MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định quản lý chất thải y tế

Ngày xuất bản: 06/08/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định quản lý chất thải y tế áp dụng cho CBNV toàn công ty

Người thẩm định: Trưởng tiểu ban Kiểm soát nhiễm khuẩn Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm Ngày phát hành: 30/06/2020 Ngày hiệu chỉnh: 30/06/2020

Mục đích của quá trình phân loại, thu gom và vận chuyển an toàn thải y tế trong bệnh viện nhằm làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm độc hại từ chất thải sang người bệnh, nhân viên y tế và ra ngoài cộng đồng, góp phần tạo dựng môi trường bệnh viện an toàn, “Xanh – Sạch – Đẹp”.

1. Phạm vi áp dụng quy định chất thải y tế

 • Mọi đối tượng trong bệnh viện: nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

2. Một số khái niệm về chất thải y tế

 • Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải thông thường và nước thải y tế.
 • Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.
 • Quản lý chất thải y tế là hoạt động quản lý việc phân loại, xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải y tế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 • Giảm thiểu chất thải y tế là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế, bao gồm: giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng, quản lý tốt, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hành và phân loại chất thải chính xác.
 • Tái sử dụng là việc sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ sản phẩm hoặc sử dụng sản phẩm theo một chức năng mới, mục đích mới.
 • Tái chế là việc tái sản xuất các vật liệu thải bỏ thành những sản phẩm mới.
 • Xử lý ban đầu là quá trình khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn các chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao tại nơi chất thải phát sinh trước khi vận chuyển tới nơi lưu giữ và tiêu hủy.
 • Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh và vận chuyển về khu vực lưu giữ, xử lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.
 • Vận chuyển chất thải là quá trình chuyên chở chất thải từ nơi phát sinh tới nơi tập kết chất thải y tế của Bệnh viện để lưu giữ an toàn trước khi bàn giao cho cơ sở tiêu hủy theo hợp đồng.

3. Quản lý chất thải rắn y tế

3.1. Các nhóm chất thải y tế

Căn cứ vào các đặc điểm lý học, hóa học, sinh học và tính chất nguy hại, chất thải trong các cơ sở y tế được phân thành các nhóm sau:

 • Chất thải lây nhiễm
 • Chất thải nguy hại không lây nhiễm
 • Chất thải y tế thông thường
Quy trình quản lý chất thải y tế tại môi trường bệnh viện

3.2. Các loại chất thải y tế

3.2.1. Chất thải lây nhiễm

 • Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, bao gồm: kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, mảnh thủy tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các hoạt động y tế.
 • Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Là chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học của cơ thể (bao gồm cả bỉm của người bệnh, bệnh nhi, sản phụ) và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly (kể cả giấy, thức ăn thừa của người bệnh); chất thải thấm máu/dịch phát sinh từ phòng xét nghiệm gen, tế bào gốc, nuôi cấy phôi, nuôi cấy tế bào miễn dịch.
 • Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm từ Khoa Xét nghiệm.
 • Chất thải giải phẫu: Bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người, rau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm.

3.2.2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm

 • Vắc xin và dược phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng, thuốc không sử dụng nữa, thuốc không dùng hết (cụ thể theo Phụ lục 3), bao gồm cả vật dụng trung gian trong quá trình pha hoặc lấy thuốc như vỏ lọ thuốc, bơm tiêm, pipet,v.v.
 • Hóa chất và vỏ chứa hóa chất có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
 • Chất gây độc tế bào, gồm: vỏ các chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào và các chất tiết từ người bệnh được điều trị bằng hoá trị liệu.
 • Chất thải chứa kim loại nặng: thuỷ ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thuỷ ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ tấm gỗ bọc chì hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ từ các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị, áo/cổ chì loại bỏ.v.v..).
 • Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và sản xuất.
 • Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Chất hàn răng amalgam thải bỏ.
 • Chất thải nguy hại khác theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT).

3.2.3. Chất thải thông thường
Chất thải thông thường là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hoá học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm:

 • Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh [trừ các buồng bệnh cách ly theo đường tiếp xúc và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Ebola, MERS, SARS, v.v)].
 • Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như các chai lọ thủy tinh, chai huyết thanh, các vật liệu nhựa, các loại bột bó trong gẫy xương kín, một số dược phẩm không nguy hại như: vitamin, axit amin, nước muối, đường, dung dịch điện giải, dung dịch thẩm phân phúc mạc, dung dịch cao phân tử, thuốc nhuận tràng, thuốc cầm tiêu chảy (nhưng không phải kháng sinh), thuốc chống viêm (phù nề), thuốc chống thiếu máu (sắt, B12), thuốc có nguồn gốc từ thảo dược (phụ lục 3). Những chất thải này không dính máu, dịch sinh học và các chất hóa học nguy hại.
 • Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng carton, túi nilon, túi đựng phim.
 • Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh
 • Chất thải tái chế gồm các vật liệu thuộc chất thải thông thường không dính, chứa các thành phần nguy hại (lây nhiễm, chất hóa học nguy hại, chất phóng xạ, thuốc gây độc tế bào) được được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế, cụ thể:
  • Nhựa:
   • Chai nhựa đựng các dung dịch không có chất hoá học nguy hại như: dung dịch NaCl 0,9%, glucose, natri bicacbonate, ringer lactat, dung dịch cao phân tử, dịch lọc thận và các chai nhựa đựng dung dịch không nguy hại khác;
   • Các vật liệu nhựa khác không dính các thành phần nguy hại;
  • Thủy tinh:
   • Chai thủy tinh đựng các dung dịch không chứa các thành phần nguy hại
   • Lọ thủy tinh đựng thuốc tiêm không chứa các thành phần nguy hại;
  • Giấy: Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy.
  • Kim loại: các vật liệu kim loại không dính các thành phần nguy hại

4. Quy định cụ thể

4.1. Quy định về tiêu chuẩn bao bì đựng và vận chuyển chất thải rắn trong bệnh viện

4.1.1 Mã màu sắc

 • Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.
 • Màu đen đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm.
 • Màu xanh đựng chất thải thông thường.
 • Màu trắng đựng chất thải tái chế.

4.1.2.Túi đựng chất thải

 • Túi màu vàng và màu đen nên làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC.
 • Túi đựng chất thải y tế có thành dày tối thiểu 0,1mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m3

4.1.3. Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn

 • Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu huỷ cuối cùng.
 • Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn.
  • Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng.
  • Có khả năng chống thấm.
  • Kích thước phù hợp.
  • Có nắp đóng mở dễ dàng.
  • Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy.
  • Có dòng chữ “chỉ đựng chất thải sắc nhọn” và có vạch báo hiệu ở mức 3/4 hộp và có dòng chữ “Không được đựng quá vạch này”.
  • Màu vàng và có biểu tượng nguy hại sinh học.
  • Có quai hoặc kèm hệ thống cố định.
  • Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài.
 • Thùng đựng chất thải
  • Phải làm bằng nhựa có tỷ trọng cao, thành dày và cứng hoặc làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân. Những thùng thu gom có dung tích từ 50 lít trở lên cần có bánh xe đẩy.
  • Thùng màu vàng để thu gom các túi, hộp chất thải màu vàng.
  • Thùng màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ, thùng đựng phải làm bằng kim loại.
  • Thùng màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh.
  • Thùng màu trắng để thu gom các túi chất thải màu trắng.
  • Dung tích thùng tùy vào khối lượng chất thải phát sinh, từ 6 lít đến 240 lít.

4.1.4. Biểu tượng chỉ loại chất thải

 • Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải để tái chế phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp (Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này):
 • Túi, thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có biểu tượng nguy hại sinh học.
 • Túi, thùng màu đen đựng chất thải gây độc tế bào có biểu tượng chất gây độc tế bào kèm dòng chữ “Chất gây độc tế bào”.
 • Túi, thùng màu trắng đựng chất thải để tái chế có biểu tượng chất thải có thể tái chế.
 • Thùng màu đựng chất thải phóng xạ phải có biểu tượng phóng xạ.

4.2. Phân định, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn trong bệnh viện

4.2.1. Phân định chất thải rắn

 • Chất thải phát sinh từ quá trình pha thuốc, tiêm truyền (bơm tiêm, lọ thuốc, kim và dây truyền thuốc, v.v) có chứa chất phóng xạ tại sẽ được thu gom vào thùng rác bọc chì. Với trường hợp Generator của đồng vị phóng xạ Tc-99m, bình Generator sau khi được chiết hết hoạt chất Tc-99m sẽ được trả lại nhà cung cấp.
 • Chất thải lâm sàng khác (bông, băng, v.v) được phân loại vào nhóm chất thải lây nhiễm
 • Bao bì, thức ăn,…được phân loại vào nhóm chất thải thông thường.

4.2.2. Thu gom chất thải rắn trong Bệnh viện Nơi đặt thùng đựng chất thải

 • Quy định đặt các thùng thu gom chất thải trong Bệnh viện:
  • Phòng bệnh: đặt các thùng thu gom chất thải thông thường, có lót túi nilon màu xanh. Phòng bệnh cách ly theo đường tiếp xúc và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Ebola, MERS, SARS, v.v) đặt các thùng thu gom chất thải lây nhiễm, có lót túi nilon màu vàng.
  • Phòng thủ thuật, xe thủ thuật: đặt túi nilon màu xanh để thu gom chất thải thông thường, túi nilon màu vàng thu gom chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, hộp an toàn thu gom chất thải sắc nhọn.
  • Phòng pha thuốc: đặt túi nilon màu xanh để thu gom chất thải thông thường, túi nilon màu đen thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm, hộp an toàn thu gom chất thải sắc nhọn.
  • Phòng phụ trợ bẩn: đặt các thùng dung tích 120 lít có màu sắc và biểu tượng theo quy định thu gom chất thải thông thường, chất thải lây nhiễm, chất thải tái chế, chất thải hóa học.
  • Thùng loại 240 lít dùng để vận chuyển chất thải.
  • Đơn vị Y học hạt nhân:
   • Ngoài các thùng rác thông thường, phải có thùng rác chuyên dụng (bọc chì) để thu gom chất thải phóng xạ tại phòng pha thuốc và phòng để rác phóng xạ. Các thùng rác phóng xạ lót túi nilon màu đen.
   • Nếu thùng rác bọc chì thứ nhất đầy sẽ được niêm phong và ghi rõ ngày đóng nắp, ngày được phép vận chuyển đi, người niêm phong. Thùng rác sẽ lưu giữ hết 10 chu kỳ bán rã của loại thuốc có thời gian bán rã dài nhất (60 giờ ~ 2,5 ngày) của thuốc mới được chuyển đi.
   • Trong thời gian đóng thùng rác thứ nhất, chất thải được thu gom vào thùng rác bọc chì thứ hai tại khu vực y học hạt nhân.
  • Nơi tập trung chất thải của bệnh viện: đặt các thùng dung tích 240 lít, có màu sắc và biểu tượng theo quy định.
   • Tại phòng pha thuốc và phụ trợ bẩn của các khoa phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom.
   • Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải được vệ sinh hàng ngày.
   • Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay thế cho túi cùng loại đã được thu gom chuyển về nơi lưu giữ tạm thời chất thải của Bệnh viện.
 • Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã màu quy định.
 • Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu huỷ như chất thải y tế nguy hại.
 • Các túi chất thải phải được buộc kín khi thu gom và vận chuyển.
 • Tần suất thu gom: Nhân viên Housekeeping hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của khoa ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần.
 • Hộp thu gom chất thải sắc nhọn có thể lưu tại khoa cho đến khi đầy, nhưng không quá 1 tháng.

4.2.3. Vận chuyển chất thải rắn trong bệnh viện

 • Chất thải được vận chuyển từ nơi phát sinh chất thải tới khu vực thu gom chất thải tập trung của bệnh viện bằng xe chuyên dụng và đúng mã màu quy định, do nhân viên Housekeeping thực hiện, ít nhất mỗi ngày một lần và khi cần.
 • Chất thải phóng xạ phải được nhân viên đơn vị Y học hạt nhân kiểm tra nồng độ phóng xạ đảm bảo suất liều bề mặt không vượt quá 0.5 μSv/ h trước khi loại bỏ nhãn phóng xạ và bàn giao cho nhân viên HK theo Phụ lục 4. Chất thải được vận chuyển đến khu tập trung và coi như chất thải lây nhiễm vì dính máu, dịch hoặc là vật sắc nhọn. Nồng độ phóng xạ túi chất
 • thải phải được ghi chép vào sổ theo dõi.
 • Khi vận chuyển chất thải, người vận chuyển không được để quá đầy chất thải trong xe, luôn đậy nắp xe khi vận chuyển và không để rò rỉ nước thải hoặc rơi vãi chất thải trên đường vận chuyển. Nếu để nước thải hoặc chất thải rơi vãi trên đường vận chuyển, người vận chuyển phải gọi điện thoại báo hotline HK lau hoặc thu gom ngay chất thải bị rơi vãi.
 • Khi vận chuyển chất thải trong thang máy, người vận chuyển không được để nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và sinh viên đi cùng.
 • Nhân viên vận chuyển chất thải phải mang khẩu trang, găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Tuyệt đối không được xách túi chất thải trong quá trình vận chuyển.

4.2.4. Lưu giữ chất thải rắn trong Bệnh viện

 • Nơi lưu giữ tập trung chất thải của bệnh viện phải riêng biệt và khoá mỗi khi ra vào, có biển hiệu và biển báo nghiêm cấm người không có nhiệm vụ không được vào khu vực này.
 • Nơi lưu giữ tập trung chất thải của bệnh viện phải luôn sạch sẽ, được chia làm các khu vực riêng biệt dành cho lưu giữ chất thải sinh hoạt và chất thải y tế nguy hại. Mỗi khu vực có biển báo, có cửa khóa kín, có thông khí tự nhiên tốt.
 • Nơi lưu giữ tập trung chất thải của bệnh viện được trang bị đủ phương tiện thu gom theo quy định, đảm bảo mọi chất thải luôn được chứa trong thùng. Tuyệt đối không để chất thải trực tiếp xuống sàn nhà.
 • Chất thải phóng xạ từ đơn vị Y học hạt nhân sau khi đạt yêu cầu nồng độ phóng xạ an toàn được lưu giữ tại nhà rác nguy hại. Bộ phận HK quản lý chất thải phải luôn có Sổ quản lý chất thải, cân để ghi đầy đủ mọi thông tin liên quan tới lượng chất thải của từng đơn vị trong bệnh viện, lượng chất thải xử lý và lượng chất thải chuyển giao cho Công ty vệ sinh môi trường.
 • Nơi lưu giữ tập trung chất thải của bệnh viện được trang bị đầy đủ phương tiện rửa tay; phương tiện bảo hộ và vệ sinh cá nhân; có các vật dụng và hoá chất cần thiết để xử lý khử khuẩn chất thải, làm vệ sinh bề mặt và ngoại cảnh khu vực lưu giữ chất thải.
 • Chất thải được chuyển tới nơi thu gom và xử lý chất thải của Thành phố bằng xe chuyên dụng theo hợp đồng của bệnh viện với Công ty vệ sinh môi trường đô thị có chức năng xử lý chất thải. Không tổ chức đốt chất thải tại bệnh viện. Trong trường hợp tăng đột xuất khối lượng chất thải, Ban quản lý tòa nhà trách nhiệm liên hệ kịp thời với Công ty vệ sinh môi trường đô thị để chuyển chất thải đi tiêu huỷ, đảm bảo không lưu giữ chất thải trong bệnh viện quá 48 giờ.
 • Trưởng bộ phận Housekeeping có trách nhiệm tổng hợp số liệu chất thải hàng tháng và thông báo Ban quản lý tòa nhà để làm thủ tục thanh toán.
 • Trưởng bộ phận Housekeeping báo cáo số liệu chất thải cho bộ phận KSNK để tổng hợp báo cáo quản lý chất thải gửi Sở Y tế và Sở Tài nguyên môi trường định kỳ hàng năm.

4.3. Quy định về an toàn trong thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế

 • Bệnh viện phải lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại (bao gồm việc xử lý áo/ cổ chì), chất thải lây nhiễm, chất thải thông thường, chất thải tái chế đảm bảo việc xử lý đúng quy định và bảo mật thông tin trên chất thải bệnh viện.
 • Mọi NVYT, đặc biệt nhân viên thực hiện thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải phải được tập huấn/ phổ biến về Quản lý chất thải y tế.
 • Khi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, nhân viên phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (găng tay, khẩu trang, ủng/ dép).
 • Nghiêm cấm nhân viên y tế thực hiện một số hành vi sau:
  • Tự ý thu gom, bán, cho chất thải hoặc vận chuyển chất thải ra ngoài bệnh viện mà không được phép.
  • Không thu gom ngay chất thải vào thùng/hộp gom chất thải tương ứng.
  • Để chất thải lẫn với đồ vải hoặc dụng cụ y tế.
  • Đậy nắp, dùng tay tháo rời bơm kim tiêm.
  • Vận chuyển chất thải bằng xe không đúng màu quy định, xe không có nắp đậy kín hoặc xách túi đựng chất thải sắc nhọn.
Việc phân loại và xử lý đúng chất thải y tế nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất cho bệnh nhân

5. Xử lý nước thải bệnh viện

5.1. Phân loại chất thải lỏng y tế

 • Nước thải từ các hoạt động chuyên môn
 • Chất thải lỏng phóng xạ
 • Nước thải sinh hoạt
 • Nước thải từ nhà vệ sinh
 • Nước thải chứa hóa chất
 • Nước thải từ bếp
 • Nước mưa

5.2. Thu gom nước thải

 • Nước mưa từ mái và sân, vườn được thu gom hệ thống nước thải riêng và chảy vào hệ thống nước thải của thành phố.
 • Nước thải từ các khoa/phòng thu gom vào đường riêng và qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện trước khi đổ vào hệ thống nước thải của thành phố.
 • Nước thải lỏng hóa chất nằm trong hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải phải đóng gói vào can chuyển công ty có chức năng xử lý chất thải này.
 • Nước thải tại đơn vị Y học hạt nhân:
  • Nước thải phóng xạ thu gom từ các nhà vệ sinh người bệnh, nước rửa từ phòng pha thuốc phòng tẩy xạ, v.v thu gom riêng bằng hệ thống đường ống bọc chì dày 2mm rồi đưa về bể tự hoại kết hợp với bể lưu nước đặt tại tầng hầm B2. Thời gian lưu nước trong bể lưu nước phải đảm bảo trên 60h để chờ phân rã. Hệ thống bể lưu chất thải phóng xạ riêng biệt với hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.
  • Sau khi đạt đủ thời gian phân rã, nước thải từ bể lưu nước sẽ được bơm ra hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện tại tầng hầm B2. Sau khi bơm hết nước thải trong bể lưu nước, nước thải từ bể tự hoại sẽ được bơm sang bể lưu nước tiếp tục quá trình phân rã.
  • Nước thải khu vệ sinh thông thường được thu gom riêng và kết nối với hệ thống thoát nước sinh hoạt hiện có của bệnh viện.

5.3. Quản lý hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện

 • Phòng Kỹ thuật có trách nhiệm vận hành và định kỳ kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hồ sơ xử lý nước thải.
 • Bộ phận KSNK định kỳ kiểm tra chất lượng nước thải (bao gồm cả chỉ số phóng xạ) trước khi xả ra hệ thống nước thải thành phố và thông báo với phòng Kỹ thuật kết quả để có xử lý kịp thời đảm bảo chất lượng nước thải.

Phụ lục 1: Một số biểu tượng

Phụ lục 2: Bảng phân loại và thu gom chất thải bệnh viện

Phụ lục 3: Phân loại chất thải vỏ lọ thuốc hoặc thuốc hết hạn/thuốc không dùng

Phụ lục 4: Biên bản giao nhận chất thải phóng xạ đã qua chu kỳ phân rã

Phụ lục 5:

Phân loại chất thải lỏng y tế

Phụ lục 06

Phân loại chất thải rắn y tế

Tài liệu tham khảo

 • Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường, Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về Quản lý chất thải y tế.
 • Yves Chartier, Jorge Emmanuel, Ute Pieper,Annette Prüss, Philip Rushbrook, Ruth Stringer, William Townend, Susan Wilburn and Raki Zghondi, 2014, Safe management of wastes from health-care activities. (link tham khảo https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/)
 • CIWM, An Introductory Guide to Healthcare Waste Management in England & Wales, 2014 (links tham khảo https://www.ciwm.co.uk/mwg- internal/de5fs23hu73ds/progress?id=yvoc9CUSbbstnSHtVU2YMObsrKt1v28GoxSaUTUlUK0,&dl)
 • CIWM, An Introductory Guide to Healthcare Waste Management in England & Wales, 2014

Từ viết tắt:

 • QLCT: Quản lý chất thải
 • NVYT: Nhân viên y tế
 • KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản. Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có. Đường link liên kết VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
3

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia