cimetidine and antacid prophylaxis of acute upper gastrointestinal bleeding in high risk patients. Controlled, randomized trial. Am J Surg. 1981;141(3):339–341. doi: 10.1016/0002-9610(81)90191-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Darlong V, Jayalakhsmi TS, Kaul HL, Tandon R. Stress ulcer prophylaxis in patients on ventilator. Trop Gastroenterol. 2003;24(3):124–128. [PubMed] [Google Scholar]
 10. Halloran LG, Zfass AM, Gayle WE, Wheeler CB, Miller JD. Prevention of acute gastrointestinal complications after severe head injury: a controlled trial of cimetidine prophylaxis. Am J Surg. 1980;139(1):44–48. doi: 10.1016/0002-9610(80)90228-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

facebook
8

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia