MỚI

Nghiên cứu về giải mã sơ bộ trình tự gen của vi khuẩn Streptomyces cavourensis YBQ59, có chức năng sản xuất nội sinh thuốc kháng sinh Bafilomycin D, Axit nonactic, Prelactone B và 5,11-Epoxy-10-Cadinanol đã được đăng trên tạp chí Microbiology Resource Announcements 2018;7(11):e01056-18.

Ngày xuất bản: 10/05/2022

Nhóm tác giả: Huy Quang Nguyen1,2,3, Nguyen Thi-Hanh Vu2, Ha Hoang Chu2,3, Son Ky Chu4, Ha Hoang2, Thanh Trung Tran2, Cuong Nguyen5, Linh Thi-My Dinh2, Hien Thi-Thu Trinh 2, Tien Quyet Phi2,3

Xuất bản trực tuyến: 20/11/2018

Đơn vị công tác:

  1. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Hà Nội, Việt Nam.
  2. Viện Công nghệ Sinh học (IBT), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Hà Nội, Việt Nam.
  3. Sau đại học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (GUST), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Hà Nội, Việt Nam.
  4. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (HUST), Hà Nội, Việt Nam.
  5. Phòng Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan

Nghiên cứu này báo cáo trình tự bộ gen sơ bộ của chủng vi khuẩn Streptomyces cavourensis dòng YBQ59, chủng vi khuẩn này tạo ra kháng sinh bafilomycin D, axit nonactic, prelactone B và 5,11-epoxy-10-cadinanol. Trình tự gen sơ bộ có dung lượng khoảng 10,2 Mb, với hàm lượng GC là 64% và dự đoán được có khoảng 8.958 gen mã hóa protein, trong đó 14 cụm gen có vẻ có liên quan đến sự sinh tổng hợp kháng sinh.

Được trích dẫn bởi 1 bài báo

Khai thác Endophytes của vi khuẩn để thúc đẩy sự phát triển của thực vật và các ứng dụng công nghệ sinh học: Tổng quan.

Eid AM, et al. Plants (Basel). 2021. PMID: 34067154

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, xin vui lòng truy cập tại đây

facebook
23

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia