MỚI

Đặc điểm toàn bộ hệ gen của các vùng trình tự khởi động (promoters) ở động vật có vú với những chức năng vùng tăng cường ngoại biên (distal enhancer functions) đã được đăng tải trên tạp chí Nature Genetics, 2017; 49; 1073–1081

Ngày xuất bản: 25/05/2022

Nhóm tác giả: Teerapong Siriboonpiputtana 1, Bernd B Zeisig 1, Magdalena Zarowiecki 1, Tsz Kan Fung 1, Maria Mallardo 1, Chiou-Tsun Tsai 1, Priscilla Nga Ieng Lau 1, Quoc Chinh Hoang 1, Pedro Veiga 1, Jo Barnes 1, Claire Lynn 1, Amanda Wilson 1, Boris Lenhard 2 3 4, Chi Wai Eric So 5

Ngày xuất bản: 05/06/2017.

Đơn vị công tác: 

  1. Đại học Aix-Marseille, INSERM, TAGC, UMR 1090, Marseille, Pháp.
  2. INSERM, UMR 967, CEA/DRF/iRCM, Phòng nghiên cứu Tạo máu phân tử, Đại học Paris-Diderot, Fontenay-aux-Roses, Pháp.
  3. Labex GR-Ex, Đại học Sorbonne Paris Cité, Paris, Pháp.
  4. IGMM, CNRS, Đại học Montpellier, Montpellier, Pháp.
  5. Phòng thí nghiệm nghiên cứu bộ gen người quốc tế, Đại học tự trị quốc gia Mexico, Juriquilla, Mexico.

Tổng quan

Biểu hiện gen ở động vật có vú được điều hòa chính xác bởi sự kết hợp của các vùng trình tự khởi động (promoters) và các vùng điều hòa ngoại biên của gen, được gọi là vùng tăng cường. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng một số promoter có thể có chức năng tăng cường. Tuy nhiên, mức độ của loại promoter này và liệu chúng có thực sự có chức năng điều hòa biểu hiện của các gen ở ngoại biên hay không vẫn còn khó nắm bắt. Ở đây, bằng cách khai thác một thử nghiệm hiệu năng cao vùng tăng cường và chỉ thị (high-throughput enhancer reporter) chúng tôi làm sáng tỏ một tập hợp các promoters của động vật hữu nhũ có hoạt động của vùng tăng cường. Những promoter này có các đặc điểm hệ gen và hệ gen biểu sinh (epigenomic) riêng biệt, đồng thời chúng thường xuyên tương tác với các promoter khác. Thao tác mở rộng hệ gen CRISPR-Cas9 đã chứng minh sự tham gia của các promoter này trong việc điều hòa cis (cis regulation) đối với sự biểu hiện của các gen ở ngoại biên trong locus tự nhiên của chúng. Kết quả của chúng tôi có giá trị gợi ý quan trọng để hiểu về sự điều hòa gen phức tạp trong sự phát triển bình thường và bệnh lý. 

Được trích dẫn: 4 bài báo

HiCAR là một phương pháp mạnh và nhạy để phân tích tổ chức bộ gen liên quan đến chất nhiễm sắc mở (open-chromatin-associated genome organization)

So sánh các thử nghiệm và phương pháp phân tích để định dạng toàn bộ hệ gen của các vùng tăng cường hoạt động.

Nang tế bào T hỗ trợ biểu hiện DOCK8 mới được tạo ra vượt ngoài khả năng tự tổ chức tới hạn gây ra bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Trình tự điều hòa cis (Cis-regulatory sequences) ở thực vật: Tầm quan trọng. khám phá, và những thách thức trong tương lai.

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây

facebook
7

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia