MỚI

Giải trình tự sâu các MicroRNA từ các mụn màng ngoài tế bào tiết lộ sự liên kết của hàng hóa với tế bào có nguồn gốc tế bào.

Ngày xuất bản: 16/05/2022

Nhóm tác giả: Uyen Thi Trang Than , Dominic Guanzon , James A Broadbent , Tony J Parker , David I Leavesley.

Ngày đăng tải: ngày 8 tháng 2 năm 2020

Đã đăng tải trên tạp chí: International Journal of Molecular Science, tập 21, mục 3, trang 1141.

 

Đơn vị công tác

  1. Viện Nghiên Cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec, Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec, Hà Nội, Việt Nam
  2. Chương trình nghiên cứu Sửa chữa mô và Sinh lý Dịch mã, Viện Sức khỏe và Phát triển Y sinh, Đại học Công nghệ Queensland, Kelvin Grove, QLD 4059, Australia
  3. Trường Khoa học Y sinh, Phân khoa Sức khỏe, Đại học Công nghệ Queensland, Kelvin Grove, QLD 4059, Australia 
  4. Viện Nghiên cứu Da Singapore, Cơ quan Khoa học, Kỹ thuật và Nghiên cứu, 8A Biomedical Grove, Singapore 138648, Singapore

Tóm tắt

Các thể tiết ngoại bào (EVs) đã nổi lên như các ứng viên tiềm năng trong  chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi trước đây đã từng báo cáo rằng các tế bào sừng giải phóng ba loại EVs vào môi trường ngoại bào. Quan trọng là EVs có chứa một số lượng lớn các microRNA (miRNA) là các chất vận chuyển. Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm tra mức độ biểu hiện của các miRNA trong EVs có nguồn gốc từ các tế bào sừng, các gen đích và các chức năng sinh học tiềm năng của chúng. Các kết quả giải trình tự gen thế hệ mới cho thấy hơn một trăm miRNA ở mỗi loại EVs có mức độ biểu hiện gen cao hơn 100 lần đọc trên triệu (RPM), cho thấy sự dư thừa tương đối cao. Phân tích các miRNA có mức độ dư thừa cao nhất phát hiện các mối liên quan với các nguồn gốc tế bào sừng khác nhau. Ví dụ, hsa-miR-205 có liên quan đến các tế bào HaCaT (HaCaTs), trong khi hsa-miR-21, hsa-miR-203, hsa-miR-22 và hsa-miR-143 có liên quan với các tế bào sừng nguyên phát ở da người (PKCs). Ngoài ra, phân tích đánh dấu chức năng các gen được điều hòa bởi các miRNA kể trên, đặc biệt liên quan đến các quá trình sinh học, cũng phát hiện ra các mối liên quan đặc hiệu về loại  tế bào với HaCaTs hoặc PKCs. Thật vậy, các tác động chức năng của EV có liên quan đến nguồn gốc tế bào cha mẹ của chúng; cụ thể, EVs có nguồn gốc PKC gây xâm nhiễm nguyên bào xơ trong khi EVs có nguồn gốc HaCaT không có chức năng này. Ngoài ra, dữ liệu trong nghiên cứu này cho thấy rằng EVs có nguồn gốc tế bào sừng và/hoặc các chất vận chuyển của chúng có tiềm năng ứng dụng để chữa lành vết thương.  

Từ khóa: thể tiết ngoại bào; các tế bào sừng; microRNA; chữa lành vết thương. 

Được trích dẫn: 2 bài báo

Các tế bào mô đệm trung mô từ người hiến mắc bệnh khí phế thũng và các thể tiết ngoại bào của các tế bào này không có khả năng đảo ngược tình trạng rối loạn chức năng tim mạch, hô hấp trong bệnh khí phế thũng nặng trên thực nghiệm

Thể tiết ngoại bào – nền tảng cơ sở chẩn đoán và điều trị tiềm năng đối với các bệnh da và lão hóa

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
13

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia