MỚI

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân loạn dưỡng nội mô FUCHS

Ngày xuất bản: 10/08/2022

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân loạn dưỡng nội mô FUCHS được thực hiện trên 40 mắt của 23 bệnh nhân trong 15 gia đình được chẩn đoán loạn dưỡng nội mô Fuchs từ tháng 8/2020 đến tháng 7/202

Phạm Thị Duyên1, Lê Xuân Cung2, Dương Mai Nga2, Phạm Ngọc Đông2

1 Bệnh Viện Mắt Thái Bình
2 Bệnh viện Mắt Trung ương

1. Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân loạn dưỡng nội mô Fuchs. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 40 mắt của 23 bệnh nhân trong 15 gia đình được chẩn đoán loạn dưỡng nội mô Fuchs từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021. 

Kết quả: Có 10 bệnh nhân nam và 13 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình tại thời điểm phát hiện bệnh là 58,0±14,6 tuổi. 100% bệnh nhân bị bệnh cả 2 mắt. Có 6 bệnh nhân được phát hiện bệnh do đi khám tình cờ hoặc khám sàng lọc, 17 bệnh nhân đi khám vì có triệu chứng cơ năng như nhìn mờ hoặc chói, cộm, chảy nước mắt từng đợt. Khám lâm sàng thấy 25 mắt giác mạc còn trong, 15 mắt phù giác mạc. 33 mắt có hình ảnh guttae ở mặt sau giác mạc, 7 mắt không quan sát được mặt sau giác mạc gồm 5 mắt giác mạc phù, bọng biểu mô nhiều và 2 mắt giác mạc đục, sẹo xơ ở giai đoạn cuối. Số lượng tế bào nội mô trung bình của 9 mắt đếm được nội mô là 2310 ± 515 tế bào/mm2. Độ dày giác mạc trung bình của 40 mắt là 593,8±67,9µm. 

Kết luận: Bệnh loạn dưỡng nội mô Fuchs tại Việt Nam có các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng điển hình như mô tả trong y văn. Chụp tế bào nội mô và đo độ dày giác mạc là hai xét nghiệm cận lâm sàng quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

2. Chi tiết bài viết

4. Tài liệu tham khảo

  • Eghrari AO, Riazuddin SA, Gottsch JD. Fuchs Corneal Dystrophy. Prog Mol Biol Transl Sci. 2015;134:79-97. doi:10.1016/bs.pmbts.2015.04.005 
  • Matthaei M, Hribek A, Clahsen T, Bachmann B, Cursiefen C, Jun AS. Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy: Clinical, Genetic, Pathophysiologic, and Therapeutic Aspects. Annu Rev Vis Sci. Sep 15 2019;5:151-175. doi:10.1146/annurev-vision-091718-014852 
  • Greene JB, Mian SI. Cataract surgery in patients with corneal disease. Curr Opin Ophthalmol. Jan 2013;24(1):9-14. doi:10.1097/ICU.0b013e32835aeec4 
  • Malandain E, Gueudry J, Boutillier G, Muraine M. [Outcomes of cataract surgery in patients with Fuchs endothelial corneal dystrophy]. J Fr Ophtalmol. Oct 2021;44(8):1180-1189. Chirurgie de cataracte seule chez le patient porteur d’une dystrophie endotheliale de Fuchs. doi:10.1016/j.jfo.2020.09.033 
  • Elhalis H, Azizi B, Jurkunas UV. Fuchs endothelial corneal dystrophy. Ocul Surf. Oct 2010; 8 (4):173-84. doi:10.1016/s1542-0124(12)70232-x 
  • Lê Xuân Cung. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và bệnh lý giải phẫu của bệnh loạn dưỡng giác mạc di truyền – gia đình. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện. Trường đại học Y Hà Nội; 1999. 
  • Kopplin LJ, Przepyszny K, Schmotzer B, et al. Relationship of Fuchs endothelial corneal dystrophy severity to central corneal thickness. Arch Ophthalmol. Apr 2012;130(4):433-9. doi:10.1001/archopthalmol.2011.1626 10.1001/archophthalmol.2011.1626 
  • Pateras E, Koufala C. Comparison between OrbscanIIz, Pentacam, Ultrasound Pachymetry (Tomey SP-100) at Different Stages of Keratoconus. Ophthalmology Research An International Journal. 07/16 2020;13:7-33. doi:10.9734/OR/2020/v13i230163 

Trích nguồn: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1696

Bản quyền và thương hiệu: Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của VinmecDr. Việc sao chép, sử dụng phải được VinmecDr chấp thuận trước bằng văn bản.

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. VinmecDr không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. VinmecDr không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Đường link liên kết

VinmecDr sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc VinmecDr được liên kết với website www.vinmecdr.com, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.

facebook
17

Bài viết liên quan

Thuốc liên quan

Tương tác thuốc liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia