MỚI

Nguy cơ ung thư dạ dày ở bệnh nhân chuyển sản ruột ở dạ dày

Ngày xuất bản: 05/08/2022

Đã được đăng tải trên tạp chí: International Journal of Cancer, tập 143 kỳ 7, trang 1671-1677

Ngày xuất bản: 29/4/2018

Nhóm tác giả: Liming Shao 1, Peiwei Li 1, Jun Ye 1, Jiamin Chen 1, Yuehua Han 1, Jianting Cai 1, Xinliang Lu 1

Đơn vị công tác

 1. Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện liên kết thứ hai, Trường Y Đại học Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc

 

Sapo: Thêm một nghiên cứu nữa cho thấy nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày của bệnh nhân bị chuyển sản ruột ở dạ dày. Đề tài được thực hiện bằng cách phân tích gộp 21 nghiên cứu, với 402.636 người tham gia, trong đó có 4.535 bệnh nhân ung thư dạ dày.

Tóm tắt

Tuy có nhiều nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa chuyển sản ruột (CSR) và nguy cơ ung thư dạ dày, nhưng các kết quả lại không thống nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá nguy cơ ung thư dạ dày ở những bệnh nhân CSR. Việc tìm kiếm tài liệu có hệ thống được thực hiện trên các cơ sở dữ liệu PubMed, Embase và Cochrane. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu từ các nghiên cứu thành phần được trích xuất độc lập bởi hai nghiên cứu viên. Một mô hình tác động cố định hoặc tác động ngẫu nhiên được sử dụng để tổng hợp tỷ số chênh gộp (pooled OR) của nguy cơ ung thư dạ dày. Sau cùng khi tổng hợp lại 21 nghiên cứu gồm 402.636 người tham gia, cuối cùng đã đưa được 4.535 bệnh nhân ung thư dạ dày vào phân tích gộp này. So với những người tham gia không có CSR, bệnh nhân CSR có nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn (OR gộp = 3,58, 95% CI 2,71-4,73). Chúng tôi quan sát thấy CSR không hoàn toàn (OR gộp = 9,48, 95% CI 4,33-20,78), chứ không phải CSR hoàn toàn (OR gộp = 1,55, 95% CI 0,91-2,65) lại có liên quan đáng kể đến ung thư dạ dày với nguy cơ cao hơn. Bên cạnh đó, dường như nguy cơ ung thư dạ dày ở những bệnh nhân có CSR ở thân vị (OR gộp = 7,39, 95% CI 4,94-11,06) cao hơn so với những bệnh nhân chỉ có CSR ở hang vị (OR gộp = 4,06, 95% CI 2,79-5,91 ). Và OR gộp của ung thư dạ dày ngoài tâm vị và ở tâm vị lần lượt là 4,98 (95% CI 3,12-7,95) và 1,93 (95% CI 1,15-3,24). Kết luận, bệnh nhân CSR có nguy cơ cao bị ung thư dạ dày, đặc biệt là CSR không hoàn toàn và CSR vùng thân vị. Bằng chứng này ủng hộ cho việc sử dụng các phân loại CSR để giám sát ung thư dạ dày.

 

Từ khóa: ung thư dạ dày; chuyển sản ruột; phân tích gộp; nguy cơ.

PMID: 29707766

DOI: 10.1002/ijc.31571

Tag:

Chuyển sản ruột

Phân tích gộp

Tìm kiếm tài liệu có hệ thống

Tỷ số chênh gộp

Ung thư dạ dày

 Được trích dẫn: 17 bài báo

 1. Adoption of Two-Dimensional Ultrasound Gastrointestinal Filling Contrast on Artificial Intelligence Algorithm in Clinical Diagnosis of Gastric Cancer.
 2. CD10 and Das1: a biomarker study using immunohistochemistry to subtype gastric intestinal metaplasia.
 3. Roles and action mechanisms of bile acid-induced gastric intestinal metaplasia: a review.
 4. A Bibliometric Analysis of Atrophic Gastritis From 2011 to 2021.
 5. Is intestinal metaplasia the point of no return in the progression of gastric carcinogenesis?
 6. Gastric Cancer Risk of Intestinal Metaplasia Subtypes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies.
 7. A meta-analysis and systematic review on subtypes of gastric intestinal metaplasia and neoplasia risk.
 8. Predictive value of risk score using Kyoto classification of gastritis a few years prior to diagnosis of early gastric cancer.
 9. A novel method of grading gastric intestinal metaplasia based on the combination of subtype and distribution.
 10. Prevalence of gastric cancer precursors in gastroscopy-screened adults by family history of gastric cancer and of cancers other than gastric.
 11. Dose-dependent association of proton pump inhibitors use with gastric intestinal metaplasia among Helicobacter pylori-positive patients.
 12. Novel treatment for gastric intestinal metaplasia, a precursor to cancer.
 13. Genome-wide DNA methylation profiling identifies epigenetic signatures of gastric cardiac intestinal metaplasia.
 14. Premalignant lesions and gastric cancer: Current understanding.
 15. Helicobacter pylori and cytokine gene variants as predictors of premalignant gastric lesions.
 16. Racial/Ethnic Patterns of Young-Onset Noncardia Gastric Cancer.
 17. Blue laser imaging with acetic acid enhancement improved the detection rate of gastric intestinal metaplasia.

Tài liệu tham khảo

 1. Guggenheim DE, Shah MA. Gastric cancer epidemiology and risk factors. J Surg Oncol 2013;107:230-6.
 2. Song H, Michel A, Nyren O, et al. A CagA-independent cluster of antigens related to the risk of noncardia gastric cancer: associations between Helicobacter pylori antibodies and gastric adenocarcinoma explored by multiplex serology. Int J Cancer 2014;134:2942-50.
 3. Vingeliene S, Chan DSM, Aune D, et al. An update of the WCRF/AICR systematic literature review on esophageal and gastric cancers and citrus fruits intake. Cancer Causes Control 2016;27:837-51.
 4. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht IV/Florence Consensus Report. Gut 2012;61:646-64.
 5. Kapadia CR. Gastric atrophy, metaplasia, and dysplasia: a clinical perspective. J Clin Gastroenterol 2003;36:S29-36. discussion S61-2.
 6. Shichijo S, Hirata Y, Niikura R, et al. Histologic intestinal metaplasia and endoscopic atrophy are predictors of gastric cancer development after Helicobacter pylori eradication. Gastrointest Endosc 2016;84:618-24.
 7. Busuttil RA, Boussioutas A. Intestinal metaplasia: a premalignant lesion involved in gastric carcinogenesis. J Gastroenterol Hepatol 2009;24:193-201.
 8. Lee T-Y, Wang R-C, Lee Y-C, et al. The incidence of gastric adenocarcinoma among patients with gastric intestinal metaplasia: a long-term cohort study. J Clin Gastroenterol 2016;50:532-7.
 9. Gonzalez CA, Sanz-Anquela JM, Companioni O, et al. Incomplete type of intestinal metaplasia has the highest risk to progress to gastric cancer: results of the Spanish follow-up multicenter study. J Gastroenterol Hepatol 2016;31: 953-8.
 10. Song H, Ekheden IG, Zheng Z, et al. Incidence of gastric cancer among patients with gastric precancerous lesions: observational cohort study in a low risk Western population. BMJ 2015;351:h3867

Để đọc chi tiết tài liệu tham khảo của nghiên cứu này, vui lòng truy cập tại đây.

Nguồn tra cứu: Theo onlinelibrary.wiley.com

facebook
36

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia