MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định phối hợp quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn

Ngày xuất bản: 10/08/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn quy định phối hợp quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn áp dụng cho các Khoa/Phòng, Trung tâm Tiệt Khuẩn tại Bệnh viện Vinmec.

Người thẩm định: Trưởng tiểu ban KSNK Người phê duyệt: Phùng Nam Lâm Ngày phát hành: 06/03/2020       Ngày hiệu chỉnh: 20/01/2020

Mục đích trong việc quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn sẽ giúp bệnh viện xác định các dụng cụ đi mượn/cho mượn và làm rõ trách nhiệm của và các bên đi mượn/cho mượn. Quản lý và thực hành tốt nhất đối với tất cả các dụng cụ đi mượn/cho mượn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh có phẫu thuật /thủ thuật.

1. Phạm vi áp dụng việc quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn

 • Trung tâm tiệt khuẩn (TTTK) quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn.
 • Lãnh đạo các khoa phòng và bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK):
  • Quản lý việc theo dõi, giám sát thực hiện dụng cụ đi mượn/cho mượn tại TTTK
  • Bảo đảm dụng cụ đi mượn/cho mượn không bị hỏng, thay đổi cấu trúc, chất lượng và không thất thoát tài sản chung của bệnh viện.

2. Định nghĩa và thuật ngữ

 • Dụng cụ đi mượn là những dụng cụ mang từ nơi khác (bệnh viện khác, hãng dụng cụ, phẫu thuật viên, v.v) đến bệnh viện Vinmec để sử dụng cho người bệnh.
 • Dụng cụ cho mượn là những dụng cụ thuộc tài sản của bệnh viện mang ra ngoài bệnh viện và cho các bệnh viện trong chuỗi hoặc bệnh viện bên ngoài mượn.

3. Nguyên tắc

 • Chỉ sử dụng dụng cụ/vật tư đi mượn trong trường hợp được bác sỹ phẫu thuật/điều trị yêu cầu, hoặc tại thời điểm sử dụng mà bệnh viện không có sẵn.
 • Dụng cụ đi mượn phải được kiểm soát chặt chẽ về số lượng, chất lượng và được xử lý lại đầy đủ theo đúng quy trình tại Vinmec trước khi sử dụng cho người bệnh (kể cả dụng cụ đã được tiệt khuẩn từ nơi khác).
 • Dụng cụ cho mượn phải được sự phê duyệt của Ban lãnh đạo (BLĐ) bệnh viện, phụ trách đơn vị và được TTTK hướng dẫn cụ thể trước khi sử dụng và bàn giao.
Tìm hiểu về quy trình chuyên môn quy định phối hợp quản lý dụng cụ đi mượn/cho mượn

4. Nội dung thực hiện

 • Quy trình kiểm soát dụng cụ đi mượn từ nơi khác
Các bước và cách thức thực hiện

Yêu cầu

(Lí do/ Tiêu chuẩn/ Lưu ý)

 • Thông báo về dụng cụ đi mượn
 • Khi có ca mổ cần mượn dụng cụ, bác sỹ phẫu thuật /điều trị chủ động liên hệ với bên cho mượn dụng cụ để mượn dụng cụ.
 • Bác sỹ phẫu thuật gửi phiếu đặt lịch mổ hoặc email tới các bộ phận liên quan gồm:
 • TTTK
 • Nơi sử dụng như phòng mổ, các phòng thủ thuật, ngay sau khi khám và có chỉ định PT/TT.
 • Nhà cung cấp (NCC)/công ty cho mượn
 1. Phiếu đặt lịch mổ hoặc email cần ghi rõ yêu cầu về dụng cụ đi mượn (tên dụng cụ, số lượng, NCC/công ty, số điện thoại liên hệ).
Bác sỹ PTV cần thông báo trước cuộc mổ phiên ít nhất 48 giờ, không quy định đối với trường hợp cấp cứu.

 • Dụng cụ đi mượn phải được chuyển đến TTTK trước thời điểm bắt đầu ca mổ tối thiểu 24h (ví dụ: bệnh nhân mổ vào lúc 9h ngày hôm sau thì dụng cụ phải được đưa vào CSSD muộn nhất lúc 9h ngày hôm trước).
 • Không quy định đối với trường hợp cấp cứu.
 • Trường hợp TTTK không nhận được phiếu đặt lịch mổ hoặc email liên quan, TTTK có quyền từ chối tiếp nhận dụng cụ; bác sỹ Phẫu thuật/điều trị là người chịu trách nhiệm với người bệnh về việc trì hoãn ca PT/TT.
 • Trường hợp TTTK không thấy dụng cụ được chuyển đến trước giờ quy định mà không thể liên hệ được với bên cho mượn dụng cụ theo thông tin trên phiếu đặt lịch PT/TT hoặc email cần phải thông báo ngay cho bác sỹ phẫu thuật/điều trị và điều dưỡng trưởng phòng mổ bằng điện thoại (ghi lại thông tin vào sổ) để có phương án thay thế.
 • Giao dụng cụ đi mượn – bên cho mượn
 • Chuẩn bị bộ dụng cụ theo yêu cầu của bác sỹ phẫu thuật/điều trị.
 • Cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc làm sạch, lắp ráp và tiệt khuẩn bao gồm:
 • Loại hóa chất xử lý làm sạch nên dùng
 • Phương pháp tiệt khuẩn
 • Hướng dẫn sử dụng
 1. Dụng cụ cần mang đến đúng thời gian quy định.
 • Dụng cụ được gói kín trong suốt quá trình vận chuyển
 • Dụng cụ phải đảm bảo chất lượng sử dụng
 • Đã được làm sạch, khô trước khi chuyển đến
 • Dụng cụ đảm bảo được tháo rời toàn bộ tất cả các chi tiết lắp ráp 
 • Có danh mục chi tiết đi kèm/mỗi bộ dụng cụ và danh mục dụng cụ lẻ
 • Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
 • Hộp chứa dụng cụ cần đảm bảo chất lượng
 • Bộ dụng cụ trọng lượng không được quá 11.3kg (tính cả hộp)
 • Đảm bảo đáp ứng đủ thời gian theo yêu cầu (trước 24h)
 • Nhận dụng cụ đi mượn – TTTK
 • Kiểm tra chất lượng từng dụng cụ, nếu có bất kỳ dụng cụ nào không đạt và không an toàn phải yêu cầu bên cho mượn thay đổi.
 • Nhận số lượng theo danh mục được cung cấp
 • Đảm bảo dụng cụ được tháo rời/ mở khớp hoàn toàn 
 • Tất cả dụng cụ chưa được tiệt khuẩn/ hoặc đã tiệt khuẩn từ cơ sở ngoài mang vào Vinmec đều được xem là dụng cụ nhiễm bẩn và cần phải xử lý lại theo quy trình của Vinmec.
 • Làm sạch dụng cụ đi mượn – TTTK

Phối hợp với bên cho mượn để đánh giá và lựa chọn phương pháp hiệu quả để xử lý (bằng tay/máy rửa đa năng/ máy rửa siêu âm)

 • Đảm bảo dụng cụ sạch và không có vết bẩn nhìn thấy sau khi xử lý
 • Đóng gói, diệt khuẩn – TTTK
 • Dụng cụ được đóng gói theo qui trình của Vinmec.
 • Sử dụng sàng/ hộp của Vinmec (nếu hộp chứa bên cho mượn không đảm bảo chất lượng)
 • Tiệt khuẩn dụng cụ bằng phương pháp đã được khuyến cáo
 • Bộ dụng cụ đảm bảo đóng gói đúng cách theo tiêu chuẩn của Vinmec
 • Bàn giao dụng cụ đi mượn – TTTK
 • Bàn giao tất cả dụng cụ đi mượn cho bên sử dụng sau khi đã được xử lý theo qui trình tại Vinmec theo phụ lục 1.
 • Căn cứ vào danh mục có trong bộ dụng cụ, bên sử dụng kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng.
 • Ký nhận bàn giao giữa 2 bên
 • Dụng cụ được bàn giao ngay cho bên sử dụng sau khi hoàn tất các qui trình xử lý tại TTTK 
 • Bên sử dụng và TTTK cùng kiểm tra để đảm bảo các thông tin được đầy đủ theo yêu cầu về số lượng và chủng loại.
 • Ký xác nhận trong sổ bàn giao.
 • Xử lý dụng cụ đi mượn sau khi sử dụng

Dụng cụ sau khi sử dụng, phải được chuyển về TTTK để xử lý làm sạch trước khi trả lại bên cho mượn

 • Dụng cụ phải được làm sạch, khô ngay sau khi sử dụng
 • Được cho vào hộp kín hoặc gói kín trước khi chuyển ra ngoài Vinmec
 • Ghi nhận thông tin
 • Có biên bản bàn giao được thể hiện đầy đủ các thông tin (phụ lục 1)
 • Có chữ ký đầy đủ của bên mượn và bên cho mượn.
 • Nhập thông tin NB có sử dụng dụng cụ đi mượn và gửi phòng QLCL hàng tháng
 • Bên sử dụng dán thông tin (PID) của NB trong Biên bản bàn giao và chuyển lại cho TTTK lưu giữ
 • Có chữ ký xác nhận của bên 2 bên
 • Quy trình cho mượn dụng cụ để sử dụng ngoài bệnh viện Vinmec

Các bước và cách thức thực hiện

Yêu cầu

(Lí do/ Tiêu chuẩn/ Lưu ý)

 • Phê duyệt của Lãnh đạo bên bệnh viện

Trường hợp cho đơn vị khác mượn dụng cụ của bệnh viện Vinmec hoặc mang dụng cụ của bệnh viện Vinmec ra ngoài để sử dụng phải được phép của Lãnh đạo bệnh viện.

 • Xác nhận của lãnh đạo bằng email/văn bản công văn
 • Trong trường hợp cấp cứu sẽ xác nhận bằng điện thoại
 • Bàn giao cho đơn vị bàn mượn dụng cụ

Bàn giao dụng cụ của bệnh viện cho nhân viên mượn dụng cụ/phẫu thuật viên.

 • Có biên bản bàn giao chi tiết danh mục từng dụng cụ/ bộ dụng cụ và ghi rõ tình trạng dụng cụ theo Phụ lục 2.
 • Nhận lại dụng cụ sau khi cho mượn.
  • Làm sạch và vận chuyển trả lại TTTK.
  • Nhận và kiểm dụng cụ sau khi sử dụng.
  • Sau đó dụng cụ được xử lý theo đúng quy trình của bệnh viện.
 • Dụng cụ sau khi sử dụng phải được làm sạch và khô tại nơi sử dụng, bao gói trong 2 lớp toan vải hoặc giấy/hộp.
 • Kiểm tra chất lượng từng loại dụng cụ theo biên bản cho mượn.

Phụ lục 1 Phụ lục 2

5. Các từ viết tắt

 • BLĐ: Ban lãnh đạo
 • KTV: Kỹ thuật viên
 • NB: Người bệnh
 • PT/TT: Phẫu thuật/thủ thuật
 • PTV: Phẫu thuật viên
 • QLCL: quản lý chất lượng
 • TTTK: Trung tâm Tiệt khuẩn

Tài liệu tham khảo

ANSI/AAMI ST79 Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2017) “Standard of Practice VIII/Association of Surgical Technologists” Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản. Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có. Đường link liên kết VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
2

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia