MỚI

Kết quả của cắt nội soi lồng ngực so với tắc ống động mạch xuyên ống động mạch: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

Ngày xuất bản: 25/05/2022

Nhóm tác giả: Nguyen Thanh Liem , Cao Viet Tung , Nguyen Van Linh , To Manh Tuan , Le Hong Quang , Tran Thanh Thu.
Ngày xuất bản: Tháng 02/2014.

Đơn vị công tác:

  1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam. Email: liemnhp@hotmail.com.
  2. Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, Việt Nam.
  3. Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, Việt Nam.
  4. Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan

Mục đích nghiên cứu: So sánh kết quả điều trị giữa phương pháp phẫu thuật nội soi cặp ống động mạch bằng clip (Thoracoscopic clipping – TC) và thông tim đóng ống động mạch qua da (Transcatheter occlusion – TO) ở bệnh nhân còn ống động mạch (Patent ductus arteriosus – PDA).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chia ngẫu nhiên 100 bệnh nhân thành hai nhóm: nhóm một tiếp nhận điều trị TC, nhóm hai tiếp nhận điều trị TO, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 12/2011.

Kết quả: Không có sự khác biệt đáng kể về chiều rộng hoặc chiều dài của ống động mạch (P>0.05). Tuy nhiên, tuổi và cân nặng trung bình của bệnh nhân ở nhóm TO lớn hơn nhóm TC (P<0.05). Thời gian phẫu thuật trung bình ở nhóm TC là 32 ± 12 phút so với nhóm TO là 20  ± 3 phút (P<0.05). Không có trường hợp tử vong nào ở cả hai nhóm. Không ghi nhận trường hợp có biến chứng ở nhóm TC, trong khi đó ở nhóm TO ghi nhận có 3 trường hợp xuất hiện biến chứng và cần phải phẫu thuật tiếp theo. Thời gian nằm sau phẫu thuật trung bình là 3,5 ngày (IQR: 3,0-4,3) ở nhóm TC so với 3 ngày (IQR: 2,0-4,0) ở nhóm TO (P <0,05). Không có điểm thông nối (shunt) nào còn sót lại trong cả hai nhóm. Chi phí trung bình cho một bệnh nhân là $ 645 ± 232 ở nhóm TC và $ 1,260 ± 204 ở nhóm TO (P <0,001).

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cặp ống động mạch bằng clip an toàn, có cùng hiệu quả và chi phí thấp hơn so với thông tim đóng ống động mạch qua da.

Từ khóa: Bệnh còn ống động mạch (PDA); Nội soi lồng ngực; Thông tim đóng ống động mạch.

Được trích dẫn:

Thư phản hồi: Điều trị còn ống động mạch (PDA) khi các phương pháp điều trị dùng thuốc hoặc bảo tồn không thành công – Một câu chuyệt không hồi kết.

Stankowski T, Aboul-Hassan SS, Fritzsche D, Kusa J, Szarpak L, Perek B.

J Thorac Dis. 2020 Jun;12(6):3445-3447. doi: 10.21037/jtd-20-1802.

PMID: 32642276 

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

facebook
13

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia