MỚI

Hyd ubiquitinat hóa Akirin đồng yếu tố NF-κB để vận hành phản ứng miễn dịch hiệu quả ở Drosophila.

Ngày xuất bản: 18/05/2022

Nhóm tác giả: Alexandre Cammarata-Mouchtouris , Xuan-Hung Nguyen , Adrian Acker , François Bonnay , Akira Goto , Amir Orian , Marie-Odile Fauvarque , Michael Boutros , Jean-Marc Reichhart, Nicolas Matt.

Ngày đăng tải: ngày 27 tháng 4 năm 2020.

Đã đăng tải trên tạp chí: Plos Pathogens, tập 16, số 4.

Đơn vị công tác

  1. Đại học Strasbourg, Strasbourg, Pháp
  2. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec và Viện Khoa học Sức khỏe, Đại học VinUni, Hà Nội, Việt Nam
  3. Trung tâm Công nghệ Sinh học Phân tử, Học viện Khoa học Tự nhiên Áo, Thủ đô Viên, Áo
  4. Trung tâm Nghiên cứu Rapapaport và Khoa Y Rapaport, Trung tâm Tích hợp Ung thư Technion,  Viện Công nghệ Technion-Israsel, Haifa, Irael
  5. Đại học Grenoble Alpes, Grenoble, Pháp
  6. Đơn nguyên Truyền tin và Hệ gen Chức năng, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư German, và Khoa Tế bào và Sinh học Phân tử, Khoa Y Mannheim, Đại học Heidelberg, Heidelberg, Đức. 

Tóm tắt

Con đường suy giảm miễn dịch (IDM) ở Ruồi giấm thường được hoạt hóa khi gặp tình trạng nhiễm khuẩn vi khuẩn Gram âm để khởi phát đáp ứng miễn dịch bẩm sinh. Nhằm giải mã con đường tín hiệu yếu tố nhân kappaB (NF-κB), chúng tôi thực hiện sàng lọc RNA can thiệp (RNAi) trong môi trường in vitro, các RNAi này nhắm tới các enzyme E3 ubiquitin ligase đặc hiệu và xác định phức hợp đĩa kiểm soát tăng sinh tế bào (phức hợp Hyd) hay enzyme E3 ubiquitin ligase dòng HECT là một yếu tố hoạt động mới trong con đường IDM. Sự gắn chuỗi ubiquitin liên kết gốc Lys63 (K63) trung gian bởi phức hợp Hyd của protein Akirin là cần thiết để tạo liên kết bền vững với yếu tố phiên mã Relish trên con đường tín hiệu NF-κB. Chúng tôi cho rằng sự liên kết phụ thuộc phức hợp Hyd này là cần thiết cho sự phiên mã các gen miễn dịch mà được hoạt hóa bởi cả protein Akirin và Relish nhưng là bắt buộc đối với sự phiên mã các gen chỉ phụ thuộc yếu tố Relish. Do đó, phức hợp Hyd là chìa khóa cho sự chọn lọc phiên mã trên con đường tín hiệu NFκB thuộc trình tự khởi phát con đường IDM. Ruồi giấm thiếu hụt yếu tố Akirin và Relish không thể biểu hiện đủ các gen mã hóa các peptide miễn dịch kháng vi khuẩn và không thể chống lại nhiễm khuẩn. Chúng tôi phát hiện thêm rằng phức hợp UBR5 (enzyme E3 ubiquitin ligase có thành tố n-recognin 5), là chất tương đồng phức hợp Hyd ở động vật có vú, cũng cần cho sự hoạt hóa phiên mã gen cấu trúc Interleukin-6 (IL6) bởi lipopolysaccharide (LPS) hoặc IL1β trong trình tự khởi phát con đường IDM ở các tế bào con người được nuôi cấy. Các phát hiện của chúng tôi cho thấy mối liên quan giữa hoạt động của enzyme E3 ubiquitin ligase với sự hoạt hóa các gen cấu trúc chất đáp ứng miễn dịch, giúp gia tăng tầm hiểu biết của chúng tôi về sự liên quan của quá trình ubiquitin hóa trong đáp ứng viêm và xác định mục tiêu tiềm năng để kiểm soát các bệnh lý viêm

Được trích dẫn: 3 bài báo

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

facebook
21

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia