MỚI

Đánh giá việc xuất viện các bệnh nhân xuất huyết đường tiêu hóa trên cấp tính từ khoa cấp cứu qua mở rộng thang điểm Glasgow-Blatchford

Ngày xuất bản: 16/08/2022

Đánh giá việc xuất viện các bệnh nhân xuất huyết đường tiêu hóa trên cấp tính từ khoa cấp cứu qua mở rộng thang điểm Glasgow-Blatchford. GBS đánh giá chính xác việc có cần can thiệp và tử vong ở bệnh nhân AUGIB, ngưỡng điểm số bằng 0 được khuyến nghị để xác định bệnh nhân xuất viện mà không cần nội soi. Tuy nhiên, giới hạn này bị hạn chế bởi cách xác định tỷ lệ thấp bệnh nhân có nguy cơ thấp.

Nhóm tác giả: Thomas Banister, Josesph Spiking, and Lakshmana Ayaru

Đơn vị công tác: Khoa Tiêu hóa, Chăm sóc sức khỏe của Đại học Hoàng gia và Đại học Hoàng gia London, Luân Đôn, Vương quốc Anh

Được đăng tải trên tạp chí: BMJ Open Gastroenterol. 

Xuất bản online: 30/8/2018

Tổng quan

1. Đối tượng 

Sử dụng thang điểm xuất huyết Glasgow-Blatchfor (Glasgow-Blatchford Score – GBS) mở rộng ≤1 để đánh giá bệnh nhân xuất huyết đường tiêu hóa trên cấp tính (acute upper gastrointestinal bleeding – AUGIB) xuất viện từ khoa cấp cứu. 

2. Bối cảnh nghiên cứu

GBS đánh giá chính xác việc có cần can thiệp và tử vong ở bệnh nhân AUGIB, ngưỡng điểm số bằng 0 được khuyến nghị để xác định bệnh nhân xuất viện mà không cần nội soi. Tuy nhiên, giới hạn này bị hạn chế bởi cách xác định tỷ lệ thấp bệnh nhân có nguy cơ thấp. Việc mở rộng giới hạn đến ≤1 hoặc ≤2 đã được đề xuất để tăng tỷ lệ này, nhưng vẫn còn tranh cãi về mức giới hạn tối ưu và ít dữ liệu về hiệu suất trong thực hành lâm sàng thường quy. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu trung tâm kép trong đó bệnh nhân có AUGIB và GBS ≤1 được xuất viện mà không cần nội soi trừ khi có lý do nhập viện khác. Phân tích hồi cứu về kết cục bất lợi liên quan được xác định là tiêu chí kết hợp của truyền máu, can thiệp hoặc tử vong trong 30 ngày. 

4. Kết quả 

569 bệnh nhân AUGIB trong nghiên cứu từ năm 2015 đến năm 2018. 146 (25,7%) có GBS ≤1 (70, GBS = 0; 76, GBS = 1). Trong số này, 103 (70,5%) được quản lý như bệnh nhân ngoại trú và không có trường hợp nào có kết quả bất lợi. GBS ≤1 có giá trị dự đoán âm = 100% và GBS có diện tích dưới đường biểu diễn (AUROC – area under receiver operator characteristic​​) = 0,89 (KTC 95% 0,86 đến 0,91) trong việc dự đoán kết quả bất lợi. Trong năm 2008-2009, trước khi chấm điểm nguy cơ (n = 432), 6,5% bệnh nhân có AUGIB được xuất viện an toàn từ khoa cấp cứu so với 18,1% (p <0,001) trong nhóm thuần tập này. Giới hạn GBS ≤2 có liên quan đến kết quả bất lợi trong 8% trường hợp. 

5. Kết luận 

GBS ≤1 là ngưỡng tối ưu để xuất viện bệnh nhân có AUGIB từ khoa cấp cứu. 

Từ khóa: nội soi, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu tiêu hóa

  • PMCID: PMC6135483
  • PMID: 30233807
  • doi: 10.1136/bmjgast-2018-000225

Để đọc chi tiết nghiên cứu này, vui lòng truy cập Tại đây 

Được trích dẫn

Glasgow-Blatchford Score Predicts Post-Discharge Gastrointestinal Bleeding in Hospitalized Patients with Heart Failure Yu Hotsuki, Yu Sato, Akiomi Yoshihisa, Koichiro Watanabe, Yusuke Kimishima, Takatoyo Kiko, Tetsuro Yokokawa, Tomofumi Misaka, Takamasa Sato, Takashi Kaneshiro, Masayoshi Oikawa, Atsushi Kobayashi, Takayoshi Yamaki, Hiroyuki Kunii, Kazuhiko Nakazato, Yasuchika Takeishi J Clin Med. 2020 Dec; 9(12): 4083. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.3390/jcm9124083.

PMCID: PMC7766138

facebook
8

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia