MỚI

Phân tích so sánh hoạt động sinh học đối với ức chế tế bào và các tế bào gốc trung mô/tế bào mô đệm nguồn gốc từ dây rốn được phân lập nuôi cấy trong hệ thống nuôi cấy xeno và thanh dịch.

Ngày xuất bản: 25/05/2022

Nhóm tác giả: Minh Quang Nguyen 1 2, Hue T H Bui 1 3, Anh Nguyen Thi Tuyet 1 3, Trinh Thi Hong Nhung 1 3, Duc M Hoang 1, Nguyen Thanh Liem 1, Van T Hoang 1

Đơn vị tác giả : 

  1. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG), Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Vinmec, Hà Nội, Việt Nam. 
  2. Đại học khoa học VNU, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 
  3. Viện Khoa học ứng dụng và Y học tái tạo Vinmec (VIASRM), Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec, Hà Nội, Việt Nam. 

Tổng quan

Gần đây chúng tôi đã báo cáo một phương thức nuôi cấy xeno và thanh dịch tiêu chuẩn để cô lập và mở rộng các tế bào gốc/mô đệm có nguồn gốc từ dây rốn (UC-MSCs). So sánh các quần thể từ cùng một cách thức, các tế bào được bảo quản lạnh và được phân lập nuôi cấy thể hiện các đặc điểm tương tự như các bản sao mới, các tế bào tiếp tục nuôi cấy mà không cần bảo quản lạnh tạm thời. Việc phân lập nuôi cấy sau khi rã đông cho phép các tế bào được phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, vì hiệu quả hơn về chi phí và tiết kiệm thời gian nếu các tế bào bảo quản lạnh sẵn, chúng tôi đặt ra để so sánh hoạt tính sinh học của UC-MSC mới rã đông so với UC-MSC được phân lập nuôi cấy của cùng một lô đã tái nuôi cấy với một cách thức bổ sung theo môi truờng xeno và thanh dịch. UC-MSCs cho thấy khả năng sống cao trong cả nhóm rã đông và nhóm tái nuôi cấy. Cả hai quần thể cho thấy khả năng tăng sinh tương tự được chỉ ra bởi một quần thể tương đương tăng gấp đôi thời gian và khả năng hình thành khuẩn lạc. Cả UC-MSCs mới rã đông và được phân lập nuôi cấy UC-MSCs thể hiện kiểu miễn dịch đặc trưng và khả năng phân biệt các tế bào xương, tế bào sụn và tế bào mỡ. Mặt khác, các tế bào được phân lập nuôi cấy dường như mạnh hơn trong quá trình ức chế miễn dịch của  nhóm tế bào rã đông. Tóm lại, các sản phẩm tế bào mới rã đông và tế bào phân lập nuôi cấy chia sẻ hoạt tính sinh học so sánh giữa sự tăng trưởng và tăng sinh tế bào, kiểu miễn dịch và tiềm năng biệt hóa. Tuy nhiên các tế bào được nuôi cấy phân lập cho phép các tế bào phát triển theo một cách thức bổ sung dường như cho thấy tiềm năng điều hòa miễn dịch thuận lợi hơn khi so sánh với các tế bào mẹ. 

Từ khóa : liệu pháp tế bào; bảo quản lạnh; điều hòa miễn dịch ; tế bào gốc trung mô; tế bào mô đệm trung mô; dây rốn.

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây  

facebook
19

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia