MỚI

Cách truyền sắt qua tĩnh mạch sau khi xuất hiện phản ứng liều truyền

Ngày xuất bản: 13/01/2023

Phương pháp chính trong điều trị thiếu máu do thiếu sắt là truyền sắt qua đường tĩnh mạch. Trước đây, truyền sắt tĩnh mạch đã được báo cáo là một nguy cơ rủi ro cho các phản ứng với việc truyền sắt trong tương lai. Bài nghiên cứu khám phá tính khả thi và an toàn của việc truyền sắt qua đường tĩnh mạch sau phản ứng có hại của việc truyền sắt ban đầu.

Nhóm tác giả: 

 • Stephanie Stojanovic, MBBS 
 • Linda V. Graudins, BPharm
 • Ar Kar Aung, MBBS, FRACP
 • Louise Grannell, BPharm
 • Mark Hew, MBBS, PhD, FRACP
 • Celia Zubrinich, MBBS, FRACP

Ngày xuất bản: 25/11/2020

Đơn vị công tác

  1. Khoa Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Lâm sàng, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc. Hòm thư điện tử: St.Stojanovic@alfred.org.au 
  2. Khoa Dược, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc; Khoa Dược và Khoa học Dược phẩm, Đại học Monash, Melbourne, VIC, Úc.
  3. Trường Y tế Công cộng & Y tế Dự phòng, Đại học Monash, Melbourne, VIC, Úc; Khoa Y tổng quát, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc.
  4. Khoa Dược, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc.
  5. Khoa Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Lâm sàng, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc; Trường Y tế Công cộng & Y tế Dự phòng, Đại học Monash, Melbourne, VIC, Úc.
 • Khoa Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Lâm sàng, Bệnh viện Alfred, Melbourne, VIC, Úc.

 

 

Tổng quan

Bối cảnh nghiên cứu

Khi có nhu cầu liên tục về liệu pháp thay thế sắt tiêm đường tĩnh mạch sau khi xuất hiện phản ứng với liều truyền, các khuyến nghị hiện tại chỉ giới hạn ở ý kiến ​​chuyên gia và các báo cáo trường hợp đặc biệt.

Cách truyền sắt qua tĩnh mạch sau khi xuất hiện phản ứng liều truyền

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá mức độ an toàn của việc đề xuất liều truyền hoặc tái sử dụng liều truyền sau phản ứng truyền sắt qua tĩnh mạch.

Phương pháp nghiên cứu

Các phản ứng khi truyền sắt vào tĩnh mạch xảy ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại một mạng lưới y tế đô thị xác định. Đặc điểm của bệnh nhân, loại phản ứng (quá mẫn nhẹ, trung bình hoặc nặng, chậm, hoặc Fishbane: đỏ bừng thoáng qua và đau cơ trên thân), và kết quả của liều truyền khuyến nghị hoặc liều tái sử dụng đã được kiểm tra.

Kết quả

Trong số 13,509 lần truyền sắt, 195 phản ứng liều truyền xảy ra ở 195 bệnh nhân (1.4% số lần truyền). Khuyến nghị về liều truyền (thường giảm tốc độ truyền và có tiền mê) đã được dung nạp 33 trong số 33 bệnh nhân, gồm người bị phản ứng quá mẫn Fishbane (20 trong số 20) hoặc phản ứng nhẹ (9 trong số 9) và trung bình (4 trong số 4). Tái sử dụng hay tăng liều (thường ở tốc độ truyền tiêu chuẩn đến sử dụng một công thức thuốc thay thế, ferric carboxymaltose) đã thành công ở 68 trong số 69 bệnh nhân, gồm bị phản ứng quá mẫn Fishbane (23 trong số 23), nhẹ (26 trong số 26), trung bình (16 trong số 17) và quá mẫn nặng (3 trong số 3), hoặc phản ứng chậm (2 trong số 2). Cả 9 bệnh nhân tái sử dụng công thức ban đầu (iron polymaltose) đã hoàn thành việc truyền dịch.

Kết luận

Sau phản ứng liều truyền với truyền sắt tĩnh mạch, khuyến nghị về liều truyền là an toàn cho người có phản ứng Fishbane hoặc các phản ứng quá mẫn nhẹ và trung bình. Tái sử dụng liều truyền với một công thức thuốc thay thế được cho phép, kể cả trong các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng (mặc dù dựa trên số lượng hạn chế). Khi không có các công thức thay thế, có thể xem xét việc sử dụng lại công thức ban đầu, tùy thuộc vào hồ sơ nguy cơ – lợi ích.

 

PMID: 33248279

 • DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.11.028

Trích dẫn bài viết: Stojanovic S, Graudins LV, Aung AK, Grannell L, Hew M, Zubrinich C. Safety of Intravenous Iron Following Infusion Reactions. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Apr;9(4):1660-1666. doi: 10.1016/j.jaip.2020.11.028. Epub 2020 Nov 26. PMID: 33248279.

Từ khóa

Phản ứng thuốc; Ferric carboxymaltose; Ferric derisomaltose; Sắt truyền tĩnh mạch; Iron polymaltose; Thay thế sắt; thuốc tiền gây mê.

Tài liệu tham khảo

 1. World Health Organization/UNICEF/UNO. Iron deficiency anaemia assessment, prevention, and control. A guide for programme managers. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2001.
 2. World Health Organization. Micronutrient deficiencies-iron deficiency anaemia. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020.
 3. Fonseca C., Araújo M., Moniz P., Marques F., Araújo I.. Costa L., et al. Prevalence and prognostic impact of anemia and iron deficiency in patients hospitalized in an internal medicine ward: the PRO-IRON study. Eur J Haematol. 2017; 99: 505-513
 4. Szebeni J., Fishbane S., Hedenus M., Howaldt S., Locatelli F., Patni S., et al. Hypersensitivity to intravenous iron: classification, terminology, mechanisms and management. Br J Pharmacol. 2015; 172: 5025-5036
 5. Chertow G.M., Mason P.D., Vaage-Nilsen O., Ahlmén J. Update on adverse drug events associated with parenteral iron. Nephrol Dial Transplant. 2006; 21: 378-382
 6. Critchley J., Dundar Y. Adverse events associated with intravenous iron infusion (low molecular-weight iron dextran and iron sucrose): a systematic review. Transfus Altern Transfus Med. 2007; 9: 8-36
 7. Rampton D., Folkersen J., Fishbane S., Hedenus M., Howaldt S., Locatelli F., et al. Hypersensitivity reactions to intravenous iron: guidance for risk minimization and management. Haematologica. 2014; 99: 1671-1676
 8. Szebeni J. Complement activation-related pseudoallergy: a new class of drug-induced acute immune toxicity. Toxicology. 2005; 216: 106-121
 9. Fishbane S., Ungureanu V.D., Maesaka J.K., Kaupke C.J., Lim V., Wish J. The safety of intravenous iron dextran in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 1996; 28: 529-534
 10. Lim W., Afif W., Knowles S., Lim G., Lin Y., Mothersill C., et al. Canadian expert consensus: management of hypersensitivity reactions to intravenous iron in adults. Vox Sang. 2019; 114: 363-373

Để biết thêm thông tin về tài liệu tham khảo, vui lòng tham khảo tại đây.

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu, vui lòng truy cập tại đây.

Nguồn tham khảo: aaaai.org

facebook
25

Bài viết liên quan

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia