MỚI

Nghiên cứu độ thanh thải ure tuần, độ thanh thải creatinin tuần ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc

Ngày xuất bản: 12/08/2022

Nghiên cứu độ thanh thải ure tuần, độ thanh thải creatinin tuần ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc nhằm ác định độ thanh thải ure tuần (Kt/Vure/tuần), độ thanh thải creatinin tuần (CCr/tuần) ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc. Khảo sát mối tương quan giữa độ thanh thải ure tuần (Kt/Vure/tuần), hệ số thanh thải creatinin tuần (CCr/tuần). 

Tác giả: Hoàng Viết Thắng

Đăng tại: Số 14; Trang: 74

DOI: 10.34071/jmp.NaN.undefined.10

Tóm tắt bằng tiếng Việt:

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định độ thanh thải ure tuần (Kt/Vure/tuần), độ thanh thải creatinin tuần (CCr/tuần) ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc. Khảo sát mối tương quan giữa độ thanh thải ure tuần (Kt/Vure/tuần), hệ số thanh thải creatinin tuần (CCr/tuần).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu ngang theo dõi dọc trong vòng 9 tháng, 3 tháng 1 lần. Gồm 30 bệnh nhân được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú tại khoa Nội Thận – Cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 01/2010 đến tháng 06/2011.

Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là: 36,17±10,74 đối với nam và 49,07 ± 12,75 đối với nữ. Độ thanh thải ure tuần (Kt/Vure/tuần) ở thời điểm T0 là 2,43 ± 0,86 và ở thời điểm T9 là 2,26 ± 0,75; độ thanh thải creatinin (CCr/tuần) ở thời điểm T0 đạt 95,45 ± 29,39 L/tuần/1,73 m2 và ở thời điểm T9 đạt 90,81 ± 27,44 L/tuần/l,73 m2, sự thay đổi là không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Có mối tương quan thuận khá chặt chẽ giữa độ thanh thải toàn phần của ure và creatinin (r = 0,638; p < 0,05).

Kết luận: Độ thanh thải toàn phần của ure (Kt/Vure/tuần) và creatinin (CCr/tuần) tương quan thuận mức độ khá chặt chẽ với nhau ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc.

Từ khóa: creatinin, suy thận mạn, độ thanh thải ure

Trích nguồn: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/View.aspx?idbb=Nghien_cuu__do_thanh_thai_ure_tuan__do_thanh_thai_creatinin_tuan_o_benh_nhan_suy_than_man_giai_doan_cuoi_tham_phan_phuc_mac-9109&Nam=2013&id=145

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
2

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia