MỚI

Tin tức

Ngày xuất bản: 17/12/2022

Thời gian cấp cứu ngừng tuần hoàn, sử dụng Adrenalin Tĩnh mạch là những yếu liên  quan  đến  hiệu  quả  cấp  cứu  ngừng tuần hoàn ở trẻ em. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung Ương từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019. Tác giả: Ngô Anh Vinh, Lại Thuỳ Thanh; Bệnh viện Nhi Trung Ương