MỚI

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao gây mê cho người bệnh mổ tim hở người lớn

Ngày xuất bản: 10/08/2022

Hướng dẫn thực hiện quy trình chuyên môn chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao gây mê cho người bệnh mổ tim hở người lớn áp dụng cho Điều dưỡng gây mê tại các bệnh viện

Người thẩm định: Ngô Đức Thọ

Người phê duyệt: Ngô Đức Thọ

Ngày phát hành: 02/03/2020

Ngày hiệu chỉnh: 04/03/2022

1. Mục đích

 • Chuẩn bị VTTH, TTB , thuốc và phương tiện dụng cụ trước khi gây mê một cách đầy đủ và an toàn .
 • Chủ động trong công việc và hạn chế được sự cố hoặc kịp thời xử trí cấp cứu người bệnh có thể xảy ra trong quá trình gây mê.
 • Giúp cho các ĐD gây mê tham khảo và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

2. Hướng dẫn cụ thể

Các bước thực hiệnNội dungTiêu chuẩn
A. Trước khi thực hiện các kỹ thuật
1. Vệ sinh tayTheo “Quy định vệ sinh tay”“Hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh tay thường quy”Đảm bảo các bước theo đúng quy trình
2. Trang thiết bị
 • Máy gây mê: 01
 • Máy hút : 01
 • Máy sưởi hơi : 01
 • Đệm sưởi ấm : 01
 • Máy Mornitor : 02
 • Bơm tiêm điện : 02.
 • Bơm tiêm PCA :01
 • Máy truyền dịch : 01
 • Máy thử khí máu : 01
 • Máy siêu âm : 01
 • Máy đo oxy não : 01
 • Máy EV 1000 : 01
 • Máy bơm hơi ngắt quãng phòng huyết khối 2 chân.
Tuân thủ theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Test thiết bị trước khi sử dụng đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động
3. Phương tiện
 • Khay tiêm.
 • Khay tĩnh mạch trung ương.
 • Khay chọc động mạch.
 • Khay gây tê.
 • Xe gây mê
 • Bộ đèn đặt NKQ
 • Ống nghe
 • Mask úp mặt, Mandrin.
 • Túi bóp áp lực :02 cái.
 • Giá dome : 01.
 • Sonde nhiệt độ :02 cái
 • Đầy đủ, đảm bảo hoạt động tốt.
 • Bộ đèn NKQ đảm bảo sáng tốt, bóng mask phù hợp với NB.
4. Thuốc và dịch truyền
 • Ringerfundin 500ml
 • Glucose 5% 500ml
 • Gelofusine 500ml
 • Natri Clorid 0.9% 500ml
 • Natri Clorid 0.9% 100ml
 • Nước muối rửa
 • Betadine 100ml
 • Sufentanil 50mcg/1ml
 • Ephedrin 30mg/ml
 • Suxamethonium 100mg/2ml
 • Esmeron 50mg/5ml
 • Propofol 1% 50ml
 • Etomidate 20mg/10ml
 • Ketamine 500mg/10ml
 • Dexamethasone 4mg/ml
 • Midazolam 5mg/ml
 • Transamin 250mg/5ml
 • Heparin 2500UI/5ml
 • Furosemide 20mg/2ml
 • Nexium 40mg
 • Atropine 0.25mg/ml
 • Adrenalin 1mg/ml
 • Noradrenalin 1mg/ml
 • Dobutamin 250mg/20ml
 • Nicardiphine 10mg/10ml
 • Dopamine 200mg/5ml
 • Glyceryl 10mg/10ml
 • Milrinone 10mg/10ml
 • Avlocardyl 5mg/5ml
 • Phenyl ephrin 500mcg/10ml
 • Protamin Choay 100mg/10ml
 • Sulfate de magnesium, 15g/10ml
 • Calci Chloride 10% 5ml
 • Sodium Bicarbonate , 4.2 % 250ml
 • Thuốc và dịch truyền phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng người bệnh theo chỉ định của BSGM.
 • Đảm bảo và sử dụng thuốc theo đúng quy định của bệnh viện.
 • Đặt cơ số thuốc tại xe gây mê đầy đủ và được quản lý chặt chẽ.
5. VTTH
 • Dây truyền dịch : 05 bộ
 • Chạc ba dây nối : 02 cái
 • Chạc ba không dây nối: 10 cái
 • Dây truyền máu: 03 bộ
 • Dây nối truyền dịch 75cm: 02 cái
 • Dây nối BTĐ: 05 cái
 • Kim luồn 20G: 02 cái
 • Alcohol prep pad: 10 cái
 • Tegaderm film 6×7 không rãnh : 05 cái
 • Tegaderm film 10×12: 02 cái
 • Băng dính lụa : 01 cuộn
 • Băng dính giấy: 01 cuộn
 • Điện cực tim người lớn : 10 cái
 • Bơm tiêm 10 ml : 10 cái
 • Bơm tiêm 20 ml : 10 cái
 • Bơm tiêm 5 ml : 10 cái
 • Bơm tiêm 20ml không kim có xoáy: 05 cái.
 • Bơm tiêm 1ml : 10 cái
 • Bơm tiêm 50ml có xoáy: 03 cái
 • Bơm 50ml rửa: 01 cái
 • Ống NKQ : 03 (cỡ khác nhau)
 • Sonde hút nhớt 12-14: 02 cái
 • Fin lọc khuẩn NL: 01 cái
 • Dây máy thở NL :01
 • Gạc sạch: 1 gói.
 • Gạc vô khuẩn 10×10 2 lớp: 05 gói .
 • Găng khám : 01 hộp.
 • Găng vô trùng : 05 đôi
 • Canuy mayo : 03 cái
 • Dome Argon: 03 cái
 • Catheter ĐM 20G: 02 cái
 • Catheter TMTW 7F 3 nòng: 01 bộ.
 • Biopacth : 02 cái
 • Flotrac Sensor (Theo dõi CCO/CCI, SV/SVI,
 • SVV, SVR/SVRI): 01 bộ
 • Volum View (Theo dõi
 • CO,SV,SVR,SVV,SVI,EVLW): 01 bộ
 • Swan ganz 7F: 01 bộ
 • Chỉ Dafilon 3/0: 03 sợi
 • Khăn có lỗ 40×40, S: 03 cái
 • Khăn có lỗ 80×80, B: 02 cái
 • Khăn có lỗ 1,2 x 1,8m: 01 cái
 • Kit thử khí máu EG7: 10 cái
 • Kit thử khí máu CG4: 10 cái
 • Kít thử ACT: 10 cái
 • Đầu bảo vệ sonde nhiệt độ: 02 cái.
 • Entropy : 01 cái.
 • Sonde dạ dày.
 • Túi camera : 02.
 • Bộ gây tê NMC: 02
 • Mask oxy NL :01
 • Cuộn 3M
 • Túi chun vô trùng.
 • Cơ số VTTH tại mỗi xe gây mê, gây tê đầy đủ và được quản lý chặt chẽ.
 • VTTH phải còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, đảm bảo vô khuẩn và phù hợp với NB.
6. Định danh NB
 • Tiến hành định danh NB: họ và tên, ngày tháng năm sinh, PID .
 • Đối chiếu với thông tin trên hồ sơ bệnh án và vòng đeo tay.
Đảm bảo đúng NB , đúng phẫu thuật, đúng vị trí phẫu thuật
7. Giáo dục sức khỏeThông báo cho NB/ thân nhân về mục đích, các bước tiến hành, khoảng thời gian thực hiện phương pháp gây mê để họ yên tâm hợp tác trong quá trình thực hiện.NB/ thân nhân yên tâm và hợp tác.
B. Trong khi thực hiện thủ thuật
8. Vệ sinh tayTheo “Quy định vệ sinh tay” “Hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh tay thường quy”Đảm bảo các bước đúng theo quy trình.
9. Lắp phương tiện theo dõi
 • Theo dõi điện tim, huyết áp, SpO2, nhịp thở.
 • Thực hiện liệu pháp ôxy cho NB 3 lit/phút.
 • Tuân thủ quy trình theo dõi NB trước trong sau gây tê.
 • Điện cực tim, băng huyết áp phù hợp với NB
10. Lập đường truyền TMThực hiện liệu pháp tĩnh mạchTuân thủ theo đúng quy trình
11. Gây Mê
 • Phụ giúp BSGM đặt NKQ.
 • Theo dõi NB trong suốt quá trình phẫu thuật.
 • Làm khí máu, test ACT trước, trong và sau phẫu thuật.
 • Chuẩn bị kết thúc phẫu thuật làm lại các xét nghiệm cơ bản.
 • Sau thủ thuật, phụ giúp BSGM chuyển NB về khoa ICU.
Đảm bảo an toàn cho NB trong và sau thủ thuật.
12. Lập đường truyền TMTT
 • Phụ giúp BSGM:
  • Đặt catheter TMTT
  • Đặt catheter động mạch quay
  • Đặt catheter động mạch đùi
  • Đặt catheter TM đùi
  • Kết nối hệ thống theo dõi qua Mornitor và máy EV 1000
Đảm bảo BSGM làm thủ thuật an toàn và thuận lợi.
13. Tư thế NBNgười bệnh nằm ngửa.
 • Tư thế thuận lợi khi thực hiện kỹ thuật.
 • Đảm bảo giữ ấm cho NB trong suốt quá trình phẫu thuật.
14. Gây tê giảm đau sau mổPhụ giúp BSGM đặt catheter cơ dựng sống theo “Hướng dẫn chuẩn bị thuốc, trang thiết bị, VTTH gây tê cơ dựng sống bằng bộ catheter ngoại vi dưới siêu âm”Thực hiện theo đúng quy định
C. Sau khi thực hiện các kỹ thuật
15. An toàn NB
 • Hỗ trợ NB trở lại tư thế thoải mái sau khi thực hiện kỹ thuật.
 • Dự phòng ngã cho NB sau phẫu thuật theo “Quy định dự phòng và xử trí ngã trong bệnh viện”
 • NB được đảm bảo an toàn và thoải mái sau khi thực hiện thủ thuật.
 • Đảm bảo giữ ấm cho NB trong suốt quá trình thủ thuật
16. Phân loại chất thảiPhân loại chất thải theo “Quy định quản lý chất thải” và thu dọn dụng cụ theo quy định “Quản lý và xử lý công cụ, dụng cụ”Thực hiện theo đúng quy định
17.Vệ sinh tayTheo “Quy định vệ sinh tay” “Hướng dẫn  kỹ thuật vệ sinh tay thường quy”Đảm bảo các bước theo đúng quy trình.
18. Ghi chép bệnh án gây mê
 • Ghi chép theo quy định “Theo dõi người bệnh và ghi chép trong gây mê phẫu thuật thủ thuật’’
 • Ghi nhận VTTH, thuốc đã sử dụng trong gây tê.
Thực hiện theo đúng quy định

Chữ viết tắt:

 • VTTH : vật tư tiêu hao.
 • BN : bệnh nhân
 • NKQ : nội khí quản
 • PT : phẫu thuật
 • TMTT: tĩnh mạch trung tâm
 • TM: tĩnh mạch
 • BSGM: bác sỹ gây mê
 • ĐD: điều dưỡng
 • TTB: trang thiết bị
facebook
0

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia