MỚI

Đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp về mối liên quan giữa thứ tự ra đời với u não ở trẻ em đã được đăng tải trên tạp chí chính thức của tổ chức dự phòng ung thư châu u (ECP) chương 28, mục 06, trang 551-561.

Ngày xuất bản: 29/04/2022

Nhóm tác giả: Mai V Nguyen1, Mo T Tran1, Chi Tdu Tran1, Quang H Tran1, Thuy Tv Tuonga1, Lam N Phung1, Huyen X Vu1, Linh C Le2, Paolo Boffetta3, Hung N Luu4,5,6.

Ngày xuất bản: Tháng 12/2019

Đơn vị công tác:

  1. Dự án nghiên cứu Ung thư đại trực tràng ở Việt Nam.
  2. Viện Khoa học sức khỏe, Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.
  3. Viện Ung thư Tisch, Đại học Y Icahn, Đại học Mount Sinai, New York, Hoa Kì.
  4. Khoa y, đơn nguyên Dịch tễ học, Trung tâm dịch tễ Vanderbilt, Trung tâm Ung thư tổng quát Vanderbilt-Ingram, Đại học Y Vanderbilt, Nashville, Tennessee.
  5. Khoa Dịch tễ, Đại học Y tế công cộcng, Đại học Pittsburgh.
  6. Đơn nguyên Dân số và kiểm soát Ung thư, Trung tâm Ung thư đại học Pittsurgh, Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kì.

Tổng quan: Tỷ lệ mắc u não ở trẻ em (Childhood brain tumors – CBT) đang gia tăng trên toàn thế giới, nhiều khả năng đây là kết quả từ việc nâng cao khả năng chẩn đoán sớm. Chúng tôi đã thực hiện một đánh giá có hệ thống và tổng phân tích để làm rõ mối liên quan giữa thứ tự sinh và CBT. Chúng tôi đã theo dõi những guideline đã được công bố để tìm kiếm có hệ thống trên Ovid Medline, PubMed và thư viện Cochrane với những nghiên cứu bằng tiếng Anh được xuất bản trước tháng 3, tháng 2018. Việc đánh giá chất lượng được tiến hành bằng cách sử dụng Thang điểm Newcastle-Ottawa. Phân tích tổng hợp cho thấy tỷ lệ rủi ro gộp ước tính và khoảng tin cậy 95% (Cls) với thứ tự sinh và CBT. Chúng tôi đã xác định 16 nghiên cứu bệnh chứng với tổng số mẫu là 32.439 trường hợp và 166.144 chứng và 3 nghiên cứu thuần tập tương lai (Prospective cohort studies) (bao gồm 4515 trường hợp được xác đinh mắc CBT trong số 5.281.558 người tham gia nghiên cứu). So sánh với đứa con đầu thì tỷ suất chênh tổng hợp (Meta-oods ratio) so với đứa con thứ hai trong các nghiên cứu bệnh chứng là 1.04 (95% Cl:1.01-1.07) và so với đứa con thứ ba là 0.98 (95% Cl: 0.90-1.06) và với đứa thứ 4 là 0.85 (95% Cl: 0.78-0.92). Tỷ suất rủi ro tổng hợp (Meta-hazard ratio) với đứa con thứ hai hoặc cao hơn khi so sánh với đứa đầu tiên trong nghiên cứu thuần tập là 1.00 (95% Cl: 0.96-1.05). Chúng tôi không thấy mối liên quan giữa thứ tự sinh và CBT trong cả nghiên cứu bệnh chứng và thiết kế nghiên cứu thiết kế thuần tập, sự liên quan nhỏ ở đứa con thứ tư cần được xem xét thêm trong tương lai. 

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
5

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia