MỚI

Đánh giá kết quả thị trường trên mắt glôcôm góc mở nguyên phát sau điều trị tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser

Ngày xuất bản: 10/08/2022

Đánh giá kết quả thị trường trên mắt glôcôm góc mở nguyên phát sau điều trị tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser được thực hiện trên 84 mắt glôcôm góc mở nguyên phát chưa điều trị gì. Các mắt được đưa vào nghiên cứu sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm 1: điều trị thuốc tra Travoprost 0,004% ngày 1 lần hoặc nhóm 2: tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser 360°. Làm thị trường Humphrey 24:2 tại các thời điểm: trước điều trị, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng

Trần Minh Hà1, Đào Thị Lâm Hường2

1 Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina
2 Hội Nhãn khoa Việt Nam

1. Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi trên thị trường trên mắt glôcôm góc mở nguyên phát sau điều trị tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, thực hiện trên 84 mắt glôcôm góc mở nguyên phát chưa điều trị gì. Các mắt được đưa vào nghiên cứu sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm 1: điều trị thuốc tra Travoprost 0,004% ngày 1 lần hoặc nhóm 2: tạo hình vùng bè chọn lọc bằng laser 360°. Làm thị trường Humphrey 24:2 tại các thời điểm: trước điều trị, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng. 

Kết quả: Sau 18 tháng, giá trị trung bình và trung vị của độ lệch trung bình (MD) và độ lệch riêng biệt (PSD) đều ổn định qua các lần khám. 37 mắt (88,0%) trong nhóm 2 có thị trường cải thiện chậm, số mắt có tiến triển nặng hơn là 5 mắt trong đó 2 mắt (4,8%) tiến triển chậm, 1 mắt (2,4%) tiến triển trung bình và 2 mắt (4,8%) tiến triển nhanh. Không có mắt nào có tiến triển sang giai đoạn nặng hơn trên thị trường. Nhóm 1 có số mắt có tiến triển nhanh trên thị trường cao hơn nhóm 2 (11,9% so với 4,8%) nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Kết luận: Các mắt glôcôm góc mở nguyên phát điều trị tạo hình vùng bè có chọn lọc bằng laser có kết quả thị trường ổn định và không có sự khác biệt về mức độ tiến triển trên thị trường so với điều trị bằng thuốc tra Travoprost 0,004%.

2. Chi tiết bài viết

4. Tài liệu tham khảo

  • Bryan SR, Crabb DP. A New Graphical Tool for Assessing Visual Field Progression in Clinical Populations. Transl Vis Sci Technol. Feb 2018;7(1):22. 
  • Gazzard G, Konstantakopoulou E, Garway-Heath D, et al. Selective laser trabeculoplasty versus eye drops for first-line treatment of ocular hypertension and glaucoma (LiGHT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. Apr 13 2019;393(10180):1505-1516. 
  • Jang Y, Jee D, Lee D, Choi NK, Bae S. Medication Adherence and Persistence of Open-Angle Glaucoma Patients in Korea: A Retrospective Study Using National Health Insurance Claims Data. Int J Environ Res Public Health. Apr 13 2021;18(8) 
  • Latina MA, Park C. Selective targeting of trabecular meshwork cells: in vitro studies of pulsed and CW laser interactions. Exp Eye Res. Apr 1995;60(4):359-71. 
  • Nouri-Mahdavi K, Hoffman D, Coleman AL, et al. Predictive factors for glaucomatous visual field progression in the Advanced Glaucoma Intervention Study. Ophthalmology. Sep 2004;111(9):1627-35. 
  • Watson PG. Latanoprost. Two years’ experience of its use in the United Kingdom. Latanoprost Study Group. Ophthalmology. Jan 1998;105(1):82-7. 
  • Wong MO, Lee JW, Choy BN, Chan JC, Lai JS. Systematic review and meta-analysis on the efficacy of selective laser trabeculoplasty in open-angle glaucoma. Surv Ophthalmol. Jan-Feb 2015;60(1):36-50. 
  • Wright DM, Konstantakopoulou E, Montesano G, et al. Visual Field Outcomes from the Multicenter, Randomized Controlled Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension Trial (LiGHT). Ophthalmology. Oct 2020;127(10):1313-1321. 

Trích nguồn: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2236

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
10

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Tương tác thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia