MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình giải quyết tình trạng quá tải giường nội trú

Ngày xuất bản: 12/06/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình giải quyết tình trạng quá tải giường nội trú áp dụng cho nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng của Vinmec Times City & Vinmec Central Park

Người thẩm định: Giám đốc chuyên môn (Vinmec Times City và Vinmec Central Park)

Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm

Ngày phát hành: 06/10/2020

Ngày hiệu chỉnh: 15/03/2022

1. Mục đích

 • Văn bản này nhằm giảm thiểu rủi ro cho những người bệnh đang chờ tiếp nhận vào khoa phòng nội trú theo chỉ định của bác sĩ, bằng cách đảm bảo người bệnh được điều trị tại các đơn vị điều trị tạm thời một cách phù hợp và hiệu quả.
 • Đảm bảo luồng đi của người bệnh và tối ưu hóa công suất sử dụng giường của Bệnh viện.

2. Phạm vi

 • Toàn bệnh viện.
 • Văn bản này có những nội dung đặc thù và chỉ áp dụng tại những bệnh viện có triển khai những nội dung đó.

3. Định nghĩa

Đơn vị điều trị tạm thời: Là những khu vực có thể là phòng cấp cứu hoặc các khoa phòng nội trú không theo đúng chuyên khoa chỉ định nhập viện được sử dụng với mục đích tiếp nhận và điều trị người bệnh có chỉ định nhập viện nhưng chuyên khoa chỉ định đang bị quá tải giường bệnh.

4. Nguyên tắc thực hiện

 • Nguyên tắc hoạt động của Bệnh viện là mọi người bệnh đều được tiếp nhận điều trị một cách kịp thời và phù hợp với nhu cầu điều trị.
 • Giải quyết các tình huống quá tải người bệnh nội trú cần có sự tham gia của cả hệ thống bệnh viện, nhất là trong những trường hợp quá tải số lượng lớn người bệnh (thiên tai, tai nạn, chiến tranh…).
 • Đơn vị điều trị tạm thời phải có đủ năng lực về trang thiết bị và nhân lực để đáp ứng nhu cầu điều trị của những người bệnh được chuyển đến.
 • An toàn và hiệu quả điều trị là ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn đơn vị điều trị tạm thời để chuyển người bệnh đến.
 • Việc chuyển người bệnh vào các đơn vị điều trị tạm thời luôn kèm theo các rủi ro ảnh hưởng đến an toàn người bệnh nên người bệnh cần được theo dõi, điều trị & chăm sóc liên tục và chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh nội trú.
 • Việc điều chuyển phải linh hoạt dựa vào tình trạng người bệnh, ưu tiên người bệnh nặng/người bệnh lây nhiễm điều trị tại khoa sở tại. 
 • Với người bệnh nằm tạm thời tại khoa cấp cứu (khu người lớn và khu nhi) trong lúc chờ giường nội trú, thời gian lưu tại khoa là tối đa 12 tiếng kể từ lúc bác sỹ có chỉ định nhập viện.
 • Nhân viên y tế tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn điều trị và chăm sóc người bệnh nội trú khi người bệnh đang nằm tại các đơn vị điều trị tạm thời.
 • Người bệnh được ưu tiên chuyển về điều trị tại khoa phòng nội trú theo chỉ định ban đầu ngay khi tình trạng quá tải giường bệnh tại khoa chấm dứt.

5. Nguyên tắc điều phối giường bệnh

 • Phạm vi có thể nhận người bệnh của các khu vực điều trị tạm thời trong bệnh viện.
 • Khoa cấp cứu (Cấp cứu người lớn và Cấp cứu nhi): Áp dụng với người bệnh có chỉ định nhập viện từ khoa cấp cứu.
 • Nội trú Nội: Người bệnh ung bướu, người bệnh ngoại khoa, người bệnh phụ khoa.
 • Trung tâm tim mạch: Người bệnh nội khoa, người bệnh ngoại khoa.
 • Nội trú Ung bướu: Người bệnh nội khoa không lây nhiễm, người bệnh ngoại khoa, người bệnh phụ khoa, người bệnh nhi không lây nhiễm, người bệnh của Trung tâm Y học tái tạo (áp dụng cho Vinmec Times City – VMTC).
 • Nội trú Ngoại: Người bệnh ung bướu, người bệnh phụ khoa, người bệnh ngoại nhi, người bệnh nội khoa không lây nhiễm.
 • Nội trú Sản: Người bệnh ngoại khoa, người bệnh nội khoa không lây nhiễm, người bệnh ung bướu.
 • Nội trú Nhi: Người bệnh sơ sinh.
 • Nội trú Sơ sinh (áp dụng cho VMTC): người bệnh nhi khoa, người bệnh sản khoa.
 • Nội trú Y học tái tạo (áp dụng cho VMTC): Người bệnh nhi khoa không lây nhiễm, người bệnh ung bướu & người bệnh ngoại khoa.

6. Thứ tự ưu tiên chuyển người bệnh đến các khoa điều trị nội trú tạm thời khi khoa nội trú có chỉ định nhập viện hết giường

6.1. Khoa Nhi hết giường

Thứ tự ưu tiên điều chuyển người bệnh sang các khoa khác để theo dõi và điều trị như sau:

 • Người bệnh không lây nhiễm:
  • Đối với VMTC: Chuyển khoa Sơ sinh 2 → Nội trú Y học tái tạo → Day care Nhi.
  • Đối với Vinmec Central Park (VMCP): chuyển khoa Sản → Khoa Nội
 • Người bệnh lây nhiễm:
  • Đối với VMTC: Giữ điều trị tại khoa Nhi và điều chuyển người bệnh không lây nhiễm đang nằm viện sang khoa khác theo thứ tự khoa Sơ sinh 2 → Day care Nhi.
  • Đối với VMCP: chuyển khoa cách ly cùng tầng khoa nhi.

6.2. Khoa Sản hết giường

Thứ tự ưu tiên điều chuyển người bệnh sang các khoa khác để theo dõi và điều trị như sau:

 • Người bệnh sản khoa:
  • Đối với VMTC: chuyển khoa Sơ sinh.
  • Đối với VMCP: chuyển khoa Ngoại → khoa Nội.
  • Người bệnh phụ khoa: Chuyển khoa Ngoại → Ung bướu → Nội.

6.3. Khoa Ngoại hết giường

Thứ tự ưu tiên điều chuyển người bệnh sang các khoa khác để theo dõi và điều trị như sau:

 • Đối với VMTC: Chuyển khoa Ung bướu  Tim mạch → Sản 3 → Nội → Nội trú Y học tái tạo (đối với các trường hợp chuẩn bị trước mổ).
 • Đối với VMCP: chuyển Ung Bướu → Nội.
 • Những trường hợp mổ trong ngày: Người bệnh ra viện tại khu vực hồi tỉnh.

6.4. Khoa Ung bướu hết giường

Thứ tự ưu tiên điều chuyển người bệnh sang các khoa khác để theo dõi và điều trị như sau:

 • Với người bệnh là người lớn:
  • Tại VMTC: chuyển khoa Nội → Ngoại → Tim mạch → Nội trú Y học tái tạo
  • Tại VMCP: chuyển khoa Ngoại → Nội
 • Với người bệnh là trẻ em:
  • Tại VMTC: chuyển khoa Nhi 3 →  Nội trú Y học tái tạo
  • Tại VMCP: chuyển khoa nhi → Ngoại

6.5. Khoa Nội hết giường

Thứ tự ưu tiên điều chuyển người bệnh sang các khoa khác để theo dõi và điều trị như sau:

 • Người bệnh không lây nhiễm:
  • Đối với VMTC: chuyển khoa Tim mạch → Ung bướu → Ngoại → Sản 3
  • Đối với VMCP: chuyển khoa Nội → Tim mạch → Ngoại → Ung Bướu → Sản
 • Người bệnh lây nhiễm:
  • Đối với VMTC: giữ điều trị tại khoa Nội và điều chuyển người bệnh không lây nhiễm đang nằm viện sang khoa khác theo thứ tự Tim mạch  → Ung bướu → Ngoại → Sản 3
  • Đối với VMCP: chuyển khu cách ly lầu 3

7. Trách nhiệm của cá nhân/ khoa phòng

7.1. Trách nhiệm của điều dưỡng nội trú

 • Khoa hết giường bệnh: Khi có tình trạng hết giường bệnh/nguy cơ hết giường bệnh, điều dưỡng trưởng khoa/ trưởng ca báo cáo ngay cho trưởng khoa và phòng điều dưỡng để xin ý kiến chỉ đạo và điều phối giường bệnh.
 • Khoa tiếp nhận bệnh nhân “ký gửi”:
  • Điều dưỡng trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo cho phòng điều dưỡng về số lượng giường trống và chỉ đạo tiếp nhận người bệnh vào đơn vị mình khi nhận được yêu cầu.
  • Điều dưỡng trưởng/ điều dưỡng trưởng ca có trách nhiệm điều chuyển/ tiếp nhận người bệnh theo đúng quy định.
  • Điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo đúng tiêu chuẩn của Quy định nhập viện và Quy định khám và điều trị nội trú.
  • Trong trường hợp cần thực hiện các can thiệp điều dưỡng chuyên khoa cần tham vấn ý kiến và/ hoặc mời điều dưỡng của chuyên khoa kí gửi người bệnh.

7.2. Trách nhiệm của phòng Điều dưỡng

 • Thông báo cho phòng KHTH để làm việc với trưởng khoa nơi hết giường bệnh.
 • Trưởng phòng Điều dưỡng căn cứ vào tình hình nhân lực của các khoa, căn cứ vào thông báo của phòng KHTH về số lượng bệnh nhân có thể nhận thêm để thông báo cho phòng khám, khoa cấp cứu nắm thông tin, có cơ sở để chuyển bệnh nhân lên nội trú hoặc chuyển viện khác.
 • Chỉ đạo điều phối giường bệnh cho toàn viện theo thứ tự ưu tiên chuyển người bệnh đến các khoa nội trú khác (Mục VI)
 • Trực điều dưỡng trưởng (nếu có)/Trưởng phòng điều dưỡng có trách nhiệm trực tiếp điều phối giường bệnh khi các khoa gặp khó khăn trong giờ trực.

7.3. Trách nhiệm của phòng KHTH

 • Nắm bắt tình hình số lượng bệnh nhân nội trú toàn viện và các khoa: Khu vực nào hết giường, khu vực nào còn giường trống thông qua báo cáo trực hàng ngày (áp dụng VMCP) hoặc thông qua Dashboard về quản lý giường bệnh theo đường link https://patientrecord.vinmec.com/ (áp dụng VMTC).
 • Với những khoa hết giường: Phòng KHTH làm việc ngay với Trưởng khoa liên quan để xác định số lượng bệnh nhân có thể nhận thêm, thông báo cho phòng Điều dưỡng để điều phối bệnh nhân.

7.4. Trách nhiệm của trưởng khoa

 • Xác định số lượng bệnh nhân có thể nhận thêm với phòng KHTH.
 • Phối hợp với phòng KHTH, phòng điều dưỡng để điều phối bệnh nhân.
 • Thông báo, quán triệt, điều phối các bác sĩ trong khoa tuân thủ việc thăm khám, điều trị khi người bệnh thuộc chuyên khoa mình phải nằm ở khoa khác do hết giường.

7.5. Trách nhiệm của bác sĩ

 • Bác sĩ khoa cấp cứu/ khám bệnh liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để trao đổi về chuyên môn và thống nhất nhận người bệnh vào điều trị nội trú. Chuyển thông tin bác sĩ điều trị cho điều dưỡng cấp cứu/ phòng khám để bàn giao người bệnh và thông tin bác sĩ điều trị cho điều dưỡng nội trú.
 • Trường hợp người bệnh nằm lưu chờ giường tại khoa cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa có chỉ định nhập viện chịu trách nhiệm điều trị cho người bệnh theo đúng tiêu chuẩn của người bệnh nội trú, tham khảo Quy định điều trị và chăm sóc người bệnh nội trú.
 • Đối với người bệnh nằm điều trị tạm thời tại các khoa nội trú không theo đúng chuyên khoa, bác sĩ điều trị (Bác sĩ của khoa ký gửi người bệnh) có trách nhiệm đến theo dõi điều trị cho người bệnh của chuyên khoa mình phụ trách theo đúng tiêu chuẩn của Quy định nhập viện và Quy định khám và điều trị nội trú. Bác sĩ của khoa ký gửi người bệnh phải bàn giao bệnh nhân cho bác sĩ trực (khoa ký gửi người bệnh) để đảm bảo bác sĩ trực nắm rõ và phối hợp chăm sóc liên tục cho người bệnh theo Quy định trực tại bệnh viện Vinmec và Hướng dẫn thực hiện bàn giao người bệnh.

7.6. Điều dưỡng khoa Cấp cứu/ phòng khám

 • Điều dưỡng khoa Cấp cứu/ phòng khám có trách nhiệm liên hệ giường nội trú sau khi đã nhận đầy đủ thông tin về tên bác sĩ điều trị do bác sĩ cấp cứu/ phòng khám cung cấp. Bàn giao người bệnh, tên bác sĩ điều trị cho điều dưỡng khoa nội trú để liên hệ khi người bệnh lên khoa.
 • Khi gặp khó khăn trong vấn đề điều phối giường, điều dưỡng khoa Cấp cứu/ khám bệnh.
 • Giờ hành chính: Liên hệ với phòng điều dưỡng.
 • Ngoài giờ hành chính: Liên hệ với trực điều dưỡng trưởng (nếu có) hoặc Trưởng phòng Điều dưỡng, nếu không giải quyết được báo cáo trực lãnh đạo.
 • Trường hợp người bệnh nằm lưu chờ giường tại khoa cấp cứu, điều dưỡng cấp cứu chăm sóc người bệnh theo đúng tiêu chuẩn của người bệnh nội trú, tham khảo Quy định điều trị và chăm sóc người bệnh nội trú.

Phụ lục 1: Luồng xử lý khi quá tải giường nội trú

Tài liệu tham khảo

 • Full Capacity Protocol. 2006. Stony Brook University Hospital. Accessed online in June 23, 2013 at http://www.rwjf.org/content/dam/web-assets/2006/09/stony-brook-university-hosptial
 • Over Capacity Protocol. 2006. Fraser Health. Accessed online in June 15, 2013 at http://www.fraserhealth.ca/media/over-capacity-protocol.pdf
 • The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust Bed Management and Escalation Policy http://www.newcastlehospitals.org.uk/downloads/policies/Operational/BedManagementPolicy20160 2.pdf.
 • The Joint Commission International. 2020. JCI Accreditation Standards for Hospital, 7 th Ed.

Viết tắt:

 • VMTC: Vinmec Time City;
 • VMCP: Vinmec Central Park.

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
7

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia