MỚI

Nghiên cứu về một cơ chế điều hòa quan trọng của Bcl2 được tiết lộ bằng cách khám phá một cách có hệ thống quá trình phiên mã của lncRNA có liên quan đến sự biệt hóa tế bào T đã được đăng trên tạp chí Sci Rep 2019;9(1):4707

Ngày xuất bản: 10/05/2022

Nhóm tác giả: Wiam Saadi1,2,3, Yasmina Kermezli1,2,3, Lan T M Dao1,2,4, Evelyne Mathieu1,2, David Santiago-Algarra1,2, Iris Manosalva1,2, Magali Torres1,2, Mohamed Belhocine1,2,5, Lydie Pradel1,2, Beatrice Loriod1, Mourad Aribi3, Denis Puthier6.7, Salvatore Spicuglia8,9

Xuất bản trực tuyến: 18/03/2019

Đơn vị công tác

  1. Đại học Aix-Marseille, Inserm, TAGC, UMR1090, Marseille, Pháp.
  2. Chương trình Equipe Labélisée Ligue Contre le Cancer, Marseille, Pháp.
  3. Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử Ứng dụng và Miễn dịch học, W0414100, Đại học Tlemcen, Tlemcen, Algeria.
  4. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG), Hà Nội, Việt Nam.
  5. Phòng thí nghiệm Di truyền và Sinh học Phân tử, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
  6. Đại học Aix-Marseille, Inserm, TAGC, UMR1090, Marseille, Pháp. denis.puthier@univ-amu.fr.
  7. Chương trình Equipe Labélisée Ligue Contre le Cancer, Marseille, Pháp. denis.puthier@univ-amu.fr.
  8. Đại học Aix-Marseille, Inserm, TAGC, UMR1090, Marseille, Pháp. salvatore.spicuglia@inserm.fr.
  9. Chương trình Equipe Labélisée Ligue Contre le Cancer, Marseille, Pháp. salvatore.spicuglia@inserm.fr.

Tổng quan

Sự biệt hóa tế bào T bình thường đòi hỏi một mạng lưới điều hòa phức tạp để hỗ trợ một loạt các bước trưởng thành, bao gồm phân chia dòng tế bào (lineage commitment), sắp xếp lại gen thụ thể tế bào T (TCR), và chọn lọc dương tính và âm tính của tuyến ức. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá cơ chế phân tử bên trong hiện tượng này, do mô hình tế bào T còn hạn chế. Ở đây, chúng tôi tìm hiểu việc sử dụng dòng tế bào T non P5424 để nghiên cứu sự biệt hóa sớm của tế bào T. Sự kích thích các tế bào P5424 bởi calcium ionophore ionomycin và PMA dẫn đến việc điều hòa gen quy định sự biệt hóa và chất đánh dấu hoạt hóa tế bào T. Quá trình này phần nào giống với quá trình chuyển đổi CD4-CD8- âm tính kép sang dương tính kép và một số khía cạnh tiếp theo của quá trình trưởng thành và hoạt hóa tế bào T. Các phân tích về biểu hiện gen trên toàn thế giới và các thí nghiệm động học đã cho thấy mối liên hệ đáng kể giữa biểu hiện động của gen mã hóa và các lncRNA bên cạnh (bao gồm nhiều bản phiên mã được phát hiện gần đây), do đó cho thấy khả năng đồng điều hòa. Sự mất gen Robnr qua trung gian CRISPR/Cas9, một lncRNA cảm ứng nằm ở phía sau của gen ức chế chết theo chu trình (anti-apoptotic gene) Bcl2, đã chứng minh vai trò quan trọng của locus Robnr trong việc cảm ứng Bcl2. Do đó, dòng tế bào T non P5424 là một hệ thống mô hình mạnh mẽ để mô tả các mạng lưới điều hòa liên quan đến sự trưởng thành và biệt hóa sớm của tế bào T.

Trích dẫn bởi 5 bài báo

Tác động tiềm tàng và cơ chế của RNA dài không mã hóa đối với ung thư và các tế bào T liên quan.

Chen W, Liu S, Wang F.

J Cancer. 2021 Jun 11;12(16):4873-4882.

doi: 10.7150/jca.58859. eCollection 2021.

PMID: 34234857

Obatoclax làm giảm khả năng sống của các dòng tế bào bệnh bạch cầu cấp dòng tủy độc lập với tính nhạy cảm của chúng với venetoclax.

Lima K, Vicari HP, Carlos JAEG, da Silva JCL, Figueiredo-Pontes LL, Rego EM, Machado-Neto JA.

Hematol Transfus Cell Ther. 2022 Jan-Mar;44(1):124-127. doi: 10.1016/j.htct.2021.01.004. Epub 2021 Mar 13.

PMID: 33753045

RNA không mã hóa dài: một vũ công rực rỡ trong vi môi trường miễn dịch quanh khối u.

Zhang Y, Liu Q, Liao Q.

J Exp Clin Cancer Res. 2020 Nov 4;39(1):231. doi: 10.1186/s13046-020-01727-3.

PMID: 33148302 

Tín hiệu IL-12 góp phần tái lập trình tế bào T CD8+ ở trẻ sơ sinh

Gutiérrez-Reyna DY, Cedillo-Baños A, Kempis-Calanis LA, Ramírez-Pliego O, Bargier L, Puthier D, Abad-Flores JD, Thomas-Chollier M, Thieffry D, Medina-Rivera A, Spicuglia S, Santana MA.

Front Immunol. 2020 Jun 5;11:1089. doi: 10.3389/fimmu.2020.01089. eCollection 2020.

PMID: 32582178 .

Tích hợp các xét nghiệm báo cáo thông lượng cao (high-throughput reporter) để xác định một yếu tố tăng cường quan trọng của gen Ikzf1.

Alomairi J, Molitor AM, Sadouni N, Hussain S, Torres M, Saadi W, Dao LTM, Charbonnier G, Santiago-Algarra D, Andrau JC, Puthier D, Sexton T, Spicuglia S.

PLoS One. 2020 May 26;15(5):e0233191. doi: 10.1371/journal.pone.0233191. eCollection 2020.

PMID: 32453736

Để đọc toàn bộ bài nghiên cứu, xin vui lòng truy cập tại đây

facebook
26

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia