MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn sàng lọc ung thư

Ngày xuất bản: 20/06/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn sàng lọc ung thư áp dụng cho Khối Bác sỹ, điều dưỡng, phòng Chăm sóc khách hàng, phòng CNTT tại các bệnh viện và phòng khám

Người thẩm định: Phùng Tuyết Lan
Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm
Ngày phát hành lần đầu: 04/03/2017
Ngày hiệu chỉnh: 15/03/2022

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo hoạt động sàng lọc ung thư tại Vinmec được diễn ra một cách thống nhất, chuẩn hóa và hiệu quả.

2. Đối tượng thực hiện

Toàn bệnh viện

3. Định nghĩa

 • Sàng lọc ung thư: là hoạt động phát hiện các bất thường khi bệnh còn chưa có biểu hiện lâm sàng, nhằm chẩn đoán sớm, tăng hiệu quả điều trị và giảm tử vong.
 • Sàng lọc không phải là quá trình chẩn đoán xác định, không đặt mục tiêu tóm bắt tất cả các ca ung thư đã xuất hiện. Sàng lọc làm tăng cơ hội phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư.
 • Sàng lọc dựa trên cá thể: Là loại hình sàng lọc được dựa trên đánh giá nguy cơ mắc ung thư của từng cá thể để chỉ định test sàng lọc phù hợp. Tại Vinmec, sàng lọc dựa trên cá thể cho phép chỉ định test sàng lọc một cách phù hợp nhất và kế hoạch sàng lọc ung thư của mỗi khách hàng được quản lý một cách chặt chẽ và lâu dài.
 • Test sàng lọc: bao gồm các chỉ định thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, dựa theo mức nguy cơ, để phát hiện các bất thường nghi ngờ. Kết quả của test sàng lọc là cơ sở để chỉ định các biện pháp chẩn đoán tiếp theo.
 • Quản lý số liệu sàng lọc: bao gồm thu thập, lưu trữ và báo cáo định kỳ kết quả test sàng lọc và kết quả chẩn đoán (nếu có), của tất cả các đối tượng tham gia sàng lọc, ở tất cả các lần sàng lọc, và theo dõi lịch sàng lọc của mỗi người. Nhắc hẹn sàng lọc là một phần quan trọng của Quản lý số liệu sàng lọc.
 • Phân loại nguy cơ ung thư: là hoạt động đánh giá mức độ nguy cơ mắc ung thư, dựa trên việc khai thác tiền sử bản thân và gia đình, để đưa ra các khuyến nghị sàng lọc phù hợp cho từng cá nhân. Thông tin về phân loại nguy cơ ung thư và khuyến nghị test sàng lọc được mô tả chi tiết trong Tài liệu đào tạo (Phụ lục 2).
sàng lọc ung thư
Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn sàng lọc ung thư

4. Quy định chung

 • Sàng lọc ung thư là một phần của hoạt động Chăm sóc sức khỏe ban đầu do Trung tâm Ung bướu và khoa Khám bệnh phối hợp quản lý, với sự tham gia của nhiều chuyên ngành lâm sàng và phi lâm sàng khác nhau (Phụ lục 1: Sơ đồ tổng thể đường đi của KH trong chương trình sàng lọc ung thư).
 • Vai trò và nhiệm vụ của mỗi chuyên ngành tham gia công tác sàng lọc ung thư được quy định như sau:
 • Khoa Khám bệnh là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai hoạt động sàng lọc ung thư tại Bệnh viện Vinmec, bao gồm tư vấn và đánh giá nguy cơ trước sàng lọc, chỉ định test sàng lọc cho các đối tượng thuộc phạm vi quy định, tư vấn sau sàng lọc, chuyển khám chuyên khoa các đối tượng phù hợp, quản lý số liệu và quản lý lịch khám sàng lọc của khách hàng.
 • Khoa Ung bướu chịu trách nhiệm hỗ trợ về chuyên môn, bao gồm xây dựng chương trình sàng lọc, đào tạo, hỗ trợ quản lý số liệu sàng lọc và báo cáo kết quả sàng lọc. Khoa Ung bướu chịu trách nhiệm chính về quản lý các kết quả sàng lọc bất thường, bao gồm cả những trường hợp khó cần hội chẩn Tumor Board.
 • Các chuyên khoa lâm sàng có các bệnh ung thư trong chương trình sàng lọc như tiêu hóa, phụ khoa, hô hấp, nội tiết… có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các trường hợp cần sàng lọc tại chuyên khoa, hoặc các trường hợp gửi khám chuyên khoa theo quy định. Các chuyên khoa lâm sàng cũng có trách nhiệm đánh giá và tư vấn về chuyên môn sàng lọc của bệnh ung thư thuộc chuyên khoa mình.
 • Phòng Công nghệ thông tin có nhiệm vụ hỗ trợ Khoa Khám bệnh và khoa Ung bướu trong việc thu thập và quản lý thông tin sàng lọc ung thư.
 • Phòng Chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ hướng dẫn những người có nhu cầu sàng lọc đến đúng nơi sàng lọc. Chăm sóc khách hàng cũng là nơi gửi thông tin nhắc lịch sàng lọc đến các đối tượng thuộc chương trình quản lý.
 • Các khuyến nghị về sàng lọc ung thư luôn là sự cân đối giữa lợi ích và nguy cơ ở mức độ cá thể, và giữa hiệu quả và chi phí ở mức độ cộng đồng, dựa trên các bằng chứng khoa học cập nhật. Do đó, việc ra soát lại và sửa đổi các hướng dẫn chuyên môn về sàng lọc ung thư cần được thực hiện định kỳ và thường xuyên.

5. Quy định cụ thể

 • Với những khách hàng liên hệ tìm hiểu về dịch vụ sàng lọc ung thư, lễ tân hoặc nhân viên tổng đài sẽ tư vấn để khách hàng đến đăng ký dịch vụ tại khoa Khám bệnh.
 • Với những người bệnh đã đến bệnh viện khám tại các chuyên khoa và phát sinh nhu cầu sàng lọc ung thư, các bác sỹ chuyên khoa sẽ chỉ định dịch vụ sàng lọc tại chuyên khoa nếu đó là nhóm khách hàng cần được sàng lọc tại chuyên khoa theo quy định, phù hợp với nhóm nguy cơ và test sàng lọc.
 • Các trường hợp bệnh không đúng chuyên khoa, không đúng nhóm nguy cơ hoặc test sàng lọc không bắt buộc phải thực hiện tại chuyên khoa mình thì khách hàng sẽ được gửi sàng lọc tại khoa Khám bệnh.
 • Với những khách sàng lọc ung thư tại khoa Khám bệnh (bao gồm khách lẻ và khách khám sức khỏe tổng quát) khách hàng sẽ được phân loại nguy cơ, và được chỉ định sàng lọc tại khoa Khám bệnh hay được gửi khám/sàng lọc tại chuyên khoa tùy theo mức nguy cơ hoặc triệu chứng.
 • Với những test sàng lọc được chỉ định tại khoa Khám bệnh: nếu kết quả bình thường, bác sỹ khoa khám bệnh sẽ tư vấn kết quả và hẹn lịch khám sàng lọc lần sau; nếu kết quả có bất thường nghi ngờ, khách hàng sẽ được gửi khám chuyên khoa phù hợp. Việc thu phí khám chuyên khoa thứ 2 sẽ do bệnh viện quy định.
 • Với những khách hàng có chỉ định sàng lọc tại chuyên khoa hoặc được gửi khám chuyên khoa do kết quả sàng lọc bất thường, các bác sỹ chuyên khoa thực hiện khám như một ca khám chuyên khoa thông thường (ngoại trừ việc thu phí khám có thể có điều chỉnh).
 • Khám phụ khoa và làm tế bào học cổ tử cung sẽ được chỉ định và thực hiện tại phòng khám Phụ khoa.
 • Các xét nghiệm nội soi tiêu hóa sẽ được thực hiện tại chuyên khoa Tiêu hóa, và do các bác sỹ tiêu hóa/ bác sỹ đa khoa chỉ định.
 • Chuyên khoa Ung bướu tiếp nhận tất cả các trường hợp có kết quả sàng lọc bất thường nghi ngờ, hoặc có mức nguy cơ cần sàng lọc tại chuyên khoa (trừ sàng lọc ung thư cổ tử cung và các trường hợp nội soi tiêu hóa). Trong một số trường hợp, chuyên khoa ung bướu có thể tổ chức hội chẩn tumor board cho những ca có kết quả sàng lọc không rõ ràng.
 • Dữ liệu về số lượng và kết quả sàng lọc ung thư sẽ được thu thập hàng tháng và được báo cáo định kỳ (theo mẫu).
 • Chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ nhắc hẹn lịch khám sàng lọc cho các khách hàng, dựa trên thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sàng lọc

Phụ lục 1: Sơ đồ tổng thể đường đi của khách hàng Phụ lục 2: Phân nhóm nguy cơ ung thư Phụ lục 3: Phiếu tư vấn sàng lọc ung thư Phụ lục 4: Phiếu khám Phụ lục 5: Biểu mẫu sàng lọc ung thư
Từ viết tắt

 • KH: Khách hàng
 • SL: Sàng lọc
 • NV: Nhân viên
 • BS: Bác sỹ
 • NVHC: Nhân viên hành chính
 • PKĐK: Phòng khám đa khoa
 • HC: Trung tâm chăm sóc sức khỏe tổng quát
 • ĐDPK: Điều dưỡng phòng khám
 • HS: Hồ sơ
 • HSBA: Hồ sơ bệnh án
 • NC: Nguy cơ
 • NCTB: Nguy cơ trung bình
 • CK: chuyên khoa
 • CNTT: Công nghệ thông tin

Ghi chú Văn bản được phát hành lần thứ 02, thay thế văn bản “Quy trình sàng lọc ung thư” 
Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của Vinmecdr. Việc sao chép, sử dụng phải được Vinmecdr chấp thuận trước bằng văn bản.
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. Vinmecdr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. Vinmecdr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.
 Đường link liên kết Vinmecdr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc Vinmecdr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
1

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia