MỚI

Tin tức

Tác giả: | Ngày xuất bản: 26/06/2022

Người thẩm định: Nguyễn Quang Thắng, Bùi Văn ThắngNgười phê duyệt: Ngô Đức Thọ Ngày phát hành: 30/07/2020Ngày hiệu chỉnh: 04/03/2022Hướng dẫn thực hiện quy trình hút đờm qua NKQ, MKQ sử dụng ống thông một lần áp dụng cho điều dưỡng tại các bệnh viện