MỚI

Đặc điểm tâm trắc và cấu trúc nhân tố của thang đo hồ sơ hành vi tự chăm sóc tăng huyết áp

Ngày xuất bản: 25/12/2022

Đặc điểm tâm trắc và cấu trúc nhân tố của thang đo hồ sơ hành vi tự chăm sóc tăng huyết áp phiên bản tiếng Việt, đã được đăng tải trên tạp chí Journal of Cardiovascular Nursing, 2021 Sep-Oct 01;36(5):446-453

Nhóm tác giả: Pham Van Truong, Mei-Yu Lin, Hsiao-Yean Chiu, Wen-Hsuan Hou, Pei-Shan Tsai

Tổng quan

Tóm tắt: Thang đo hồ sơ hành vi tự chăm sóc tăng huyết áp (Hypertension Self-care Profile Behavior – HTN-SCPB) là công cụ tự báo cáo để đánh giá hành vi tự chăm sóc của bệnh nhân. Tuy nhiên, đặc điểm tâm trắc (psychometric properties) đối với những bệnh nhân trưởng thành bị tăng huyết áp tại Việt Nam cần được làm rõ. 

Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này là dịch thang đo HTN-SCPB sang tiếng Việt và để đánh giá đặc điểm tâm trắc. 

Phương pháp: Nghiên cứu bao gồm 220 bệnh nhân là người trưởng thành bị tăng huyết áp. Để đánh giá độ tin cậy khi làm lại test (test-retest reliability), 133 người tham gia đã được kiểm tra 2 lần với khoảng cách 3 tuần giữa các lần kiểm tra. Đối với tính hợp lệ của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor analysis) được dùng để đánh giá cấu trúc nhân tố và phân tích nhân tố khẳng định (confirmatory factor analysis) được dùng để đánh giá mô hình cấu trúc phù hợp với thang đo. 

Kết quả: Độ tin cậy được xác định bằng tính nhất quán (Cronbach α = 0.79) và độ tin cậy khi làm lại test (hệ số tương quan nội bộ nhóm – intraclass correlation coefficient, 0.88). Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là 0.75, và kiểm định Bartlett có ý nghĩa (P < .001) và phù hợp để phân tích nhân tố khám phá. Cấu trúc 5 nhân tố được thu thập và các nhân tố này được đặt tên như sau: “kỹ năng tự quản lý nâng cao”, “hành vi sức khoẻ có hại”, “tuân thủ điều trị”, “kiến thức về chế độ ăn uống liên quan đến tăng huyết áp”, và “kỹ năng thông tin”. Phân tích nhân tố khẳng định cho thấy mức độ phù hợp của mô hình model fit (chỉ số RMSEA – root-mean-square error of approximation, 0.07) hoặc thấp hơn một chút so với giá trị good fit (chỉ số CFI – comparative fit index, 0.85; chỉ số IFI – incremental fit index, 0.85; chỉ số GFI – goodness-of-fit index, 0.88; chỉ số AGFI – goodness-of-fit index, 0.84 và chỉ số Tucker-Lewis, 0.82). 

Kết luận: Thang đo HTN-SCPB phiên bản tiếng Việt có tính hợp lệ và độ tin cậy thoả đáng để đánh giá các hành vi tự chăm sóc ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp tại Việt Nam. 

  • PMID: 33273251

DOI: 10.1097/JCN.0000000000000770

facebook
42

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia