MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình quyền và nghĩa vụ người người bệnh và thân nhân người bệnh

Ngày xuất bản: 12/06/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình quyền và nghĩa vụ người người bệnh và thân nhân người bệnh áp dụng cho CBNV toàn công ty

Người thẩm định: Giám đốc chuyên môn (Vinmec Times City và Vinmec Central Park)

Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm

Ngày phát hành: 03/04/2019

Ngày hiệu chỉnh: 15/03/2022

1. Mục đích

 • Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của CBNV Bệnh viện trong việc thực hiện quyền người bệnh và thân nhân trong quá trình khám chữa bệnh.
 • Quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của Người bệnh và thân nhân trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

2. Quy định chung

 • Bệnh viện cam kết và tôn trọng thực hiện quyền của Người bệnh và thân nhân trong mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ Người bệnh.
 • Quyền của Người bệnh, thân nhân được xây dựng trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn JCI và pháp luật của nhà nước Việt Nam.

2.1. Quy định cụ thể về nhiệm vụ và trách nhiệm của CBNV Bệnh viện

 • Ban Lãnh đạo công ty/ Bệnh viện:
  • Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung “Quyền, nghĩa vụ của Người bệnh và thân nhân” phù hợp theo chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, quy định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn JCI và pháp luật hiện hành.
  • Có trách nhiệm xây dựng chính sách/ quy định, hướng dẫn thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người bệnh, thân nhân và sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
  • Xây dựng cách thức tổ chức, thực hiện quyền của Người bệnh và thân nhân, bảo đảm mọi CBNV trong Bệnh viện đều được học và thực hiện nghiêm túc.
  • Công bố công khai “Quyền và nghĩa vụ của Người bệnh và thân nhân” trên website, tờ rơi, pano tại nơi công cộng, quầy thông tin và có định kỳ kiểm tra việc thực hiện.
 • Trưởng khoa/ phòng/ bộ phận có trách nhiệm phổ biến, đào tạo những quy định, hướng dẫn, cách thức thực hiện tới tất cả CBNV trong đơn vị để họ thực hiện quyền của Người bệnh và thân nhân như đã công bố.
 • Phòng Quản lý chất lượng xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn nhằm duy trì các tiêu chuẩn JCI về quyền của Người bệnh, thân nhân và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, nâng cao tiêu chuẩn JCI trong Bệnh viện.
 • Tất cả CBNV Bệnh viện hiểu và nghiêm túc thực hiện quyền của Người bệnh và thân nhân trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh. Thông báo tới mọi Người bệnh và thân nhân để họ được biết các quyền được hưởng và nghĩa vụ phải thực hiện trong quá trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

2.2. Quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của người bệnh và thân nhân

 • Quyền của người bệnh và thân nhân:
  • Được khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc kịp thời, tận tình chu đáo
   • Được khám/đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe và nhu cầu Y tế.
   • Được khám, chữa bệnh kịp thời; theo dõi và chăm sóc liên tục.
   • Được khám chữa bệnh bằng phương pháp an toàn, hiệu quả; phù hợp với tình trạng bệnh tật và nhu cầu của Người bệnh.
   • Được tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Được lựa chọn hoặc từ chối khám bệnh, chữa bệnh (kể cả giai đoạn cuối), từ chối tham gia hoặc rút khỏi các nghiên cứu, điều tra và thực nghiệm lâm sàng bất kể khi nào.
   • Được phản hồi và góp ý về dịch vụ Y tế và các dịch vụ khác của Bệnh viện.
   • Được tôn trọng, hỗ trợ về việc đánh giá và kiểm soát đau.
   • Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.
   • Được ưu tiên theo chính sách và quy định.
   • Được hỗ trợ tiếp cận sử dụng các dịch vụ Y tế ngoài Bệnh viện tùy theo tình trạng bệnh và nhu cầu của Người bệnh và thân nhân.
  • Được tôn trọng các giá trị và niềm tin cá nhân:
   • Được tôn trọng và đối xử lịch sự, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, địa vị xã hội, khả năng về thể chất và tinh thần.
   • Được tôn trọng quyền riêng tư, các nhu cầu tình cảm, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng,…
   • Được bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin Y tế. Chỉ được phép công bố, chia sẻ thông khi có sự đồng ý của Người bệnh hoặc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.
   • Các hướng dẫn chi tiết về việc tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân và các giá trị, niềm tin cá nhân được quy định cụ thể trong phụ lục 1 và phụ lục 2 của quy định này.
  • Được bảo vệ an toàn:
   • Được đón, tiếp khách đến thăm trong thời gian nằm viện theo Quy định của Bệnh viện Vinmec.
   • Được bảo vệ khỏi những rủi ro, được hỗ trợ bảo quản tài sản trong khi sử dụng dịch vụ của Bệnh viện.
   • Trường hợp Người bệnh bị mất/ hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) thì người đại diện hợp pháp của Người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.
   • Trong trường hợp cấp cứu, nếu Người bệnh không có khả năng lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh và không có người đại diện hợp pháp đi cùng thì Giám đốc chuyên môn hoặc người được Giám đốc chuyên môn ủy quyền quyết định thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh.
  • Được cung cấp thông tin:
   • Được Bác sĩ khám, điều trị tư vấn, giải thích đầy đủ về tình trạng bệnh tật, hướng điều trị, giải pháp thay thế, khả năng thành công, phục hồi, hậu quả nếu không điều trị và những rủi ro có thể xảy ra,… trong phương pháp chẩn đoán và điều trị. Được giải thích, tư vấn vào thời điểm khi có kết quả chẩn đoán, trước mọi can thiệp điều trị, khi có diễn biến bất thường hoặc theo yêu cầu của Người bệnh và thân nhân.
   • Được thông báo và giải thích đầy đủ về các chi phí ước tính của việc chăm sóc Y tế trước khi thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh.
   • Thông tin cung cấp tới Người bệnh, thân nhân phải bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được để đưa ra quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý) trước khi thực hiện mọi dịch vụ chăm sóc Y tế.
   • Được biết tên Bác sĩ và các nhân viên Y tế có trách nhiệm điều trị, chăm sóc.
   • Được cung cấp thông tin về loại thuốc được chỉ định, tác dụng thông thường và tác dụng không mong muốn của thuốc.
   • Được tư vấn, giáo dục sức khỏe dựa trên đánh giá nhu cầu giáo dục sức khỏe để Người bệnh và thân nhân hiểu, tham gia vào quá trình khám chữa bệnh, biết cách tự chăm sóc và phòng bệnh khi khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện.
   • Được thông báo, hướng dẫn về cách thức để phản ánh, góp ý với Bệnh viện, quy trình giải quyết khiếu nại và điều này không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của Người bệnh.
 • Nghĩa vụ của người bệnh và thân nhân:
  • Cung cấp chính xác các thông tin cá nhân, tình trạng bệnh tật, người đại diện hợp pháp,… theo yêu cầu của Bệnh viện, khi phát sinh hoặc thay đổi thông tin có nghĩa vụ thông báo cho nhân viên Y tế phụ trách và chịu trách nhiệm về những thông tin khai báo.
  • Tôn trọng và chấp hành các quy định của Bệnh viện, đặc biệt là các nội quy về đảm bảo an toàn.
  • Phối hợp, hợp tác với nhân viên Y tế trong quá trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh..
  • Chi trả toàn bộ viện phí theo đúng quy định của Bệnh viện.
  • Tôn trọng nhân viên Y tế và quyền lợi của những Người bệnh khác.
  • Tự bảo vệ các tài sản, vật dụng cá nhân và các tài sản của Bệnh viện khi được giao.
  • Chịu trách nhiệm về hành vi của mình nếu từ chối điều trị hoặc không tuân thủ đúng theo hướng dẫn của nhân viên Y tế.

Phụ lục 1: Hướng dẫn thực hiện quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh

Phụ lục 2: Hướng dẫn thực hiện việc đáp ứng nhu cầu niềm tin, văn hóa, tín ngưỡng của người bệnh

Tài liệu tham khảo

 • JCI accreditation standards for hospitals_ 6th Edition.

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
8

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia