MỚI

Ảnh hưởng của môi trường không chứa xeno đối với việc mở rộng tế bào gốc trung mô cho ứng dụng lâm sàng

Ngày xuất bản: 10/04/2023

Tế bào gốc/mô đệm trung mô (MSC) là các tế bào gốc/tế bào tiền thân soma đa tiềm năng có thể được phân lập từ các mô khác nhau và đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng của cộng đồng khoa học. Điều này là do MSC cho thấy tiềm năng lớn trong điều trị bệnh nan y và hầu hết các ứng dụng của MSC liên quan đến thoái hóa mô và điều trị các bệnh qua trung gian miễn dịch và viêm nhiễm.

Nhóm Tác giả: Hue Thi Hong Bui 1, Liem Thanh Nguyen 2 3, Uyen Thi Trang Than 2

Đơn vị công tác

  1. Trung tâm Công nghệ cao Vinmec, Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, 458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
  2. Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG), Hệ thống Y tế Vinmec, Hà Nội, Việt Nam.
  3. Trường Khoa học Sức khỏe, VinUniversity, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng quan

Tế bào gốc/mô đệm trung mô (MSC) là các tế bào gốc/tế bào tiền thân soma đa tiềm năng có thể được phân lập từ các mô khác nhau và đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng của cộng đồng khoa học. Điều này là do MSC cho thấy tiềm năng lớn trong điều trị bệnh nan y và hầu hết các ứng dụng của MSC liên quan đến thoái hóa mô và điều trị các bệnh qua trung gian miễn dịch và viêm nhiễm. 

Nuôi cấy MSC thông thường có chứa huyết thanh bào thai bò (FBS), đây là chất bổ sung phổ biến cho sự phát triển tế bào nhưng cũng là một yếu tố rủi ro khi tiếp xúc với mầm bệnh có nguồn gốc từ động vật. Để tránh những rủi ro do nguồn gốc xenogene và mầm bệnh có nguồn gốc từ động vật của FBS, môi trường không có xeno đã được phát triển và thương mại hóa để đáp ứng nhu cầu mở rộng MSC cho các ứng dụng lâm sàng của con người. Đánh giá này đã tóm tắt và cung cấp tổng quan về phương tiện không chứa xeno hiện đang được sử dụng để mở rộng MSC. 

Ngoài ra, chúng tôi đã thảo luận về ảnh hưởng của các phương tiện không chứa xeno khác nhau đối với sinh học MSC, đặc biệt liên quan đến hình thái tế bào, biểu hiện dấu hiệu bề mặt, tăng sinh, biệt hóa và điều hòa miễn dịch. Môi trường không có xeno có thể là môi trường không có huyết thanh và không có xeno hoặc môi trường được bổ sung một số chất có nguồn gốc từ người, chẳng hạn như huyết thanh người, dịch ly giải tiểu cầu người, huyết thanh/huyết tương dây rốn người hoặc chất bổ sung có nguồn gốc từ huyết tương người để nuôi cấy tế bào trung bình. 

Các phương tiện này có khả năng duy trì hình thái hình trục chính, biểu hiện của các dấu hiệu bề mặt điển hình và khả năng phân biệt đa năng và điều hòa miễn dịch của MSC. Môi trường không có xeno cho thấy tiềm năng sử dụng an toàn trong điều trị lâm sàng ở người. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các môi trường không có chất xeno này đối với MSC là khác nhau và bất kỳ môi trường không có chất xeno nào cũng phải được kiểm tra trước khi được sử dụng cho nuôi cấy MSC.

PMID: 33150562      PMCID: PMC7862486    DOI: 10.1007/s13770-020-00306-z

Để đọc chi tiết bài nghiên cứu này, vui lòng truy cập Tại đây 

Nguồn tra cứu: Theo https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Abstract

Mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) are multipotent somatic stem/progenitor cells that can be isolated from various tissues and have attracted increasing attention from the scientific community. This is due to MSCs showing great potential for incurable disease treatment, and most applications of MSCs involve tissue degeneration and treatment of immune- and inflammation-mediated diseases. 

Conventional MSC cultures contain fetal bovine serum (FBS), which is a common supplement for cell development but is also a risk factor for exposure to animal-derived pathogens. To avoid the risks resulting from the xenogeneic origin and animal-derived pathogens of FBS, xeno-free media have been developed and commercialized to satisfy MSC expansion demands for human clinical applications. This review summarized and provided an overview of xeno-free media that are currently used for MSC expansion. 

Additionally, we discussed the influences of different xeno-free media on MSC biology with particular regard to cell morphology, surface marker expression, proliferation, differentiation and immunomodulation. The xeno-free media can be serum-free and xeno-free media or media supplemented with some human-originating substances, such as human serum, human platelet lysates, human umbilical cord serum/plasma, or human plasma-derived supplements for cell culture medium. 

These media have capacity to maintain a spindle-shaped morphology, the expression of typical surface markers, and the capacity of multipotent differentiation and immunomodulation of MSCs. Xeno-free media showed potential for safe use for human clinical treatment. However, the influences of these xeno-free media on MSCs are various and any xeno-free medium should be examined prior to being used for MSC cultures.

facebook
1

Bình luận0

Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Bài viết cùng chuyên gia

tra-cuu-thuoc

THÔNG TIN THUỐC

TRA CỨU NGAY